O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 20 mg Mg, 50 szt.
...DO OBROTU Zak?ad Chemiczno-Farmaceutyczny ?FARMAPOL? Sp. z o.o. ul. ?w. Wojciech 29 61-749 Pozna? tel. +48 61 852 63 53 fax: +48 61 852 96 55 e-mail: info@farmapol.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2629 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do...
tabl. powl.; 34 mg, 50 szt.
...ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZ- CZENIE DO OBROTU Zak?ad Chemiczno-Farmaceutyczny ?FARMAPOL? Sp. z o.o. ul. ?w. Wojciech 29 61-749 Pozna? fax: +48 61 582 96 55 e-mail: info@farmapol.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2630 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do...
tabl.; 17 mg+ 54 mg, 50 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO ASPAFAR FARMAPOL, 17 mg + 54 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 1 tabletka zawiera 17 mg jonów magnezu w postaci 250 mg magnezu wodoroasparaginianu czterowodnego (Magnesii hydroaspartas) i 54 mg jonów potasu w postaci 250 mg potasu wodoroasparaginianu pó?wodnego (Kalii hydroaspartas). Substancja pomocnicza: sacharoza 52,4 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt...
Atropine sulphate | ATC: A 03 BA 01
tabl.; 0,25 mg, 20 szt.
...PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ad Chemiczno-Farmaceutyczny ?FARMAPOL? Sp. z o.o. ul. ?w. Wojciech 29 61-749 Pozna? tel: +48 61 582 63 53 e-mail: info@farmapol.pl 4 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2631 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie...
tabl.; 45 mg, 50 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CALCIUM GLUCONICUM FARMAPOL, 45 mg jonów wapnia, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 1 tabletka zawiera 45 mg jonów wapnia w postaci Calcii gluconas (wapnia glukonianu) * 500 mg Substancje pomocnicze, patrz pkt. 6.1. * zgodnie z Farmakope? Europejsk? i Farmakope? Polsk? nazwa Calcii gluconas (wapnia glukonian) dotyczy zwi?zku jednowodnego 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki Bia?e, okr?g?e...
p?yn na skór?; 100 mg/g, 1 but. 100 g
...5 dni. Po up?ywie 2-3 dni od ostatniego smarowania, nale?y wzi?? k?piel i zmieni? bielizn? osobist? i po?cielow?. W czasie stosowania p?ynu Crotamiton Farmapol nale?y przestrzega?, by nie dosz?o do jego kontaktu z oczami. Dzieci: Produktu leczniczego Crotamiton Farmapol nie nale?y stosowa? u dzieci w wieku do 12 miesi?ca ?ycia. U dzieci w wieku powy?ej 1 roku ?ycia wystarcza jednorazowe zastosowanie. 4.3...
ma??; 100 mg/g, 1 tuba 40 g
...5 dni. Po up?ywie 2-3 dni od ostatniego smarowania, nale?y wzi?? k?piel i zmieni? bielizn? osobist? i po?cielow?. W czasie stosowania ma?ci Crotamiton Farmapol nale?y przestrzega?, by nie dosz?o do jego kontaktu z oczami. Dzieci: Produktu leczniczego Crotamiton Farmapol nie nale?y stosowa? u dzieci w wieku do 12 miesi?ca ?ycia. U dzieci w wieku powy?ej 1 roku ?ycia wystarcza jednorazowe zastosowanie. 4.3...
tabl.; 500 mg, 250 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PYRAZINAMID FARMAPOL, 500 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera 500 mg pirazynamidu (Pyrazinamidum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Bia?a, okr?g?a z oznakowaniem ?PYRAZINAMID? wyt?oczonym po jednej stronie. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Produkt Pyrazinamid Farmapol jest wskazany do stosowania: ? w pierwszej...
tabl.; 5,5 mg, 50 szt.
...PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ad Chemiczno-Farmaceutyczny ?FARMAPOL? Sp. z o.o. ul. ?w. Wojciech 29, 61-749 Pozna? tel. +48 61 852 63 53 e-mail: info@farmapol.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2636 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do...
tabl.; 27 mg, 50 szt.
...PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zak?ad Chemiczno-Farmaceutyczny ?FARMAPOL? Sp. z o.o. ul. ?w. Wojciech 29 61-749 Pozna? tel. +48 61 852 63 53 e-mail: info@farmapol.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2637 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do...