O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Perampanel | ATC: N 03 AX 22
tabl. powl.; 2 mg, 7 szt.
...obrocie. 107 Podmiot odpowiedzialny Eisai Europe Limited, European Knowledge Centre, Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire, AL10 9SN, Wielka Brytania e-mail: EUmedinfo@eisai.net Wytwórca Eisai Manufacturing Limited, European Knowledge Centre, Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire, AL10 9SN, Wielka Brytania W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Eisai Europe Ltd. Eisai Europe Ltd. Tél...
Eribulin | ATC: L 01 XX 41
inj. [roztw.]; 0,44 mg/ml, 6 fiol. 2 ml
...zawiera 1 lub 6 fiolek. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Eisai Europe Limited European Knowledge Centre Mosquito Way Hatfield Hertfordshire AL10 9SN Wielka Brytania +44 (0) 20 7538 7075 +44 (0) 800 001 4612 W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Eisai Europe Ltd. Eisai Europe Ltd. Tél/Tel: + 32 (0) 2 735...
?el; 1 mg/1 g, 1 tuba 60 g
...SIGMA-TAU Eisai AB Tel: +39 06 91391 Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600 (Ruotsi) ?????? Sverige Eisai Ltd. Teva Sweden AB ???: +44 (0) 845 676 1400 Tel: +46 (0) 42 12 11 00 (???µ??? ????????) Latvija United Kingdom Eisai Ltd. Teva UK Limited Tel: +44 (0) 845 676 1400 Tel: +44 1 977 628 500 (Anglija) Lietuva Eisai Ltd. Tel...
PrialtRx-z
Ziconotide | ATC: N 02 BG 08
inf. [roztw.]; 25 µg/ml, 1 fiol. 1 ml
...Wielka Brytania Wytwórca: Eisai Manufacturing Limited Mosquito Way Hatfield Herts AL10 9SN Wielka Brytania W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Eisai Europe Ltd. Eisai Europe Ltd. Tél/Tel: + 32 (0) 2 735 45 34 Tél/Tel: + 32 (0) 2 735 45 34 (Belgique/Belgien) ???????? Magyarorszįg Eisai Ltd. Eisai GesmbH Te?.: + 44...
Bexarotene | ATC: L 01 XX 25
kaps. elastyczne; 75 mg, 100 szt.
...SIGMA-TAU Eisai AB Tel: +39 06 91391 Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600 (Ruotsi) ?????? Sverige Eisai Ltd. Teva Sweden AB ???: +44 (0) 845 676 1400 Tel: +46 (0) 42 12 11 00 (???µ??? ????????) Latvija United Kingdom Eisai Ltd. Teva UK Limited Tel: +44 (0) 845 676 1400 Tel: +44 1 977 628 500 (Anglija) Lietuva Eisai Ltd. Tel...
Zonisamide | ATC: N 03 AX 15
kaps. twarde; 100 mg, 28 szt. kaps. twarde; 25 mg, 28 szt. kaps. twarde; 50 mg, 28 szt.
...84 kapsu?ek twardych. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Eisai Limited European Knowledge Centre Mosquito Way Hatfield Hertfordshire AL10 9SN Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/04/307/001 EU/1/04/307/005 EU...