inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 5 amp. 2 ml
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH Rheingaustr. 87-93 65203 Wiesbaden, Niemcy telefon: +49 611 9271-0 7 Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH Aethoxysklerol ? 1% (ampu?ki) fax: +49 611 9271-111 e-mail: info@kreussler.com 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9305 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
inj. [roztw.]; 5 mg/ml, 5 amp. 2 ml
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH Rheingaustr. 87-93 65203 Wiesbaden, Niemcy telefon: +49 611 9271-0 fax: +49 611 9271-111 e-mail: info@kreussler.com 7 ? 0,5% (ampu?ki) Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH Aethoxysklerol 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9304 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 5 amp. 2 ml
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH Rheingaustr. 87-93 65203 Wiesbaden, Niemcy telefon: +49 611 9271-0 fax: +49 611 9271-111 e-mail: info@kreussler.com 7 ? 2% (ampu?ki) Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH Aethoxysklerol 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9306 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
inj. [roztw.]; 30 mg/ml, 5 amp. 2 ml
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH Rheingaustr. 87-93 65203 Wiesbaden, Niemcy 9 Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH Aethoxysklerol ? 3% (ampu?ki) telefon: +49 611 9271-0 fax: +49 611 9271-111 e-mail: info@kreussler.com 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9307 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
?el do j. ustnej; 20 mg/g, 1 tub 10 g