O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf. [roztw.]; 5 mg/100 ml, 1 but. 100 ml
...?????? Polska Novartis (Hellas) A.E.B.E. Novartis Poland Sp. z o.o. ???: +30 210 281 17 12 Tel.: +48 22 375 4888 España Portugal Novartis Farmacéutica, S.A. Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +34 93 306 42 00 Tel: +351 21 000 8600 France România Novartis Pharma S.A.S. Novartis Pharma Services Romania SRL Tél: +33 1 55...
Tacrolimus | ATC: L 04 AD 02
kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 0,5 mg, 30 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 1 mg, 30 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 3 mg, 30 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 5 mg, 30 szt.
...43 (0)1 8772668 España Polska Astellas Pharma S.A. Astellas Pharma Sp. z o.o. Tel: + 34 91 4952700 Tel.: + 48 225451 111 France Portugal Astellas Pharma S.A.S. Astellas Farma, Lda. Tél: + 33 (0)1 55917500 Tel: + 351 21 4401320 Hrvatska România Astellas d.o.o. S.C.Astellas Pharma SRL Tel: +385 1 670 01 02 Tel: +40 (0)21...
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...?????? Polska Novartis (Hellas) A.E.B.E. Novartis Poland Sp. z o.o. ???: +30 210 281 17 12 Tel.: +48 22 375 4888 España Portugal Novartis Farmacéutica, S.A. Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +34 93 306 42 00 Tel: +351 21 000 8600 France România Novartis Pharma S.A.S. Novartis Pharma Services Romania SRL Tél: +33 1 55...
inj. [zaw.]; 7,5 µg/5 ml, 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
...111 Tel: +43 1 86 6570 Deutschland Polska Seqirus GmbH Novartis Poland Sp. z. o. o. Tel: +49 (800) 26201090 Tel: +48 22 550 8888 España Portugal Novartis Farmacéutica S. A. Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +34 93 306 42 00 Tel: +351 21 000 8600 31 France Slovenská republika Novartis Pharma SAS Novartis Slovakia s.r.o. Tél: + 33 1 55...
tabl. mus.; 324 mg, 10 szt. tabl. mus.; 324 mg, 2 szt.
...równowagi które nalezy podj?c' substancji to zwi?kszenie wydalania oraz elektrolitowej i rownowagi kwasowo-zasadowej. patofizjologie skutków zatrucia salicylanami, objawy wyniki bada? Ze wzgl?du na z?o?on? oraz mog? obejmowa?: 'tlbR?lV/?f LÄKGWE} ~ ,- ;MMS Farma@ i l s7- (Jbaawy Wyniki ?badan Postepowanie Zatrucie lekkie do P?ukani l?dka, wielokrotne ?ç umiarkowanego podanie w?gla aktywowanego. forsowana diurcza alkaliczna Przyspieszony oddech, Alkalemia, alkaluria Podawanie p?ynów i kontrola hiperwentylacja, alkaloza...
Retapamulin | ATC: D 06 AX 13
ma??; 10 mg/g, 1 tuba 5 g
...at.info@gsk.com ?????? Polska GlaxoSmithKline A.E.B.E. GSK Services Sp. z o.o. ???: + 30 210 68 82 100 Tel.: + 48 (0)22 576 9000 España Portugal Stiefel Farma, S.A. GlaxoSmithKline - Produtos Farmacêuticos, Tel: + 34 902 202 700 Lda es-ci@gsk.com Tel: + 351 21 412 95 00 FI.PT@gsk.com France România Laboratoire GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline (GSK...
Bivalirudin | ATC: B 01 AE 06
inf./inj. [prosz. do przyg. konc.]; 250 mg, 10 fiol. inf./inj. [prosz. do przyg. konc.]; 250 mg, 2 fiol.
...The Medicines Company UK Ltd ???: +30 210 5281700 Tel.: 00800 843 633 26 lub +41 61 564 1320 ???: +30 210 5281700 E-mail: medical.information@themedco.com España Portugal Ferrer Farma, S.A. Ferrer-Azevedos, S.A. Tel.: +34 93 600 37 00 Tel.: +351 21 444 96 00 France România The Medicines Company France SAS The Medicines Company UK Ltd Tél...
