O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 5 amp. 2 ml
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH Rheingaustr. 87-93 65203 Wiesbaden, Niemcy telefon: +49 611 9271-0 7 Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH Aethoxysklerol ? 1% (ampu?ki) fax: +49 611 9271-111 e-mail: info@kreussler.com 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9305 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
inj. [roztw.]; 5 mg/ml, 5 amp. 2 ml
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH Rheingaustr. 87-93 65203 Wiesbaden, Niemcy telefon: +49 611 9271-0 fax: +49 611 9271-111 e-mail: info@kreussler.com 7 ? 0,5% (ampu?ki) Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH Aethoxysklerol 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9304 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 5 amp. 2 ml
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH Rheingaustr. 87-93 65203 Wiesbaden, Niemcy telefon: +49 611 9271-0 fax: +49 611 9271-111 e-mail: info@kreussler.com 7 ? 2% (ampu?ki) Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH Aethoxysklerol 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9306 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
inj. [roztw.]; 30 mg/ml, 5 amp. 2 ml
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH Rheingaustr. 87-93 65203 Wiesbaden, Niemcy 9 Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH Aethoxysklerol ? 3% (ampu?ki) telefon: +49 611 9271-0 fax: +49 611 9271-111 e-mail: info@kreussler.com 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9307 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
?el do j. ustnej; 20 mg/g, 1 tub 10 g