Everolimus | ATC: L 01 XE 10
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
tabl.; 20 mg+ 40 mg, 20 szt.
inf. do?./inj. [roztw.]; 215,2 mg/ml, 10 amp. 1 ml inf. do?./inj. [roztw.]; 215,2 mg/ml, 5 amp. 10 ml inf. do?./inj. [roztw.]; 215,2 mg/ml, 5 amp. 5 ml
...do?ylny, przed podaniem i po podaniu preparatu nale?y przep?uka? cewnik roztworem fizjologicznym chlorku sodu. Wy??cznie do jednorazowego u?ytku. Stosowa? wy??cznie klarowne, bursztynowe roztwory. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EVER Neuro Pharma GmbH Mondseestrasse 11 A-4866 Unterach, Austria 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 8135 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Everolimus | ATC: L 04 AA 18
tabl.; 0,5 mg, 60 szt.
Everolimus | ATC: L 04 AA 18
tabl.; 0,25 mg, 60 szt. tabl.; 0,75 mg, 60 szt. tabl. do przyg. zaw. doust.; 0,25 mg, 60 szt.
tabl. powl.; 75 mg, 14 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny lokalnymi przepisami. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU USV EUROPE LIMITED The Podium, 1 Eversholt Street, Euston, London NW1 2DN, Wielka Brytania 8 NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ...
inf. [roztw.]; 10 mg/ml, 10 amp. 5 ml
tabl.; 135 mg, 30 szt.
kaps.; 200 mg, 30 szt. kaps.; 200 mg, 60 szt.
Everolimus | ATC: L 01 XE 10
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 2,5 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.