O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Formoterol | ATC: R 03 AC 13
aerozol wziewny; 12 µg/dawk?, 1 poj. 120 dawek
...pomi?dzy dat? wydania leku a ko?cem terminu wa?no?ci wynosi co najmniej 3 miesi?ce. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26/A 43122 Parma, W?ochy Atimos ? SmPC ? zmiana podmiotu odpowiedzialnego (Chiesi IT) ? 04.2017 8 8 NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12407 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Tobramycin | ATC: J 01 GB 01
p?yn do inhal.; 300 mg, 16 poj. 4 ml p?yn do inhal.; 300 mg, 28 poj. 4 ml p?yn do inhal.; 300 mg, 56 poj. 4 ml
...natychmiast po u?yciu. Po u?yciu wszelkie pozosta?o?ci nale?y usun??. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26/A 43122 Parma, W?ochy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12796 Bramitob ? SmPC ? zmiana podmiotu odpowiedzialnego (Chiesi IT) ? 04.2017 12 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Budesonide | ATC: R 03 BA 02
aerozol wziewny; 200 µg/dawk?, 1 poj. 200 dawek+ komora inhalacyjna aerozol wziewny; 200 µg/dawk?, 1 poj. 200 dawek z ustnikiem
...standardowy lub inhalator z komor? inhalacyjn? Jet. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Chiesi Farmaceutici S.p.A, Via Palermo 26/A, 43122 Parma, W?ochy 8. NUMERPOZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11758 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
zaw. dotchawicza i dooskrzelowa; 120 mg/1,5 ml, 2 fiol. zaw. dotchawicza i dooskrzelowa; 80 mg/ml, 1 fiol. 3 ml zaw. dotchawicza i dooskrzelowa; 80 mg/ml, 2 fiol. 1,5 ml
...wyrzuci?. Nie przechowywa? niewykorzystanej zawiesiny do ponownego stosowania. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo, 26/A 43122 Parma, W?ochy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ?wiad. Rej. Nr: 7647 dla Curosurf 240 mg/3 ml ?wiad. Rej. Nr...
Tacrolimus | ATC: L 04 AD 02
tabl. o przed?. uwalnianiu; 0,75 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 1 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 1 mg, 90 szt tabl. o przed?. uwalnianiu; 4 mg, 30 szt.
...republika Chiesi Farmaceutici S.p.A. Chiesi Slovakia s.r.o. Sími: + 39 0521 2791 Tel: + 421 259300060 Italia Suomi/Finland Chiesi Farmaceutici S.p.A. Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tel: + 39 0521 2791 Puh/Tel: + 39 0521 2791 ?????? Sverige Chiesi Farmaceutici S.p.A. Chiesi Farmaceutici S.p.A. ???: + 39 0521 2791 Tel: + 39 0521 2791 Latvija United Kingdom Chiesi...
Piroxicam | ATC: M 01 AC 01
tabl.; 20 mg, 20 szt.
...produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych zalece?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26/A 43122 Parma, W?ochy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9222 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
aerozol inhal. [roztw.]; (100 µg+ 6 µg)/dawk?, 1 poj. 120 dawek
...pacjentowi. Nale?y upewni? si?, ?e okres pomi?dzy dat? wydania leku a ko?cem terminu wa?no?ci, podanego na opakowaniu, wynosi co najmniej 5 miesi?cy. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26/A 43122 Parma, W?ochy 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14025 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
aerozol inhal. [roztw.]; (100 µg+ 6 µg)/dawk?, 1 poj. 180 dawek
...pacjentowi. Nale?y upewni? si?, ?e okres pomi?dzy dat? wydania leku a ko?cem terminu wa?no?ci, podanego na opakowaniu, wynosi co najmniej 5 miesi?cy. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26/A 43122 Parma, W?ochy 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12954 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
aerozol inhal. [roztw.]; (200 µg+ 6 µg)/dawk?, 1 poj. 180 dawek
...leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26/A 43122 Parma, W?ochy Fostex (200+6)_SmPC_DE/H/0871/003/IB/57 + zmiana podmiotu odpowiedzialnego Chiesi IT 14 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 22764 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
prosz. do inhal.; (100 µg+ 6 µg)/dawk?, 120 dawek
...nie s? ju? potrzebne. o Leków nie nale?y wyrzuca? do domowych pojemników na odpadki. Fostex Nexthaler 100+6 ? SmPC ? zmiana podmiotu odpowiedzialnego (Chiesi IT) ? 04.2017 18 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26/A 43122 Parma, W?ochy 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20878 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
PeyonaRx-z
Caffeine | ATC: N 06 BC 01
roztw. do inf./roztw. doust.; , 10 amp. 1 ml roztw. do inf./roztw. doust.; , 10 amp. 3 ml