Chlorhexidine gluconate | ATC: A 01 AB 03
p?yn na skór?; 4%, 1 but. 250 ml
roztw. na skór?; , 1 but. 100 ml
...Ostro?nie otwiera? opakowanie i ostro?nie stosowa? produkt. Utylizacja: Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ecolab Sp. z o.o. 30-504 Kraków Ul. Kalwaryjska 69 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 13047 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZEENIE DO OBROTU / DATA PRZED?UZENIA POZWOLENIA 18...