tabl.; 6,25 mg, 30 szt.
tabl.; 12,5 mg, 30 szt.
tabl.; 25 mg, 30 szt.
kaps.; 300 mg, 100 szt.
...Butelka z oran?owego szk?a, zawieraj?ca 20 lub 100 kapsu?ek, w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, Bahnhofstraße 1 a, 17498 Mesekenhagen, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr: R/1314 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
kaps.; 120 mg, 42 szt. kaps.; 120 mg, 84 szt.