Propolis | ATC: D 11 AX
?el; 50 mg/g, 1 op. 20 ml
...z zakr?tk? z polietylenu, a?20 g 6.6 Instrukcja dotycz?ca sposobu u?ycia leku Nie wymaga specjalnej instrukcji u?ytkowania 3 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Przedsi?biorstwo Pszczelarsko-Farmaceutyczne APIPOL - FARMA Sp. z o.o. ul. Cegielskiego 2 32-400 My?lenice Miejsce wytwarzania: j.w. 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9861 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Ascorbic acid | ATC: A 11 GA
krople doustne [roztw.]; 100 mg/ml, 1 but. 20 ml
...Mickiewicza 36 05480 Karczew tel. (22) 780 83 05 w. 70 e-mail: gemi@ge1ni.pl Data opracowania ulotki: 2008 -12~ o g MINISTTRSTVIVO ZDK( ?\\',?.? eparwmm ?mamn Lakma; r Farma:: Ni!! mmrszaiv: .w mwmw» 15 Zna? L10?? OZNAKOWANIE OPAKOWANIA ZEWN?TRZNEGO 7 (Pudelko butelk? l\\ tekturowe ze szkla barwnego zakr?tk? PE kroplomierzem) na z z ASCORGEM Acidum ascorbicunz 100 rng/ml; krople...
Bevacizumab | ATC: L 01 XC 07
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 400 mg/16 ml, 1 fiol.
...Tel: +43 (0) 1 27739 ?????? Polska Roche (Hellas) A.E. Roche Polska Sp.z o.o. ???: +30 210 61 66 100 Tel: +48 - 22 345 18 88 España Portugal Roche Farma S.A. Roche Farmacêutica Química, Lda Tel: +34 - 91 324 81 00 Tel: +351 - 21 425 70 00 France România Roche Roche România S.R.L. Tél: +33 (0) 1 47...
krople do oczu; (10 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
...6570 España Polska Novartis Farmacéutica, S.A. Novartis Poland Sp. z o.o. Tel: +34 93 306 42 00 Tel.: +48 22 375 4888 France Portugal Novartis Pharma S.A.S. Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tél: +33 1 55 47 66 00 Tel: +351 21 000 8600 Hrvatska România Novartis Hrvatska d.o.o. Novartis Pharma Services Romania SRL Tel. +385 1...
krople do oczu [zaw.]; 10 mg/ml, 1 but. 5 ml
...6570 España Polska Novartis Farmacéutica, S.A. Novartis Poland Sp. z o.o. Tel: +34 93 306 42 00 Tel.: +48 22 375 4888 France Portugal Novartis Pharma S.A.S. Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tél: +33 1 55 47 66 00 Tel: +351 21 000 8600 Hrvatska România Novartis Hrvatska d.o.o. Novartis Pharma Services Romania SRL Tel. +385 1...
Mirabegron | ATC: G 04 BD 12
tabl. o przed?. uwalnianiu; 25 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 30 szt.
...0)1 8772668 España Polska Astellas Pharma S.A. Astellas Pharma Sp. z.o.o. Tel: +34 91 4952700 Tel.: +48 22 5451 111 France Portugal Astellas Pharma S.A.S. Astellas Farma, Lda. Tél: +33 (0)1 55917500 Tel: +351 21 4401320 Hrvatska România Astellas d.o.o S.C.Astellas Pharma SRL Tel: +385 1670 0102 Tel: +40 (0)21 361 04...
inf./inj. [roztw.]; 50 mg, 1 fiol. 25 ml inj. [liof. do przyg. roztw.]; 50 mg, 1 fiol. 36 ml
...si? tkance nerwowej, mi??niowej, jajowodu, raka p?uc w oraz zdrowych i nowotworowych tkankach b?ony ?luzowej macicy. Antybiotyk nie przenika do p?ynu mózgowo-rdzeniowego. 7 'L I.: :zam i t , Ymljlkxj; ?? Lekowa]] Farma@ Depanart??àlj?äg? W Wawszawa i5 ul, Miodowa 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyezne Epirubicyna podana do?ylnie szybko przenika do narz?dów i tkanek tym do p?uc, w?troby, w serca, ?ledziony i nerek. Nie przenika do...
tabl. powl.; 150 mg, 1 szt.
