O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Interferon beta-1b | ATC: L 03 AB 08
inj. [prosz.+ rozp.]; 0,25 mg/ml [8 mln j.m.], 15 zest.
...KG, Dr.-Boehringer-Gasse 5-11, A-1121 Wiede?, Austria Bayer Healthcare Pharmaceuticals Inc. 5650 Hollis Street, Emeryville, CA 94608, USA Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Bayer Pharma AG...FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Fiolka (z proszkiem do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa?): Albumina ludzka Mannitol Rozpuszczalnik (roztwór chlorku sodu o st??eniu 5,4 mg/ml (0,54% m/v)): Sodu...
krople do oczu; 1 mg/ml, 1 but. 5 ml krople do oczu; 3 mg/ml, 1 but. 5 ml
krople do oczu o przed?. uwalnianiu; 20 mg/ml, 1 but. 3 ml (75 kropli) krople do oczu o przed?. uwalnianiu; 20 mg/ml, 3 but. 3 ml
...zakr?tk? polipropylenow?. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Dr. Gerhard Mann Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH Brunsbütteler Damm 165-173 13581 Berlin, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11830 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
?el do oczu; 50 mg/g, 1 tuba 10 g ?el do oczu; 50 mg/g, 1 tuba 5 g
krople do oczu; (1 mg+ 5 mg)/g, 1 but. 5 ml
ma?? do oczu; (0,3 mg+ 5 mg)/g, 1 tuba 3 g
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 250 µg/ml, 15 fiol.+ 15 amp.-strzyk. inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 250 µg/ml, 5 fiol.+ 5 amp.-strzyk.
...KG Dr.-Boehringer-Gasse 5-11 A-1121 Wiede? Austria Bayer Healthcare Pharmaceuticals Inc. 5650 Hollis Street Emeryville, CA 94608 USA Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Novartis Pharmaceuticals UK...nie wykaza?y potencjalnego dzia?ania nowotworowego. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Proszek Albumina ludzka Mannitol (E421) Rozpuszczalnik Sodu chlorek Woda do wstrzykiwa? 6.2 Niezgodno?ci farmaceutyczne Produktu leczniczego nie wolno...
Ofloxacin | ATC: S 01 AE 01
krople do oczu; 3 mg/ml, 1 but. 5 ml
Ofloxacin | ATC: S 01 AE 01
ma?? do oczu; 3 mg/g, 1 tuba 3 g
tabl. powl.; 100 mg, 60 szt. tabl. powl.; 400 mg, 30 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? by? dost?pne w kraju. Podmiot odpowiedzialny Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht Holandia Wytwórca Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi śt 13 Debrecen H-4042...niektórych zwierz?t do objawów niewydolno?ci serca. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Zawarto?? kapsu?ki Mannitol Krospowidon typ A Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna, bezwodna Otoczka kapsu?ki ?elatyna Tytanu dwutlenek (E171) ?ó?ty...
krople do oczu [roztw.]; 1 mg/ml, 1 but. 5 ml
krople do oczu [zaw.]; 5 mg/ml, 1 but. 5 ml
Dexpanthenol | ATC: D 03 AX 03
aerozol do stos. zewn?trznego; 46,3 mg/g, 1 but. 130 g
SutentRx-z
Sunitinib malate | ATC: L 01 XE 04
kaps. twarde; 12,5 mg, 28 szt. kaps. twarde; 25 mg, 28 szt. kaps. twarde; 50 mg, 28 szt.
...odpowiedzi. Drugorz?dowe punkty ko?cowe obejmowa?y TTP, okres utrzymywania si? odpowiedzi (ang. DR, Duration of Response) i prze?ycie ca?kowite (OS). W niniejszym badaniu...dobow?). 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Zawarto?? kapsu?ki Mannitol (E421) Kroskarmeloza sodowa Powidon (K-25) Magnezu stearynian 29 Otoczka...00 ?eskį republika Malta Pfizer s.r.o. V.J. Salomone Pharma Ltd. Tel.: +420-283-004-111 Tel. +356 21220174 Danmark...
?el do oczu; 2 mg/g, 1 tuba 10 g
Bromfenac | ATC: S 01 BC 11
krople do oczu [roztw.]; 0,9 mg/ml, 1 but. 5 ml
...Dr. Gerhard Mann Laboratoire Chauvin Chem.- Pharm Fabrik GmbH Tél: + 33 (0)4 67 12 34 71 Tel: + 49 (0)30 330930 EE AT Sirowa Tallinn AS Croma-Pharma GmbH Tel: + 372 7407686 Tel: + 43 (0)2262 684680 GR PL Kite Hellas Ltd Croma-Pharma Polska SP.z o.o. ???: + 30 21 02014 Tel.: + 48 22 853 02 34 ES PT Croma-Pharma...
YervoyRx-z
Ipilimumab | ATC: L 01 XC 11
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 10 ml
...leczeniu produktem YERVOY obserwowano ?redni wzrost odsetka aktywowanych limfocytów T HLA-DR+ CD4+ i CD8+, co jest zgodne z mechanizmem dzia?ania produktu...Tris (chlorowodorek 2-amino-2-hydroksymetylo-1,3-propandiolu) Sodu chlorek Mannitol (E421) Kwas pentetowy (kwas dietylenotriaminopentaoctowy) Polisorbat 80 Sodu wodorotlenek (do...PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Uxbridge Business Park Sanderson Road Uxbridge UB8 1DH Wielka...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 4 mg/5 ml, 1 fiol. 5 ml (szklana)
...si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny TEVA Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht Holandia Wytwórca Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Tįncsics Mihįly śt 82 H-2100...nie wykaza?y mutagennego ani rakotwórczego dzia?ania kwasu zoledronowego. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Mannitol Sodu cytrynian Woda do wstrzykiwa? 6.2 Niezgodno?ci farmaceutyczne W celu unikni?cia potencjalnych niezgodno?ci, produktu...