Letrozole | ATC: L 02 BG 04
tabl. powl.; 2,5 mg, 30 szt.
...jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z miejscowymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Celon Pharma Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 2A, Kie?pin 05-092 ?omianki Tel. (22) 751 59 33 Fax. (22)751 44 58 e-mail:info@celonpharma.com 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA (?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10607 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y zgodny usun?? W lokalnymi sposób z przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Celon Pharma Sp. z 0.0. ul. Ogrodowa 2A, Kie?pin 05-092 ?omianki Tel.: wm (22)75 ?DRUWLA e-mailzinfo@celonpharma.com l 5933, ' arszawa . o; rw?irudxxsarn 1 5 8. N UMER(-Y) POZWOLENIA (?) NA DOPUSZCZENIE D0 Donepex OBROTU 5 mg...
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. powl.; 100 mg, 60 szt.
...jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z miejscowymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Celon Pharma Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 2A, Kie?pin 05-092 ?omianki Tel.: (22) 751 59 33 Fax.: (22) 751 44 58 e-mail: info@celonpharma.com 8. NYMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie MZ nr: 11980 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. powl.; 25 mg, 30 szt.
...jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z miejscowymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Celon Pharma Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 2A, Kie?pin 05-092 ?omianki Tel.: (22) 751 59 33 Fax.: (22) 751 44 58 e-mail: info@celonpharma.com 8. NYMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie MZ nr: 11979 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. powl.; 200 mg, 60 szt.
...jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z miejscowymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Celon Pharma Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 2A, Kie?pin 05-092 ?omianki Tel.: (22) 751 59 33 Fax.: (22) 751 44 58 e-mail: info@celonpharma.com 8. NYMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie MZ nr: 11981 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
tabl. powl.; 150 mg+ 300 mg, 60 szt.
...odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ' Celon Pharma Sp. z 0.0. ul. Ogrodowa 2A, Kie?pin 05-092 ?omianki, Polska tel. (22) 751 59 33 fax. (22) 751 44 58 e-mail: info@celonpharma.com 8 N UMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU mw) H 'n a 'w 3 w...
inh. proszkowy; 100/50 µg/dawk?, 1 poj. 60 dawek inh. proszkowy; 250/50 µg/dawk?, 1 poj. 60 dawek inh. proszkowy; 500/50 µg/dawk?, 1 poj. 60 dawek
...jest wdychany do p?uc. Aparat do inhalacji zaopatrzony jest w ustnik i licznik dawek. Szczegó?owa instrukcja dotycz?ca stosowania - patrz Ulotka dla pacjenta. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Celon Pharma S.A. ul. Ogrodowa 2A, Kie?pin 05-092 ?omianki 17 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Valsartan | ATC: C 09 CA 03
tabl.; 160 mg, 28 szt. tabl.; 80 mg, 28 szt.
...odpady nale?y usun?? W sposób zgodny miejscowymi z przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Celon Pharma Sp. z o.o ul. Ogrodowa 2A, Kie?pin 05-092 ?omianki, Polska tel. : (22) 751 59 33 fax. (22) 751 44 58 e-mail: info@celonpharma.com s. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 5/452 Valzek 80 mg, pozwolenie nr Valzek...