tabl.; 2 mg, 50 szt. tabl.; 2 mg, 50 szt.
tabl.; 2 mg, 50 szt.
tabl.; 2 mg, 50 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Desma GmbH, Peter-Sander-Str. 41b, 55252 Mainz-Kastel, Niemcy 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1932 8 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Biperiden lactate | ATC: N 04 AA 02
inj. [roztw.]; 5 mg/ml, 5 amp. 1 ml
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Desma GmbH, Peter-Sander-Str. 41b, 55252 Mainz-Kastel, Niemcy 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3716 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
tabl.; 2 mg, 50 szt.