O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Chlorhexidine gluconate | ATC: A 01 AB 03
p?yn na skór?; 4%, 1 but. 250 ml
roztw. na skór?; , 1 but. 100 ml
...Ostro?nie otwiera? opakowanie i ostro?nie stosowa? produkt. Utylizacja: Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ecolab Sp. z o.o. 30-504 Kraków Ul. Kalwaryjska 69 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 13047 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZEENIE DO OBROTU / DATA PRZED?UZENIA POZWOLENIA 18...