Alprazolam | ATC: N 05 BA 12
tabl.; 0,25 mg, 30 szt. tabl.; 0,5 mg, 30 szt.
...produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych zalece? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC 1106 Budapeszt, Keresztśri śt 30-38. W?GRY 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Afobam 0,25 mg tabletki: Pozwolenie nr 17125 Afobam 0,5 mg tabletki...
Alprazolam | ATC: N 05 BA 12
tabl.; 1 mg, 30 szt.
tabl.; 8 mg, 10 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztśri śt 30-38 1106 Budapeszt, W?gry 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/7445 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
Povidone - Iodine | ATC: D 08 AG 02
roztw. na skór?; 100 mg/ml, 1 but. 1 l roztw. na skór?; 100 mg/ml, 1 but. 30 ml
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztśri śt 30-38 H-1106 Budapeszt, W?GRY 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3619 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA...
Povidone - Iodine | ATC: D 08 AG 02
ma??; 100 mg/g, 1 tuba 20 g
...tekturowym pude?ku.. Opakowanie zawiera 20 g ma?ci. 6.6. Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci. Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS PHARMACEUTICALS LTD. l 106 Budapeszt, Keresztüri ?t 30-38. W?GRY Na licencji Mundipharma AG Bazylea, Szwajcaria I. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/6474 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 2,5 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztśri śt 30-38, 1106 Budapeszt, W?gry 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Cardilopin, 2,5 mg: Pozwolenie nr 9073, Cardilopin, 5 mg: Pozwolenie nr 9074, Cardilopin,10...
Clomifene citrate | ATC: G 03 GB 02
tabl.; 50 mg, 10 szt.
...zawiera 10 tabletek. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania 6.6 Brak szczególnych wymaga?. POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA PODMIOT ODPOWIEDZIALNY DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS PHARMACEUTICALS PLC. Keresztüri üt 30-38 I106 BUDAPESZT W?GRY Wytwórca EGIS PHARMACEUTICALS PLC. Lacta Factory Mįtyįs kirįly u.65 9900 Körmend W?gry NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/l564 PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO DATA WYDANIA...
Capecitabine | ATC: L 01 BC 06
tabl. powl.; 150 mg, 60 szt. tabl. powl.; 500 mg, 120 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC 1106 Budapest, Keresztśri śt 30-38 W?gry 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 150 mg: Pozwolenie nr 20590 300 mg: Pozwolenie nr 20591 500 mg: Pozwolenie...
krem; , 1 tuba 67 g
Methyldopa | ATC: C 02 AB 01
tabl.; 250 mg, 50 szt.
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania. Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 9 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC 1106 Budapest, Keresztśri śt 30-38. W?gry 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1565 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
Anastrozole | ATC: L 02 BG 03
tabl.; 1 mg, 28 szt.
...punkt 4.4). Sposób podawania Produkt leczniczy Egistrozol jest przeznaczony do stosowania doustnego. 4.3 Przeciwwskazania Egistrozol jest przeciwwskazany: ? u pacjentek w okresie ci??y i karmienia piersi?, ? u pacjentek ze stwierdzon? nadwra?liwo?ci? na substancj? czynn? lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz? wymienion? w punkcie 6.1. 4.4 Specjalne ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce stosowania Ogólne Egistrozol nie powinien by? stosowany u pacjentek...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 10 mg, 56 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 56 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC H-1106 Budapeszt, Keresztśri śt 30-38 W?gry 18 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 17561, 17562, 17563, 17564, 17565 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
Escitalopram | ATC: N 06 AB 10
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztśri śt 30-38. 1106 Budapeszt W?gry 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA (?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 10 mg: 16116 20 mg: 16118 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
Letrozole | ATC: L 02 BG 04
tabl. powl.; 2,5 mg, 30 szt.
...obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16 EGIS Pharmaceuticals PLC 1106 Budapest, Keresztśri śt 30-38. W?GRY 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 15602 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA...
Fluoxetine | ATC: N 06 AB 03
kaps. twarde; 10 mg, 28 szt. kaps. twarde; 20 mg, 28 szt.
...znanym dzia?aniu: ka?da kapsu?ka produktu leczniczego Fluoksetyna EGIS 10 mg lub 20 mg zawiera 56,8 mg laktozy jednowodnej; Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Kapsu?ka, twarda Fluoksetyna EGIS, kapsu?ki, twarde, 10 mg ?ó?te kapsu?ki (wielko?? 3), z oznakowaniem EGIS 412 wydrukowanym na wieczku, wype?nione bia?ym lub prawie bia?ym proszkiem. Fluoksetyna EGIS, kapsu?ki, twarde, 20 mg Zielone kapsu?ki (wielko??...
Flutamide | ATC: L 02 BB 01
tabl.; 250 mg, 100 szt.
...Flutamid EGIS, 250 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka Flutamid EGIS zawiera 250 mg flutamidu (Flutamidum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: ka?da tabletka zawiera 40,2 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Jasno?ó?te, okr?g?e, g?adkie, dwuwypuk?e tabletki bez plamek i uszkodze?. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Flutamid EGIS...
