O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 10 mg, 100 szt. tabl.; 10 mg, 50 szt.
...DOPUSZCZENIE DO OBROTU ?CHANCE? Zak?ad Farmaceutyczny Jerzy Jaworski, Maria Jaworska Spó?ka Jawna, Pie?ków 11, 05-152 Czosnów Tel.: (0-22) 751-13-35 Fax: (0-22) 785-10-41 e-mail:chance@chance.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3578 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10.01.1995 r./15.05.2000...
tabl.; 70 mg, 50 szt.
...DOPUSZCZENIE DO OBROTU ?CHANCE? Zak?ad Farmaceutyczny Jerzy Jaworski, Maria Jaworska Spó?ka Jawna, Pie?ków 11, 05-152 Czosnów Tel.: (0-22) 751-13-35 Fax: (0-22) 785-10-41 e-mail:chance@chance.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2689 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 13.09.1990 r./21.06.1999...
tabl.; 70 mg, 50 szt.
...DOPUSZCZENIE DO OBROTU ?CHANCE? Zak?ad Farmaceutyczny Jerzy Jaworski, Maria Jaworska Spó?ka Jawna, Pie?ków 11, 05-152 Czosnów Tel.: (0-22) 751-13-35, Fax: (0-22) 785-10-41, e-mail:chance@chance.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3577 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 08.03.1995 r./15.05.2000...