tabl. powl. o zmodyf. uwalnianiu; 35 mg, 60 szt.
tabl. dojelitowe; 64 mg, 60 szt.
...zamkni?ty wieczkiem polietylenowym zaopatrzonym w sorbent wilgoci, w tekturowym pude?ku 30 szt. 60 szt. 4 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Tabletki nale?y po?yka? w ca?o?ci, bez rozgryzania ani dzielenia. Po ka?dorazowym pobraniu tabletek opakowanie natychmiast szczelnie zamkn??. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ETHIFARM Sp. z o.o. Sp. komandytowa...
tabl. powl. dojelitowe; , 50 szt.
...polipropylenu zamkni?ty wieczkiem polietylenowym zaopatrzonym w sorbent wilgoci, w tekturowym pude?ku 50 szt. ?rodki 6.6. Specjalne ostrono?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Tabletki naley po?yka? w ca?o?ci, bez rozgryzania ani dzielenia. Po kadorazowym pobraniu tabletek opakowanie naley natychmiast szczelnie zamkn??. 5 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ETHIFARM Sp. z o.o. Sp. komandytowa...