O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Desmopressin acetate | ATC: H 01 BA 02
liof. doustny; 240 µg, 100 szt.
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ferring-Lé?iva, a.s. K Rybnķku 475 252 42 Jesenice u Prahy Republika Czeska 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Adin 60 mikrogramów liofilizat doustny: pozwolenie nr Adin 120 mikrogramów liofilizat...
Urofollitropin | ATC: G 03 GA 04
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 75 j.m., 5 fiol.+ 5 amp.
...ko?ysa? fiolk? dopóki roztwór nie stanie si? przezroczysty. Nale?y unika? energicznego potrz?sania fiolk?. Po rozpuszczeniu, roztwór mo?e by? przed podaniem mieszany z menotropin? (hMG) MENOPUR proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa? firmy Ferring. W badaniach wykazano, ?e skojarzone podawanie produktu BRAVELLE i produktu MENOPUR nie zmienia w istotny sposób oczekiwanej aktywno?ci biologicznej. W razie potrzeby roztwór mo?e by? ponownie pobierany do strzykawki i przenoszony...
Budesonide | ATC: A 07 EA 06
tabl. o przed?. uwalnianiu; 9 mg, 30 szt.
...w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 22268 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
inj. dom. [mikrokaps.+ rozp. do przyg. zaw.]; 3,75 mg, 1 amp.-strzyk.+ rozp.
...ampu?kostrzykawk? z zawiesin? na?o?y? ig?? iniekcyjn?. - Natychmiast poda? g??boko domi??niowo. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3661 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
inj. podsk. [roztw.]; 0,1 mg/ml, 7 strzyk. 1 ml
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9459 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
Degarelix | ATC: L 02 BX 02
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 120 mg, 2 zest. inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 80 mg, 1 zest.
...Belgien Luxembourg/Luxemburg nv Ferring sa nv Ferring sa Tel/Tél: + 32-53 72 92 00 Belgique/Belgien ferringnvsa@ferring.be Tél/Tel: + 32-53 72 92 00 ferringnvsa@ferring.be ???????? Magyarorszįg ????????? ???? Ferring Magyarorszįg Gyógyszerkereskedelmi Kft. T??.: + 359 2 895 21 10 Tel.: +36 1 236 3800 bulgaria.info@pharmaswiss.com ferring@ferring.hu ?eskį republika Malta Ferring Pharmaceuticals CZ s...
Terlipressin | ATC: H 01 BA 04
inj. [roztw.]; 1 mg, 5 amp. 8,5 ml
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17729 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 20.01.2011...
Triptorelin | ATC: L 02 AE 04
inj. [roztw.]; 0,1 mg/ml, 7 amp.-strzyk. 1 ml
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania Strona 7 z 8 Wstrzykn?? podskórnie ca?? zawarto?? ampu?kostrzykawki. Wy??cznie do jednorazowego u?ycia. Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15578 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
Progesterone | ATC: G 03 DA 04
tabl. dopochwowe; 100 mg, 21 szt.
...aplikatorem tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16573 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
Misoprostol | ATC: G 02 AD 06
system terapeutyczny dopochwowy; 200 µg, 1 szt.
...niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. Po wysuni?ciu z pochwy zu?yty produkt nale?y usun?? w ca?o?ci. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na...
Menotropins | ATC: G 03 GA 02
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; , 5 fiol. prosz. + rozp. 1 ml
...stosowania Proszek nale?y rozpu?ci? w rozpuszczalniku bezpo?rednio przed u?yciem. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4273 Strona 8 z 9 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
Menotropins | ATC: G 03 GA 02
inj. [prosz.+ rozp.]; 1200 j.m., 1 fiol.+ 2 amp.-strzyk.
...Disodu fosforan siedmiowodny Kwas fosforowy st??ony Rozpuszczalnik: Metakrezol Woda do wstrzykiwa? 6.2 Niezgodno?ci farmaceutyczne Produktu Menopur nie nale?y podawa? w tym samym wstrzykni?ciu z innymi produktami, z wyj?tkiem urofolitropiny (FSH) firmy Ferring - Bravelle. W badaniach wykazano, ?e wspólne podawanie produktów Menopur i Bravelle nie zmienia w istotny sposób oczekiwanej aktywno?ci biologicznej. 6.3 Okres wa?no?ci Proszek: 3 lata Rozpuszczalnik: 3 lata Po rekonstytucji...
Menotropins | ATC: G 03 GA 02
inj. [prosz.+ rozp.]; 600 j.m., 1 fiol.+ 2 amp.-strzyk.
...Disodu fosforan siedmiowodny Kwas fosforowy st??ony Rozpuszczalnik: Metakrezol Woda do wstrzykiwa? 6.2 Niezgodno?ci farmaceutyczne Produktu Menopur nie nale?y podawa? w tym samym wstrzykni?ciu z innymi produktami, z wyj?tkiem urofolitropiny (FSH) firmy Ferring - Bravelle. W badaniach wykazano, ?e wspólne podawanie produktów Menopur i Bravelle nie zmienia w istotny sposób oczekiwanej aktywno?ci biologicznej. 6.3 Okres wa?no?ci Proszek: 3 lata Rozpuszczalnik: 3 lata Po rekonstytucji...
