inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gemcitabin Cancernova, 1 g, proszek do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna fiolka zawiera: 1,140 g chlorowodorku gemcytabiny, co odpowiada 1 g gemcytabiny. Po rozpuszczeniu, roztwór zawiera 38 mg/ml gemcytabiny. Substancje pomocnicze: Ka?da fiolka 1000 mg zawiera 17,53 mg (<1 mmol) sodu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1...
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 200 mg, 1 fiol.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gemcitabin Cancernova, 200 mg, proszek do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna fiolka zawiera: 228 mg chlorowodorku gemcytabiny, co odpowiada 200 mg gemcytabiny. Po rozpuszczeniu, roztwór zawiera 38 mg/ml gemcytabiny. Substancje pomocnicze: Ka?da fiolka 200 mg zawiera 3,5 mg (<1 mmol) sodu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3...