O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Alprazolam | ATC: N 05 BA 12
tabl.; 0,25 mg, 30 szt. tabl.; 0,5 mg, 30 szt.
...produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych zalece? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC 1106 Budapeszt, Keresztśri śt 30-38. W?GRY 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Afobam 0,25 mg tabletki: Pozwolenie nr 17125 Afobam 0,5 mg tabletki...
Alprazolam | ATC: N 05 BA 12
tabl.; 1 mg, 30 szt.
tabl.; 8 mg, 10 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztśri śt 30-38 1106 Budapeszt, W?gry 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/7445 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
Bevacizumab | ATC: L 01 XC 07
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 400 mg/16 ml, 1 fiol.
Povidone - Iodine | ATC: D 08 AG 02
roztw. na skór?; 100 mg/ml, 1 but. 1 l roztw. na skór?; 100 mg/ml, 1 but. 30 ml
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztśri śt 30-38 H-1106 Budapeszt, W?GRY 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3619 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA...
Povidone - Iodine | ATC: D 08 AG 02
ma??; 100 mg/g, 1 tuba 20 g
...produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS PHARMACEUTICALS PLC 1106 BUDAPEST, Keresztśri śt 30-38. W?GRY 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/6474 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA...
Povidone - Iodine | ATC: G 01 AX 11
globulki dopochwowe; 200 mg, 14 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC. H-1106 Budapeszt Keresztśri śt 30-38. W?gry 6 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/6862 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA...
tabl. powl.; 150 mg, 1 szt.
kaps.; 250 mg, 100 szt. prosz. do przyg. zaw. doust.; 1 g/5 ml, 1 but. 110 g tabl. powl.; 500 mg, 50 szt.
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 4 fiol.
Clomifene citrate | ATC: G 03 GB 02
tabl.; 50 mg, 10 szt.
...10 Kategoria dost?pno?ci: produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC 1106 Budapest, Keresztśri śt 30-38 W?gry 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1564 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Cobimetinib | ATC: L 01 XE 38
tabl. powl.; 20 mg, 63 szt.
krem; , 1 tuba 67 g
Methyldopa | ATC: C 02 AB 01
tabl.; 250 mg, 50 szt.
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania. Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 9 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC 1106 Budapest, Keresztśri śt 30-38. W?gry 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1565 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
Anastrozole | ATC: L 02 BG 03
tabl.; 1 mg, 28 szt.
...punkt 4.4). Sposób podawania Produkt leczniczy Egistrozol jest przeznaczony do stosowania doustnego. 4.3 Przeciwwskazania Egistrozol jest przeciwwskazany: ? u pacjentek w okresie ci??y i karmienia piersi?, ? u pacjentek ze stwierdzon? nadwra?liwo?ci? na substancj? czynn? lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz? wymienion? w punkcie 6.1. 4.4 Specjalne ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce stosowania Ogólne Egistrozol nie powinien by? stosowany u pacjentek...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 10 mg, 56 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 56 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC H-1106 Budapeszt, Keresztśri śt 30-38 W?gry 18 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 17561, 17562, 17563, 17564, 17565 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
Vismodegib | ATC: L 01 XX 43
kaps. twarde; 150 mg, 28 szt.
Pirfenidone | ATC: L 04 AX 05
kaps. twarde; 267 mg, 63 szt.
Escitalopram | ATC: N 06 AB 10
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztśri śt 30-38. 1106 Budapeszt W?gry 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA (?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 10 mg: 16116 20 mg: 16118 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
Letrozole | ATC: L 02 BG 04
tabl. powl.; 2,5 mg, 30 szt.
...obrocie. 17 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC 1106 Budapeszt, Keresztśri śt 30-38. W?GRY 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 15602 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA...
Fluoxetine | ATC: N 06 AB 03
kaps. twarde; 10 mg, 28 szt. kaps. twarde; 20 mg, 28 szt.
...znanym dzia?aniu: ka?da kapsu?ka produktu leczniczego Fluoksetyna EGIS 10 mg lub 20 mg zawiera 56,8 mg laktozy jednowodnej; Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Kapsu?ka, twarda Fluoksetyna EGIS, kapsu?ki, twarde, 10 mg ?ó?te kapsu?ki (wielko?? 3), z oznakowaniem EGIS 412 wydrukowanym na wieczku, wype?nione bia?ym lub prawie bia?ym proszkiem. Fluoksetyna EGIS, kapsu?ki, twarde, 20 mg Zielone kapsu?ki (wielko??...
Flutamide | ATC: L 02 BB 01
tabl.; 250 mg, 100 szt.
...Flutamid EGIS, 250 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka Flutamid EGIS zawiera 250 mg flutamidu (Flutamidum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: ka?da tabletka zawiera 40,2 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Jasno?ó?te, okr?g?e, g?adkie, dwuwypuk?e tabletki bez plamek i uszkodze?. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Flutamid EGIS...
Bencyclane fumarate | ATC: C 04 AX 11
tabl.; 100 mg, 60 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC 1106 Budapest, Keresztśri śt 30-38. W?gry 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1566 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA...
inf. [roztw.]; 600 mg, 1 fiol.
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 150 mg, 1 fiol. 15 ml
Ticlopidine | ATC: B 01 AC 05
tabl. powl.; 250 mg, 20 szt. tabl. powl.; 250 mg, 60 szt.
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Na opakowaniu zewn?trznym nazw? produktu oraz dawk? zapisano równie? w alfabecie Braille?a. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC Kereszturi ut 30-38 1106 Budapest W?gry 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 7971 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
Saquinavir | ATC: J 05 AE 01
tabl. powl.; 500 mg, 120 szt.
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 2 ml
...Irinocol lub w inny sposób stykaj?ce si? z produktem leczniczym Irinocol nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami dotycz?cymi post?powania ze zwi?zkami cytotoksycznymi. 19 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztśri śt 30-38, 1106 Budapeszt W?gry 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
Potassium chloride | ATC: A 12 BA 01
kaps. o przed?. uwalnianiu; 600 mg, 100 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu; 600 mg, 50 szt.
...szt. (1 butelka po 50 szt.) 100 szt. (1 butelka po 100 szt.) 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC. 1106 Budapeszt, Keresztśri śt 30-38. W?gry 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 8221 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. o przed?. uwalnianiu; 150 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 200 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 300 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 400 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 60 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC H-1106 Budapeszt, Keresztśri śt 30-38 W?gry 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA...