tabl.; 2 mg, 50 szt.
tabl.; 2 mg, 50 szt.
tabl.; 2 mg, 50 szt. tabl.; 2 mg, 50 szt.
tabl.; 2 mg, 50 szt.
tabl.; 2 mg, 50 szt. tabl.; 2 mg, 50 szt.
...Rodzaj izawano?? opakowania Blistry folii PVC/Al zawieraj?ce 10 tabletek, lekturowym pudelku. z w Wielko?? opakowania: 50 tabletek (5 blistrów po 10 tabletek). 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Desma GmbH, Peter-Sander-Str. 41b, 55252 Mainz-Kastel, Niemcy 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU Pozwolenie R/l932 nr: 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU/DATA...
Biperiden lactate | ATC: N 04 AA 02
inj. [roztw.]; 5 mg/ml, 5 amp. 1 ml
...przechowywa? w temperaturze powy?ej 25 _C. 6.5 Rodzaj i zawarto?? opakowania 5 ampu?ek po 1 ml z bezbarwnego szk?a, w tekturowym pude?ku. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Desma GmbH, Peter-Sander-Str. 41b, 55252 Mainz-Kastel, Niemcy 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: R/3716 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA...
tabl.; 2 mg, 50 szt.
...Rodzaj izawano?? opakowania Blistry folii PVC/Al zawieraj?ce 10 tabletek, lekturowym pudelku. z w Wielko?? opakowania: 50 tabletek (5 blistrów po 10 tabletek). 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Desma GmbH, Peter-Sander-Str. 41b, 55252 Mainz-Kastel, Niemcy 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU Pozwolenie R/l932 nr: 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU/DATA...