Senna leaf | ATC: A 06 AB
zio?a do zaparzania; , 20 sasz. 3 g
...w zwi?zku z utrzymuj?cymi si? samymi zaparciami oraz b??dnymi nawykami ?ywieniowymi. Konieczne s? dalsze badania, aby ca?kowicie oceni? ryzyko dzia?ania karcynogennego. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Kwiat hibiskusa (Hibisci flos) Mieszanka owocowa o sk?adzie: Owoc bzu czarnego Wyt?oki jab?kowe Owoc porzeczki czarnej Owoc ró?y 5 6.2 Niezgodno?ci farmaceutyczne Nie dotyczy. 6.3 Okres trwa?o?ci 1 rok 6.4 Specjalne ?rodki...
syrop; , 1 but. 150 ml syrop; , 1 but. 240 ml
?el; (50 mg+ 10 mg)/g, 1 tuba 40 g
...?el 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g ?elu zawiera 0,05 g octanowinianu glinu (Aluminii acetotartras) w postaci 10% roztworu i 0,01 g p?ynnego glikolowego wyci?gu z kwiatów rumianku (Chamomillae flos glyc. extractum) w stosunku 1 : 1. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA ?el. ?el jest barwy ?ó?tej do zielonkawo-?ó?tej, o zapachu perfum i kwasu octowego...
zio?a do zaparzania; , 1 op. 50 g
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Sposób przygotowania produktu leczniczego do stosowania ? patrz punkt 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ad Konfekcjonowania Zió? FLOS El?bieta i Jan G??b 98-345 Mokrsko 118 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9030 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 16.11...
zio?a do zaparzania; , 1 op. 25 g zio?a do zaparzania; , 20 sasz. 2 g
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Sposób przygotowania produktu leczniczego do stosowania ? patrz punkt 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ad Konfekcjonowania Zió? FLOS El?bieta i Jan G??b 98-345 Mokrsko 118 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8258 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 24 sierpnia...
zio?a do zaparzania; , 1 op. 25 g zio?a do zaparzania; , 20 sasz. 1 g
zio?a do zaparzania; , 1 op. 50 g
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Sposób przygotowania produktu leczniczego do stosowania ? patrz punkt 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ad Konfekcjonowania Zió? FLOS El?bieta i Jan G??b 98-345 Mokrsko 118 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9031 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 16.11...
zio?a do zaparzania; , 25 sasz. 2 g
...szyszka chmielu) ? 0,4 g, Melissae folium (li?? melisy) ? 0,4 g, Leonuri cardiacae herba (ziele serdecznika) ? 0,4 g, Rosae fructus (owoc ró?y) ? 0,4 g, Lavandulae flos (kwiat lawendy) ? 0,2 g, Archangelicae radix (korze? arcydzi?gla) ? 0,2 g. Produkt zawiera min. 0,2 % olejków eterycznych. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Zio?a do zaparzania w saszetkach. 4. SZCZEGÓ?OWE...
zio?a do zaparzania; , 1 op. 25 g
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Sposób przygotowania produktu leczniczego do stosowania ? patrz punkt 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ad Konfekcjonowania Zió? FLOS Elbieta i Jan G??b 98-345 Mokrsko 118 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4683 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?UENIA POZWOLENIA 17.09...
tabl. dra?.; , 100 szt. tabl. dra?.; , 50 szt.
...? , tabletki dra?owane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka dra?owana zawiera nast?puj?ce substancje czynne: Gentianae radix (korze? goryczki) 6,000 mg Primulae flos cum calycibus (kwiat pierwiosnka z kielichem) 18,000 mg Rumicis herba (ziele szczawiu) 18,000 mg Sambuci flos (kwiat bzu czarnego) 18,000 mg Verbenae herba (ziele werbeny) 18,000 mg Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3...
krople doustne [roztw.]; , 1 but. 100 ml
...roztwór. 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 100 g kropli zawiera 29 g ekstraktu (stosunek lek/ekstrakt 1:11) sk?adaj?cego si? z: Gentianae radix (korze? goryczki), Primulae flos cum calycibus (kwiat pierwiosnka z kielichem), Rumicis herba (ziele szczawiu), Sambuci flos (kwiat bzu czarnego), Verbenae herba (ziele werbeny), w stosunku 1:3:3:3:3, ekstrahowanych etanolem (59% v/v). Produkt leczniczy zawiera 19% (v/v...
zio?a do zaparzania; , 1 op. 25 g
zio?a do zaparzania; , 1 op. 50 g
zio?a do zaparzania; , 1 op. 50 g
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Sposób przygotowania produktu leczniczego do stosowania ? patrz punkt 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ad Konfekcjonowania Zió? FLOS El?bieta i Jan G??b 98-345 Mokrsko 118 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU IL-3085/LN 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
zio?a do zaparzania; , 1 op. 25 g
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Sposób przygotowania produktu leczniczego do stosowania ? patrz punkt 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ad Konfekcjonowania Zió? FLOS El?bieta i Jan G??b 98-345 Mokrsko 118 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1958 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 3...
zio?a do zaparzania; , 1 op. 50 g
mieszanka zio?owa do zaparzania; , 30 sasz. 3 g
...I ILO?CIOWY Korze? koz?ka (Valerianae radix) 900 mg Kwiatostan g?ogu (Crataegi folium cum flore) 600 mg Li?? melisy (Melissae folium) 450 mg Szyszka chmielu (Lupuli flos) 450 mg Li?? mi?ty pieprzowej (Menthae piperitae folium) 300 mg Kwiat rumianku (Matricariae flos) 300 mg Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Zio?a do zaparzania w saszetkach 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE Tradycyjny produkt...