O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Stiripentol | ATC: N 03 AX 16
kaps. twarde; 250 mg, 60 szt. kaps. twarde; 500 mg, 60 szt. prosz. do przyg. zaw. doust.; 250 mg, 60 sasz. prosz. do przyg. zaw. doust.; 500 mg, 60 sasz.
...30 00 e-mail: webar@biocodex.fr 70 DE Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jäger 214 D-22335 Hamburg Tel.: +49 (0)40 59101 525 e-mail: epi.info@desitin.de DK Desitin Pharma AS Havnegade 55, st. tv. 1058 Kopenhagen K Denmark Tel.: 0045-33-73 00 73 e-mail: desitin@desitin.dk NO Desitin Pharma AS Niels Leuchs vei 99 1359 Eiksmarka...
tabl. dojelitowe o przed?. uwalnianiu; 300 mg, 50 szt.
...tekturowym W pude?ku. 50 lub 100 tabletek dojelitowych 0 przed?u?onym uwalnianiu 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU Desitin Arzneimittel GmbH, Weg beim Jäger 214, D-22335 Hamburg, Niemcy 8. POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 4144. 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 05...
tabl.; 100 mg, 30 szt. tabl.; 25 mg, 30 szt. tabl.; 50 mg, 30 szt.