O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Letrozole | ATC: L 02 BG 04
tabl. powl.; 2,5 mg, 30 szt.
...produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Celon Pharma S.A. ul. Ogrodowa 2A, Kie?pin 05-092 ?omianki Tel. (22) 751 59 33 Fax. (22)751 44 58 e-mail:info@celonpharma.com 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 10607 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Celon Pharma S.A. ul. Ogrodowa 2A, Kie?pin 05-092 ?omianki Tel.: +48 22 15 933, e-mail:info@celonpharma.com 8. NUMERY POZWOLENI? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Donepex 5 mg: Pozwolenie nr 10559 Donepex 10 mg: Pozwolenie nr 10560 9. DATA...
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. powl.; 100 mg, 60 szt. tabl. powl.; 200 mg, 60 szt. tabl. powl.; 25 mg, 30 szt.
...lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z miejscowymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Celon Pharma S.A. ul. Ogrodowa 2A, Kie?pin 05-092 ?omianki Tel.: (22) 751 59 33 Fax.: (22) 751 44 58 e-mail: info@celonpharma.com 8. NYMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie MZ nr: 11979 Pozwolenie MZ nr: 11980 Pozwolenie MZ nr...
tabl. powl.; 150 mg+ 300 mg, 60 szt.
...jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Celon Pharma S.A. ul. Ogrodowa 2A, Kie?pin 05-092 ?omianki, Polska 18 tel. (22) 751 59 33 fax. (22) 751 44 58 e-mail: info@celonpharma.com 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17420 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...