Paclitaxel | ATC: L 01 CD 01
inf. [prosz. do przyg. zaw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. zaw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 100 mg
...zawieraj?cych 100 mg paklitakselu w postaci nanocz?steczkowego kompleksu z albumin?. Ka?de opakowanie zawiera 1 fiolk?. Podmiot odpowiedzialny Celgene Europe Limited 1 Longwalk Road Stockley Park Uxbridge UB11 1DB Wielka Brytania 31 Wytwórca Catalent UK Packaging Ltd. Lancaster Way Wingates Industrial Park Westhoughton BL5 3XX Wielka Brytania Celgene Europe Limited 1 Longwalk Road Stockley Park Uxbridge UB11 1DB Wielka Brytania W celu uzyskania jakichkolwiek informacji...
Lenalidomide | ATC: L 04 AX 04
kaps. twarde; 2,5 mg, 21 szt.
Lenalidomide | ATC: L 04 AX 04
kaps. twarde; 10 mg, 21 szt. kaps. twarde; 15 mg, 21 szt. kaps. twarde; 25 mg, 21 szt. kaps. twarde; 5 mg, 21 szt.
...to ??cznie 21 kapsu?ek w opakowaniu. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Celgene Europe Limited 1 Longwalk Road Stockley Park Uxbridge UB11 1DB Wielka Brytania 161 Podmiot odpowiedzialny Celgene Europe Limited 1 Longwalk Road Stockley Park Uxbridge UB11 1DB Wielka Brytania Wytwórca Penn Pharmaceutical Services Limited Tafarnaubach Industrial Estate Tredegar Gwent NP22 3AA Wielka Brytania Celgene Europe Limited 1 Longwalk Road Stockley Park Uxbridge UB11 1DB...
kaps. twarde; 50 mg, 28 szt.
...to jest Thalidomide Celgene i w jakim celu si? go stosuje 2. Informacje wa?ne przed zastosowaniem leku Thalidomide Celgene 3. Jak stosowa? lek Thalidomide Celgene 4. Mo?liwe dzia?ania niepo??dane 5. Jak przechowywa? lek Thalidomide Celgene 6. Zawarto?? opakowania i inne informacje 1. Co to jest Thalidomide Celgene i w jakim celu si? go stosuje Co to jest Thalidomide Celgene Thalidomide Celgene zawiera substancj? czynn?...
VidazaRx-z
Azacitidine | ATC: L 01 BC 07
inj. [prosz. do przyg. zaw.]; 25 mg/ml, 1 fiol.
...dostarczany w szklanej fiolce zawieraj?cej 100 mg azacytydyny. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Celgene Europe Ltd 1 Longwalk Road Stockley Park Uxbridge UB11 1DB Wielka Brytania LUB Podmiot odpowiedzialny Celgene Europe Ltd 1 Longwalk Road Stockley Park Uxbridge UB11 1DB Wielka Brytania Wytwórca Baxter Oncology GmbH Kantstrasse 2 33790 Halle/Westfalen Niemcy LUB Celgene Europe Ltd 1 Longwalk Road Stockley Park Uxbridge UB11 1DB Wielka...