Menotropins | ATC: G 03 GA 02
inj. [prosz.+ rozp.]; 75 j.m., 5 fiol.+ 5 amp.
...wodorotlenek Kwas solny Rozpuszczalnik: Sodu chlorek Woda do wstrzykiwa? Kwas solny 10% 6.2 Niezgodno?ci farmaceutyczne Produktu MENOPUR nie nale?y podawa? w tym samym wstrzykni?ciu z innymi produktami, z wyj?tkiem urofolitropiny firmy Ferring - BRAVELLE. W badaniach wykazano, ?e wspólne Strona 9 z 11 podawanie produktu MENOPUR i urofolitropiny nie zmienia w istotny sposób oczekiwanej aktywno?ci biologicznej. 6.3 Okres wa?no?ci 2 lata Po rekonstytucji...
Desmopressin acetate | ATC: H 01 BA 02
inj. [roztw.]; 4 µg/ml, 10 amp. 1 ml
...roztworu chlorku sodu i podawa? przez 15-30 minut. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8208 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
Desmopressin acetate | ATC: H 01 BA 02
aerozol do nosa; 10 µg/dawk?, 1 poj. 5 ml
...pod ?cis?ym nadzorem osoby doros?ej kontroluj?cej wielko?? przyjmowanej dawki. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8283 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
liof. doustny; 120 µg, 30 szt. liof. doustny; 240 µg, 30 szt. liof. doustny; 60 µg, 30 szt.
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ferring-Lé?iva, a.s. K Rybnķku 475 252 42 Jesenice u Prahy Republika Czeska Strona 9 z 10 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MINIRIN Melt 60 mikrogramów liofilizat doustny: pozwolenie...
Desmopressin acetate | ATC: H 01 BA 02
liof. doustny; 25 µg, 30 szt. liof. doustny; 50 µg, 30 szt.
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Noqturina, 25 mikrogramów, liofilizat doustny: pozwolenie nr Noqturina, 50 mikrogramów, liofilizat doustny: pozwolenie nr 9. DATA WYDANIA...
Quinagolide | ATC: G 02 CB 04
tabl.; 150 µg, 30 szt. tabl.; 25/50 µg, 3+ 3 szt. tabl.; 75 µg, 30 szt.
...do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Strona 8 z 9 Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/6809 - NORPROLAC 25 mikrogramów, 50 mikrogramów, tabletki R/6811 - NORPROLAC 75 mikrogramów, tabletki R/6814 - NORPROLAC...
Carbetocin | ATC: H 01 BB 03
inj. [roztw.]; 100 µg/ml, 5 amp.
...Nale?y stosowa? jedynie przezroczysty roztwór, niezawieraj?cy sta?ych cz?stek. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12292 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 27.06.2006...
Mesalazine | ATC: A 07 EC 02
zaw. doodbytnicza; 1 g/100 ml, 7 but. 100 ml
...do opakowania. Zawiesina doodbytnicza mo?e zabarwia? bielizn? i sedes. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8188 7 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
Mesalazine | ATC: A 07 EC 02
tabl. o przed?. uwalnianiu; 500 mg, 100 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/6621 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
Mesalazine | ATC: A 07 EC 02
tabl. o przed?. uwalnianiu; 1 g, 60 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20099 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
Mesalazine | ATC: A 07 EC 02
czopki; 1 g, 14 szt. czopki; 1 g, 28 szt.
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7 Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8553 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
Mesalazine | ATC: A 07 EC 02
granulat o przed?. uwalnianiu; 1 g, 50 sasz.
Mesalazine | ATC: A 07 EC 02
granulat o przed?. uwalnianiu; 2 g, 60 sasz.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20100 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
Terlipressin | ATC: H 01 BA 04
inj. [roztw.]; 100 µg/ml, 5 amp. 2 ml
...9% do obj?to?ci 10 ml. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. Strona 5 z 6 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ferring-Lé?iva a.s. K Rybnķku 475 252 42 Jesenice u Prahy Republika Czeska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/0999 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Atosiban | ATC: G 02 CX 01
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 7,5 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inj. [roztw.]; 7,5 mg/ml, 1 fiol. 0,9 ml
...office@ferring.at ?????? Polska FERRING ????? ?? Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. ???. +30 (210) 6843449 Tel: +48 22 246 06 80 ferring@ferring.pl Espańa Portugal Ferring S.A.U FERRING PORTUGUESA ? Produtos Farmacźuticos, Tel: +34-917994780 Sociedade Unipessoal, LDA es0-Registros@ferring.com Tel: +351 219405190 geral@ferring.com 31 France Romānia FERRING S.A.S. Ferring Pharmaceuticals...