pastylki; 30 mg, 20 szt.
...zawieraj?cych po 20 lub 50 pastylek ? bia?e plastikowe pude?ka zamykane zatyczk?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG Braunmattstr. 20 76532 Baden-Baden Niemcy Tel:+49-7221-95400 Fax: +49-7221-54026 e-mail: cesra@cesra.de 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10526 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 28-04...