O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl. o zmodyf. uwalnianiu; 35 mg, 60 szt.
tabl. dojelitowe; 64 mg, 60 szt.
...zamkni?ty wieczkiem polietylenowym zaopatrzonym w sorbent wilgoci, w tekturowym pude?ku 30 szt. 60 szt. 4 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Tabletki nale?y po?yka? w ca?o?ci, bez rozgryzania ani dzielenia. Po ka?dorazowym pobraniu tabletek opakowanie natychmiast szczelnie zamkn??. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ETHIFARM Sp. z o.o. Sp. komandytowa...
tabl. powl. dojelitowe; , 50 szt.
...polipropylenu zamkni?ty wieczkiem polietylenowym zaopatrzonym w sorbent wilgoci, w tekturowym pude?ku 50 szt. ?rodki 6.6. Specjalne ostrono?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Tabletki naley po?yka? w ca?o?ci, bez rozgryzania ani dzielenia. Po kadorazowym pobraniu tabletek opakowanie naley natychmiast szczelnie zamkn??. 5 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ETHIFARM Sp. z o.o. Sp. komandytowa...