Stiripentol | ATC: N 03 AX 16
kaps. twarde; 250 mg, 60 szt. kaps. twarde; 500 mg, 60 szt. prosz. do przyg. zaw. doust.; 250 mg, 60 sasz. prosz. do przyg. zaw. doust.; 500 mg, 60 sasz.
...30 00 e-mail: webar@biocodex.fr 70 DE Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jäger 214 D-22335 Hamburg Tel.: +49 (0)40 59101 525 e-mail: epi.info@desitin.de DK Desitin Pharma AS Havnegade 55, st. tv. 1058 Kopenhagen K Denmark Tel.: 0045-33-73 00 73 e-mail: desitin@desitin.dk NO Desitin Pharma AS Niels Leuchs vei 99 1359 Eiksmarka...
tabl. dojelitowe o przed?. uwalnianiu; 300 mg, 50 szt.
...tekturowym W pude?ku. 50 lub 100 tabletek dojelitowych 0 przed?u?onym uwalnianiu 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU Desitin Arzneimittel GmbH, Weg beim Jäger 214, D-22335 Hamburg, Niemcy 8. POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 4144. 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 05...
tabl.; 100 mg, 30 szt. tabl.; 25 mg, 30 szt. tabl.; 50 mg, 30 szt.