O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 5 amp. 5 ml
Cytarabine | ATC: L 01 BC 01
inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
Cytarabine | ATC: L 01 BC 01
inf. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 40 ml
Bivalirudin | ATC: B 01 AE 06
inf./inj. [prosz. do przyg. konc.]; 250 mg, 10 fiol. inf./inj. [prosz. do przyg. konc.]; 250 mg, 2 fiol.
inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 35 ml inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 60 ml inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 5 amp. 10 ml inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 5 amp. 3 ml
inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 15 ml inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 45 ml inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 60 ml
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 16 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 2 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 8 ml
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 50 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 1 amp.-strzyk. 0,375 ml inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 1 amp.-strzyk. 0,5 ml inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 1 amp.-strzyk. 0,75 ml inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 1 amp.-strzyk. 1,25 ml inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 1 amp.-strzyk. 1,5 ml inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 1 amp.-strzyk. 1 ml inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 4 amp.-strzyk. 0,375 ml inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 4 amp.-strzyk. 0,5 ml inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 4 amp.-strzyk. 0,75 ml inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 4 amp.-strzyk. 1,25 ml inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 4 amp.-strzyk. 1,5 ml inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 4 amp.-strzyk. 1 ml
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 50 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 2,5 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
inf. [konc.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf. [konc.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf. [konc.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 50 ml
Gemcitabine | ATC: L 01 BC 05
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 40 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 40 mg/ml, 1 fiol. 50 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 40 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 40 mg/ml, 5 fiol. 5 ml
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 30 mg, 60 szt.
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 60 mg, 30 szt.
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 1 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
tabl. powl.; 50 mg, 100 szt. tabl. powl.; 50 mg, 50 szt.
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 15 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 2 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 7,5 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 5 fiol. 5 ml
inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 10 amp. 1 ml inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 5 amp. 5 ml inj. [roztw.]; 5 mg/5 ml, 5 amp. 5 ml inj. [roztw.]; 5 mg/ml, 10 amp. 1 ml
tabl.; 10 mg, 50 szt. tabl.; 2,5 mg, 50 szt. tabl.; 5 mg, 50 szt.
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 50 ml
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 10 ml
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 150 mg inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 5 mg/ml, 1 fiol. 50 mg
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 6 mg/ml, 1 fiol. 16,7 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 6 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 6 mg/ml, 1 fiol. 50 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 6 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol. 50 ml
...1000 mg pemetreksedu. Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl Austria Wytwórca Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG Mondseestrasse 11, Unterach 4866 Austria Lek Pharmaceuticals d.d. 96 Verov?kova 57 1526 Ljubljana S?owenia W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego. België/Belgique/Belgien Lietuva Sandoz nv/sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. filialas Medialaan 40...
tabl. dojelitowe; 20 mg, 14 szt.
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 20 mg, 30 szt.
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 1 mg/ml, 5 fiol. 4 ml