...1 27739 estonia@gsk.com ?????? Polska Roche (Hellas) A.E. Roche Polska Sp.z o.o. ???: +30 210 61 66 100 Tel: +48 - 22 345 18 88 España Portugal Roche Farma S.A. Roche Farmacêutica Química, Lda Tel: +34 - 91 324 81 00 Tel: +351 - 21 425 70 00 France România Roche Roche România S.R.L. Tél: +33 (0) 47 61...
Ibandronic acid | ATC: M 05 BA 06
inj. [roztw.]; 3 mg/3 ml, 1 amp.-strzyk. (+ ig?a)
...372 - 6 177380 Tlf: +47 - 22 78 90 00 ?????? Österreich Roche (Hellas) A.E. Roche Austria GmbH ???: +30 210 61 66 100 Tel: +43 (0) 1 27739 España Polska Roche Farma S.A. Roche Polska Sp.z o.o. Tel: +34 - 91 324 81 00 Tel: +48 - 22 345 18 88 France Portugal Roche Roche Farmacêutica Química, Lda Tél: +33 (0) 1...
kaps.; 250 mg, 100 szt. prosz. do przyg. zaw. doust.; 1 g/5 ml, 1 but. 110 g tabl. powl.; 500 mg, 50 szt.
...43 (0) 1 27739 83 ?????? Polska Roche (Hellas) A.E. Roche Polska Sp.z o.o. ???: +30 210 61 66 100 Tel: +48 - 22 345 18 88 España Portugal Roche Farma S.A. Roche Farmacêutica Química, Lda Tel: +34 - 91 324 81 00 Tel: +351 - 21 425 70 00 France România Roche Roche România S.R.L. Tél: +33 (0) 1 46...
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 4 fiol.
...Tel: +43 (0) 1 27739 ?????? Polska Roche (Hellas) A.E. Roche Polska Sp.z o.o. ???: +30 210 61 66 100 Tel: +48 - 22 345 18 88 España Portugal Roche Farma S.A. Roche Farmacêutica Química, Lda Tel: +34 - 91 324 81 00 Tel: +351 - 21 425 70 00 France România Roche Roche România S.R.L. Tél: +33 (0) 1 47...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...22 573 7500 France Portugal KRKA France Eurl KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda. Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25 Tel: + 351 (0)21 46 43 650 Hrvatska România KRKA ? FARMA d.o.o. KRKA Romania S.R.L., Bucharest Tel: + 385 1 6312 100 Tel: + 4 021 310 66 05 Ireland Slovenija KRKA Pharma Dublin, Ltd. KRKA, d.d., Novo mesto...
Entacapone | ATC: N 04 BX 02
tabl. powl.; 200 mg, 100 szt. tabl. powl.; 200 mg, 30 szt. tabl. powl.; 200 mg, 60 szt.
...6570 España Polska Novartis Farmacéutica, S.A. Novartis Poland Sp. z o.o. Tel: +34 93 306 42 00 Tel.: +48 22 375 4888 France Portugal Novartis Pharma S.A.S. Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tél: +33 1 55 47 66 00 Tel: +351 21 000 8600 Hrvatska România Novartis Hrvatska d.o.o. Novartis Pharma Services Romania SRL Tel. +385 1...
Secukinumab | ATC: L 04 AC 10
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 150 mg, 1 fiol. inj. [roztw.]; 150 mg, 1 wstrzyk. inj. [roztw.]; 150 mg, 2 amp.-strzyk.
...6570 España Polska Novartis Farmacéutica, S.A. Novartis Poland Sp. z o.o. Tel: +34 93 306 42 00 Tel.: +48 22 375 4888 France Portugal Novartis Pharma S.A.S. Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tél: +33 1 55 47 66 00 Tel: +351 21 000 8600 Hrvatska România Novartis Hrvatska d.o.o. Novartis Pharma Services Romania SRL Tel. +385 1...
Cobimetinib | ATC: L 01 XE 38
tabl. powl.; 20 mg, 63 szt.
...6 177 380 Tlf: +47 - 22 78 90 00 ?????? Österreich Roche (Hellas) A.E. Roche Austria GmbH ???: +30 210 61 66 100 Tel: +43 (0) 1 27739 España Polska Roche Farma S.A. Roche Polska Sp.z o.o. Tel: +34 - 91 324 81 00 Tel: +48 - 22 345 18 88 France Portugal Roche Roche Farmacêutica Química, Lda Tél: +33 (0) 1...
Fidaxomicin | ATC: A 07 AA 12
tabl. powl.; 200 mg, 20 szt.
...43 (0)1 8772668 España Polska Astellas Pharma S.A. Astellas Pharma Sp. z o.o. Tel: + 34 91 4952700 Tel.: + 48 225451 111 France Portugal Astellas Pharma S.A.S. Astellas Farma, Lda. Tél: + 33 (0)1 55917500 Tel: + 351 21 4401320 Hrvatska România Astellas d.o.o. S.C. Astellas Pharma SRL Tel: +385 1 670 01 02 Tel: +40 (0)21...
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 90 szt.
...0)22 573 7500 France Portugal KRKA France Eurl KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda. Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25 Tel: + 351 (0)21 46 43 650 Hrvatska România KRKA - FARMA d.o.o. KRKA Romania S.R.L., Bucharest Tel: + 385 1 6312 100 Tel: + 4 021 310 66 05 25 Ireland Slovenija KRKA Pharma Dublin, Ltd. KRKA, d.d., Novo...
prosz. do inhal. [kaps.]; 44 µg, 6 szt.
...?????? Polska Novartis (Hellas) A.E.B.E. Novartis Poland Sp. z o.o. ???: +30 210 281 17 12 Tel.: +48 22 375 4888 España Portugal Novartis Farmacéutica, S.A. Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +34 93 306 42 00 Tel: +351 21 000 8600 France România Novartis Pharma S.A.S. Novartis Pharma Services Romania SRL Tél: +33 1 55...
Vismodegib | ATC: L 01 XX 43
kaps. twarde; 150 mg, 28 szt.
...6 177 380 Tlf: +47 - 22 78 90 00 ?????? Österreich Roche (Hellas) A.E. Roche Austria GmbH ???: +30 210 61 66 100 Tel: +43 (0) 1 27739 España Polska Roche Farma S.A. Roche Polska Sp.z o.o. Tel: +34 - 91 324 81 00 Tel: +48 - 22 345 18 88 France Portugal Roche Roche Farmacêutica Química, Lda Tél: +33 (0) 1...
tabl. powl.; 850/50 mg, 60 szt.
...?????? Polska Novartis (Hellas) A.E.B.E. Novartis Poland Sp. z o.o. ???: +30 210 281 17 12 Tel.: +48 22 550 8888 España Portugal Novartis Farmacéutica, S.A. Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +34 93 306 42 00 Tel: +351 21 000 8600 France România Novartis Pharma S.A.S. Novartis Pharma Services Inc. Tél: +33 1 55 47...
kaps.; 3 mg, 28 szt. kaps.; 3 mg, 56 szt. kaps.; 4,5 mg, 28 szt. kaps.; 4,5 mg, 56 szt. kaps.; 6 mg, 28 szt. kaps.; 6 mg, 56 szt. roztw. doust.; 2 mg/ml, 1 but. 120 ml
system transdermalny; 4,6 mg/24 h, 30 sasz. system transdermalny; 9,5 mg/24 h, 30 sasz.
...?????? Polska Novartis (Hellas) A.E.B.E. Novartis Poland Sp. z o.o. ???: +30 210 281 17 12 Tel.: +48 22 375 4888 España Portugal Novartis Farmacéutica, S.A. Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +34 93 306 42 00 Tel: +351 21 000 8600 France România Novartis Pharma S.A.S. Novartis Pharma Services Romania SRL Tél: +33 1 55...
kaps.; 1,5 mg, 28 szt.
...?????? Polska Novartis (Hellas) A.E.B.E. Novartis Poland Sp. z o.o. ???: +30 210 281 17 12 Tel.: +48 22 375 4888 España Portugal Novartis Farmacéutica, S.A. Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +34 93 306 42 00 Tel: +351 21 000 8600 France România Novartis Pharma S.A.S. Novartis Pharma Services Romania SRL Tél: +33 1 55...