O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
p?yn do stos. w j. ustnej; 200 mg/g, 1 op. 10 g
Borax | ATC: A 01 AD
p?yn do stos. w j. ustnej; 200 mg/g, 1 op. 10 g
...Produkt nie posiada opakowania zewn?trznego. Opakowanie zawiera 10 g produktu leczniczego. 6.6 ?rodki ostro?no?ci przy unieszkodliwianiu zu?ytego produktu leczniczego lub odpadów powstaj?cych z produktu leczniczego Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY FARMINA sp. z o.o. ul. Lipska 44 30-721 Kraków 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2698 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA...
Biborate sodium | ATC: A 01 AD
p?yn do stos. w j. ustnej; 200 mg/g, 1 op. 10 g p?yn do stos. w j. ustnej; 200 mg/g, 1 op. 15 g
Mesalazine | ATC: A 07 EC 02
czopki doodbytnicze; 1 g, 15 szt. czopki doodbytnicze; 1 g, 30 szt. czopki doodbytnicze; 500 mg, 30 szt.
...500 mg: 30 czopków Crohnax, 1000 mg: 14, 15, 28 lub 30 czopków 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmina sp. z o.o. ul. Lipska 44 30-721 Kraków 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Crohnax, 500 mg, czopki, pozwolenie nr Crohnax, 1000 mg, czopki, pozwolenie nr 9. DATA...
Mesalazine | ATC: A 07 EC 02
czopki doodbytnicze; 250 mg, 30 szt.
...i zawarto?? opakowania Blistry z folii PVC/PE w tekturowym pude?ku. 30 szt. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmina sp. z o.o. ul. Lipska 44 30-721 Kraków 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 10740 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
prosz.; , 1 op. 30 g prosz.; , 6 sasz.
czopki; , 10 szt.
...opakowania Blistry Al./LDPE, w pude?ku tekturowym; 10 czopków po 1g. 6.6 ?rodki ostro?no?ci przy unieszkodliwianiu zu?ytego produktu leczniczego lub odpadów powstaj?cych z produktu leczniczego Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY FARMINA Sp. z o.o. ul. Lipska 44 30-721 Kraków 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie MZ nr IL-5593/LN-H 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
krople; , 1 op. 35 g
krople doustne; , 1 op. 35 g
...w tekturowym pude?ku. Zawarto?? opakowania 20g, 35g. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU FARMINA sp. z o.o. ul. Lipska 44 30-721 Kraków 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10. DATA...
p?yn doust.; , 1 op. 125 g
...z pier?cieniem gwarancyjnym z polietylenu barwy bia?ej, zawieraj?ce 125 g p?ynu. 6.6 ?rodki ostro?no?ci przy unieszkodliwianiu zu?ytego produktu leczniczego lub odpadów powstaj?cych z produktu leczniczego Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY FARMINA Sp. z o.o. ul. Lipska 44 30-721 Kraków 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3226 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA...
krople do uszu [roztw.]; 200 mg/g, 1 op. 10 g
...Butelka polietylenowa z kroplomierzem, zawieraj?ca 10 g p?ynu. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU FARMINA Sp. z o.o. ul. Lipska 44 30-721 Kraków 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 10056 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA...
Paracetamol | ATC: N 02 BE 01
tabl.; 500 mg, 20 szt. tabl.; 500 mg, 6 szt.
Paracetamol | ATC: N 02 BE 01
czopki; 125 mg, 10 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO Paracetamol Farmina, 125 mg, czopki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Sk?ad 1 czopka: paracetamol (Paracetamolum) 125 mg Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Czopki 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania - bóle ró?nego pochodzenia np. bolesne z?bkowanie, po szczepieniach, - leczenie objawowe stanów grypopodobnych i przezi?bienia, - gor?czka. 4.2 Dawkowanie...
Paracetamol | ATC: N 02 BE 01
czopki; 250 mg, 10 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO Paracetamol Farmina, 250 mg, czopki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Sk?ad 1 czopka: paracetamol (Paracetamolum) 250 mg Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Czopki 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania - ?agodne do umiarkowanych bóle ró?nego pochodzenia, - leczenie objawowe stanów grypopodobnych i przezi?bienia, - gor?czka. 4.2 Dawkowanie i sposób...
Paracetamol | ATC: N 02 BE 01
czopki; 500 mg, 10 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO Paracetamol Farmina, 500 mg, czopki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 czopek zawiera: paracetamol (Paracetamolum) 500 mg Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Czopki 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Bóle ró?nego pochodzenia (bóle g?owy, z?bów, mi??niowe, stawowe i kostne, bolesne miesi?czkowanie, po zabiegu chirurgicznym lub stomatologicznym); gor?czka...
Paracetamol | ATC: N 02 BE 01
czopki dla niemowl?t; 50 mg, 10 szt.
...LECZNICZEGO Paracetamol Farmina, 50 mg, czopki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Sk?ad 1 czopka: Paracetamol (Paracetamolum) 50 mg Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Czopki 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania - bóle ró?nego pochodzenia np. bolesne z?bkowanie, po szczepieniach, - leczenie objawowe stanów grypopodobnych i przezi?bienia, - gor?czka. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Czopki Paracetamol Farmina s?...
zaw. na skór?; (180 mg+ 10 mg)/g, 1 but. 100 g
...100 g (1 butelka po 100 g) 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Przed u?yciem wstrz?sn??. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmina sp. z o.o. ul. Lipska 44 30-721 Kraków 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3581 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
czopki doodbytnicze; (15 mg+ 40 mg)/1,5 g, 10 szt.
...Blistry z folii Al/LDPE lub PVC/PE w tekturowym pude?ku. 10 szt. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmina sp. z o.o. ul. Lipska 44 30-721 Kraków 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2905 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
ma??; , 1 tuba 20 g
...polietylenu. Opakowanie zewn?trzne stanowi kartonik tekturowy. Opakowanie jednostkowe zawiera 20g ma?ci. 6.6 ?rodki ostro?no?ci przy unieszkodliwianiu zu?ytego produktu leczniczego lub odpadów powstaj?cych z produktu leczniczego Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY FARMINA SP. Z O.O. ul. Lipska 44 30- 721 Kraków 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/0466. 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA...