Alprazolam | ATC: N 05 BA 12
tabl.; 0,25 mg, 30 szt.
...PVC/PE/PVdC w tekturowym pude?ku. 30 tabletek (2 blistry po 15 szt.). 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztśri śt 30-38 H-1106 Budapeszt, W?gry 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 17125 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA...
Alprazolam | ATC: N 05 BA 12
tabl.; 0,5 mg, 30 szt.
...PVC/PE/PVdC w tekturowym pude?ku. 30 tabletek (2 blistry po 15 szt.) 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztśri śt 30-38 H-1106 Budapeszt, W?gry 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 17126 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA...
Alprazolam | ATC: N 05 BA 12
tabl.; 1 mg, 30 szt.
...30 lub 100 tabletek. Opakowanie blistrze zawiera 30 (2 w x 15) tabletek. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC l 106 Budapeszt, Kereszt?ri ut 30-38. W?GRY 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9084 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?UZENIA POZWOLENIA 06...
tabl.; 8 mg, 10 szt.
...blistrach z folii Al/PCV, w tekturowym pude?ku. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztśri śt 30-38 H-1106 Budapeszt, W?gry 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Nr R/7444 i R/7445 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Povidone - Iodine | ATC: D 08 AG 02
ma??; 100 mg/g, 1 tuba 20 g
...tekturowym pude?ku.. Opakowanie zawiera 20 g ma?ci. 6.6. Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci. Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS PHARMACEUTICALS LTD. l 106 Budapeszt, Keresztüri ?t 30-38. W?GRY Na licencji Mundipharma AG Bazylea, Szwajcaria I. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/6474 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 2,5 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztśri śt 30-38, 1106 Budapeszt, W?gry 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Cardilopin, 2,5 mg: Pozwolenie nr 9073, Cardilopin, 5 mg: Pozwolenie nr 9074, Cardilopin,10...
Clomifene citrate | ATC: G 03 GB 02
tabl.; 50 mg, 10 szt.
...zawiera 10 tabletek. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania 6.6 Brak szczególnych wymaga?. POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA PODMIOT ODPOWIEDZIALNY DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS PHARMACEUTICALS PLC. Keresztüri üt 30-38 I106 BUDAPESZT W?GRY Wytwórca EGIS PHARMACEUTICALS PLC. Lacta Factory Mįtyįs kirįly u.65 9900 Körmend W?gry NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/l564 PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO DATA WYDANIA...
Capecitabine | ATC: L 01 BC 06
tabl. powl.; 150 mg, 60 szt. tabl. powl.; 500 mg, 120 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC 1106 Budapest, Keresztśri śt 30-38 W?gry 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 150 mg: Pozwolenie nr 20590 300 mg: Pozwolenie nr 20591 500 mg: Pozwolenie...
krem; , 1 tuba 67 g
Methyldopa | ATC: C 02 AB 01
tabl.; 250 mg, 50 szt.
...z w W butelce znajduje si? 50 tabletek. dotycz?ce usuwania i przygotowywania leku do 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci stosowania. Brak szczególnych wymaga?. ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA 7. PODMIOT DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS PHARMACEUTICALS LTD. 1 106 BUDAPESZT, Keresztüri m 30-38. W?GRY Telefon: (36-1) 265-5555 Faks: (36-1) 265-5529 DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8. NUMER POZWOLENIA NA MINESTEII?PWO ZDROWIA Deoartament Pomyki...
kaps. twarde; 10/10 mg, 30 szt. kaps. twarde; 10/5 mg, 30 szt. kaps. twarde; 5/10 mg, 30 szt. kaps. twarde; 5/5 mg, 30 szt.
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania 22 Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC H-1106 Budapeszt, Keresztśri śt 30-38 W?gry 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 19610, 19611, 19612, 19613, 19614 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Anastrozole | ATC: L 02 BG 03
tabl.; 1 mg, 28 szt.
...punkt 4.4). Sposób podawania Produkt leczniczy Egistrozol jest przeznaczony do stosowania doustnego. 4.3 Przeciwwskazania Egistrozol jest przeciwwskazany: ? u pacjentek w okresie ci??y i karmienia piersi?, ? u pacjentek ze stwierdzon? nadwra?liwo?ci? na substancj? czynn? lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz? wymienion? w punkcie 6.1. 4.4 Specjalne ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce stosowania Ogólne Egistrozol nie powinien by? stosowany u pacjentek...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 10 mg, 56 szt.
...usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usuwa? zgodnie z miejscowymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC 16 H-1106 Budapeszt, Keresztśri śt 30-38 W?gry 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 17563 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 56 szt.
...usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usuwa? zgodnie z miejscowymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC H-1106 Budapeszt, Keresztśri śt 30-38 16 W?gry 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 17561 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Escitalopram | ATC: N 06 AB 10
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztśri śt 30-38. 1106 Budapeszt W?gry 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA (?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 10 mg: 16116 20 mg: 16118 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
Letrozole | ATC: L 02 BG 04
tabl. powl.; 2,5 mg, 30 szt.
...obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16 EGIS Pharmaceuticals PLC 1106 Budapest, Keresztśri śt 30-38. W?GRY 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 15602 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA...
Fluoxetine | ATC: N 06 AB 03
kaps. twarde; 10 mg, 28 szt.
...Fluoksetyna EGIS, 10 mg, kapsu?ki, twarde 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da kapsu?ka zawiera fluoksetyny chlorowodorek, w ilo?ci odpowiadaj?cej 10 mg fluoksetyny (Fluoxetinum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: Ka?da kapsu?ka produktu leczniczego Fluoksetyna EGIS 10 mg zawiera 56,8 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Kapsu?ka, twarda. Kapsu?ki koloru ?ó?tego (wielko?? 3), z wydrukowanym napisem EGIS...
Fluoxetine | ATC: N 06 AB 03
kaps. twarde; 20 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluoksetyna EGIS, 20 mg, kapsu?ki, twarde 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da kapsu?ka zawiera fluoksetyny chlorowodorek, w ilo?ci odpowiadaj?cej 20 mg fluoksetyny (Fluoxetinum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: Ka?da kapsu?ka produktu leczniczego Fluoksetyna EGIS 20 mg zawiera 146,6 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Kapsu?ka, twarda. Kapsu?ki koloru...
Flutamide | ATC: L 02 BB 01
tabl.; 250 mg, 100 szt.
Charakterystyka Produktu Leczniczego 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO Flutamid EGIS 250 mg tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Substancja czynna: flutamid (Flutamidum) - 250 mg Substancje pomocnicze, patrz: punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Flutamid stosuje si? w leczeniu zaawansowanego nowotworu gruczo?u krokowego, gdy wskazane jest zahamowanie dzia?ania testosteronu. W skojarzeniu z agonistami...
Ticlopidine | ATC: B 01 AC 05
tabl. powl.; 250 mg, 20 szt. tabl. powl.; 250 mg, 60 szt.
...03-236 Warszawa tel: (22) s1 91 500; fax: (22) 51 91 501 Miejsce wvtwarzania EGIS Pharmaceuticals PLC 1106 Budapest, X, Kereszturi ut 30-38, Hungary Wytwarzanie postaci leku i zwalnianie serii Egis Pharmaceticals PLC 1106 Budapest, X, Kereszturi ut 30-38 Hungary ~ Wytwarzanie opakowa? zewnetrznych i bezpo?rednich Egis Pharmaceticals PLC 1165 Budapest, XVI, Bokenyfoldi ut 116-120 Hungary - 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 2 ml
...Irinocol lub w inny sposób stykaj?ce si? z produktem leczniczym Irinocol nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami dotycz?cymi post?powania ze zwi?zkami cytotoksycznymi. 19 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztśri śt 30-38, 1106 Budapeszt W?gry 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. powl.; 100 mg, 60 szt. tabl. powl.; 200 mg, 60 szt. tabl. powl.; 25 mg, 30 szt. tabl. powl.; 300 mg, 60 szt.
...stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Lek dost?pny wyl?cznie na recept?, po zweryfikowaniu rozpoznania przez specjalist? lub szpital, do stosowania pod stalym nadzorem specjalisty. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OEIROTU EGIS ?Pharmaceuticals PLC, H-l106 Budapeszt, Kereszt?ri lit 30-38, W?gry 8. NUMERO!) .POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU Pozwolenie nr: 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBIUJTIJ /DAT 4. PRZED?I?ENIA...
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. o przed?. uwalnianiu; 150 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 200 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 300 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 400 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 60 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC H-1106 Budapeszt, Keresztśri śt 30-38 W?gry 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA...
Clozapine | ATC: N 05 AH 02
tabl.; 25 mg, 50 szt.
Clozapine | ATC: N 05 AH 02
tabl.; 100 mg, 50 szt.
Lidocaine | ATC: N 01 BB 02
aerozol [roztw.]; 100 mg/ml, 1 but. 38 g
...w przypadku usuwania kamienia naz?bnego, r?cznego pomoc? narz?dzi, tak?e wycinania oraz za a powi?kszonych brodawek miedzyz?bowych. Lidocain-EGIS zmniejsza lub hamuje nadmiemy odruch gard?owy przy przygotowywaniu wycisków stomatologicznych oraz umieszczaniu b?ony do zdj?? RTG Preparat nale?y stosowa? wy??cznie elastycznymi materia?ami do wycisków.. z U dzieci preparat Lidocain-EGIS mo?e by? stosowany przy wycinaniu w?dzide?ka otwieraniu torbieli ?linianek. oraz Usuwanie powierzchownych ?agodnych nowotworów b?on ?luzowych...
Memantine hydrochloride | ATC: N 06 DX 01
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 10 mg, 56 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztśri śt 30-38 H-1106 Budapest W?gry 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Nitrendipine | ATC: C 08 CA 08
tabl.; 10 mg, 30 szt. (2 blistry) tabl.; 10 mg, 60 szt. (4 blistry) tabl.; 20 mg, 30 szt. (2 blistry) tabl.; 20 mg, 60 szt. (4 blistry)
aerozol podj?zykowy; 400 µg/dawk?, 11 g (200 dawek)
...do stosowania W czasie stosowania pojemnik powinien znajdowac' si? w pozycji pionowej, skierowany g?owic? rozpylaj ?c? ku górze. Patrz tak?e punkt 6.4. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC 1 106 Budapeszt, Kereszt?ri ?t 30-38 W?gry 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie R/l nr 568 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA/ PRZED?U?ENIA POZWOLENIA NA...
Pantoprazole | ATC: A 02 BC 02
tabl. dojelitowe; 20 mg, 28 szt.
...stosowania Brak szczególnych wymaga?. Lek wydawany z przepisu lekarza. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztśri śt 30-38 1106 Budapeszt W?gry 8. NUMER(-Y) POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14606 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...