O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
ma??; (100 mg+ 150 mg+ 80 mg)/g, 1 tuba 5 g
ma??; 30 mg/g, 1 tuba 20 g
ma??; (30 mg+ 10 mg)/g, 1 tuba 5 g
ma??; 30 mg/g, 1 tuba
ma??; 10 mg/g, 1 tuba 5 g
ma??; 20 mg/g, 1 tuba 5 g
pasta; (450 mg+ 370 mg)/g , 1 op. 5 g
krople doustne; 150 µg/ml, 1 op. 10 ml
ma??; (100 mg+ 25 mg+ 2,5 mg)/g, 1 tuba 5 g
p?yn; 133 mg/g, 1 op. 50 g
?el; (33,19 mg+ 22,1 mg)/g, 1 op. 50 g
krem; 20 mg/g, 1 tuba 20 g krem; 20 mg/g, 1 tuba 5 g
krem; (20 mg+ 10 mg)/g, 1 op. 20 g
ma??; 5 mg/g, 1 tuba 20 g
Lidocaine hydrochloride | ATC: A 01 AD, N 01 BB 02
?el; 50 mg/g, 1 tuba 20 g
aerozol [roztw.]; 100 mg/g, but. 38 g
...resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU CHEMA?ELEKTROMET Spó?dzielnia Pracy ul. Przemys?owa 9 35-105 Rzeszów e-mail: chema@chema.rzeszow.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 22400 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu...
ma?? stomatologiczna; 100 mg/g, 1 tuba 5 g
ma??; (5 mg+ 0,833 mg+ 10 mg)/g, 1 tuba 3 g
ma??; 20 mg/g, 1 tuba 30 g
krem; 10 mg/g, 1 tuba 20 g
...kremu 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU CHEMA?ELEKTROMET Spó?dzielnia Pracy ul. Przemys?owa 9 35-105 Rzeszów e-mail: chema@chema.rzeszow.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9559 Strona 4 z 5 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
ma??; 30 mg/g, 1 tuba 10 g
Troxerutin | ATC: C 05 CA 04
?el; 20 mg/g, 1 tuba 30 g
ma??; 5 mg/g, 10 sasz. 1 g ma??; 5 mg/g, 1 tuba 5 g
ma??; , 1 tuba 30 g