Linaclotide | ATC: A 06 AX 04
kaps. twarde; 290 µg, 28 szt.
...807 6130 România Allergan S.R.L. Tel: +40 21 301 53 02 France Allergan France SAS Tél: +33 (0)1 49 07 83 00 Slovenija Ewopharma d.o.o. Tel: + 386 (0) 590 848 40 Hrvatska Ewopharma d.o.o. Tel: +385 1 6646 563 Slovenská republika Allergan SK s.r.o. Tel: +421 800 221 223 Data ostatniej aktualizacji ulotki Inne ?ród?a...
syrop; 50 mg/ml, 150 ml
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ewopharma International s.r.o. Hlavná 13 831 01 Bratys?awa S?owacja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 17673 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
tabl.; 500 mg, 50 szt.
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 6 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ewopharma International s.r.o. Hlavná 13 831 01 Bratys?awa S?owacja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2808 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...