Ticlopidine | ATC: B 01 AC 05
tabl. powl.; 250 mg, 20 szt. tabl. powl.; 250 mg, 60 szt.
...03-236 Warszawa tel: (22) s1 91 500; fax: (22) 51 91 501 Miejsce wvtwarzania EGIS Pharmaceuticals PLC 1106 Budapest, X, Kereszturi ut 30-38, Hungary Wytwarzanie postaci leku i zwalnianie serii Egis Pharmaceticals PLC 1106 Budapest, X, Kereszturi ut 30-38 Hungary ~ Wytwarzanie opakowa? zewnetrznych i bezpo?rednich Egis Pharmaceticals PLC 1165 Budapest, XVI, Bokenyfoldi ut 116-120 Hungary - 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 2 ml
...Irinocol lub w inny sposób stykaj?ce si? z produktem leczniczym Irinocol nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami dotycz?cymi post?powania ze zwi?zkami cytotoksycznymi. 19 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztśri śt 30-38, 1106 Budapeszt W?gry 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. powl.; 100 mg, 60 szt. tabl. powl.; 200 mg, 60 szt. tabl. powl.; 25 mg, 30 szt. tabl. powl.; 300 mg, 60 szt.
...stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Lek dost?pny wyl?cznie na recept?, po zweryfikowaniu rozpoznania przez specjalist? lub szpital, do stosowania pod stalym nadzorem specjalisty. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OEIROTU EGIS ?Pharmaceuticals PLC, H-l106 Budapeszt, Kereszt?ri lit 30-38, W?gry 8. NUMERO!) .POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU Pozwolenie nr: 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBIUJTIJ /DAT 4. PRZED?I?ENIA...
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. o przed?. uwalnianiu; 150 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 200 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 300 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 400 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 60 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC H-1106 Budapeszt, Keresztśri śt 30-38 W?gry 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA...
Clozapine | ATC: N 05 AH 02
tabl.; 25 mg, 50 szt.
Clozapine | ATC: N 05 AH 02
tabl.; 100 mg, 50 szt.
Lidocaine | ATC: N 01 BB 02
aerozol [roztw.]; 100 mg/ml, 1 but. 38 g
...przypadku usuwania kamienia naz?bnego, r?cznego oraz za pomoc? narz?dzi, a tak?e wycinania powi?kszonych brodawek mi?dzyz?bowych. Produkt Lidocain-EGIS zmniejsza lub hamuje nadmierny odruch gard?owy przy przygotowywaniu wycisków stomatologicznych oraz umieszczaniu b?ony do zdj?? RTG Nale?y go stosowa? wy??cznie z elastycznymi materia?ami do wycisków.. U dzieci Lidocain-EGIS mo?na stosowa? przy wycinaniu w?dzide?ka oraz otwieraniu torbieli ?linianek. Usuwanie powierzchownych ?agodnych nowotworów b?on ?luzowych. Choroby uszu...
Piracetam | ATC: N 06 BX 03
tabl. powl.; 1200 mg, 20 szt. tabl. powl.; 1200 mg, 60 szt. tabl. powl.; 400 mg, 60 szt. tabl. powl.; 800 mg, 30 szt. tabl. powl.; 800 mg, 60 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC. Keresztśri śt. 30-38 1106 Budapest, W?gry 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIe DO OBROTU Lucetam, 400 mg, tabletki powlekane: Pozwolenie nr 8728 Lucetam, 800 mg, tabletki powlekane...
Memantine hydrochloride | ATC: N 06 DX 01
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 10 mg, 56 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztśri śt 30-38 H-1106 Budapest W?gry 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Nitrendipine | ATC: C 08 CA 08
tabl.; 10 mg, 30 szt. (2 blistry) tabl.; 10 mg, 60 szt. (4 blistry) tabl.; 20 mg, 30 szt. (2 blistry) tabl.; 20 mg, 60 szt. (4 blistry)
aerozol podj?zykowy; 400 µg/dawk?, 11 g (200 dawek)
...do stosowania W czasie stosowania pojemnik powinien znajdowac' si? w pozycji pionowej, skierowany g?owic? rozpylaj ?c? ku górze. Patrz tak?e punkt 6.4. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC 1 106 Budapeszt, Kereszt?ri ?t 30-38 W?gry 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie R/l nr 568 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA/ PRZED?U?ENIA POZWOLENIA NA...
Pantoprazole | ATC: A 02 BC 02
tabl. dojelitowe; 20 mg, 28 szt.
...stosowania Brak szczególnych wymaga?. Lek wydawany z przepisu lekarza. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztśri śt 30-38 1106 Budapeszt W?gry 8. NUMER(-Y) POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14606 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
Pantoprazole | ATC: A 02 BC 02
tabl. dojelitowe; 40 mg, 28 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztśri śt 30-38 1106 Budapeszt W?gry 8. NUMER(-Y) POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14607 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
Zoledronic acid | ATC: M 05 BA 08
inf. [roztw.]; 4 mg/100 ml, 1 fiol. 100 ml