O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
aerozol do stos. zewn?trznego; 70 g, 1 poj. aerozolowy
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO AETHYLUM CHLORATUM FILOFARM, 70 g, aerozol 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 pojemnik zawiera jako substancj? czynn?: 70,0 g etylu chlorku (Ethylis chloridum). 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Aerozol 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Krótkotrwa?e miejscowe znieczulenie skóry przy drobnych zabiegach chirurgicznych. 4.2. Dawkowanie i sposób stosowania Podanie na skór?...
tabl.; , 50 szt. tabl.; , 75 szt.
...jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga? Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaceutyczna Spó?dzielnia Pracy FILOFARM ® ul. Pu?askiego 39 85-619 Bydgoszcz 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/2107 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 06 luty 1968...
Bromocriptine mesylate | ATC: G 02 CB 01, N 04 BC 01
tabl.; 2,5 mg, 30 szt.
...produktu leczniczego Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaceutyczna Spó?dzielnia Pracy FILOFARM ul. Pu?askiego 39 85-619 Bydgoszcz 9 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/2119 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
granulat do przyg. roztw. doust.; (14,5 g+ 46,4 g+ 39,1 g)/100 g, 1 poj. 220 g
...produktu leczniczego Brak specjalnych wymaga?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaceutyczna Spó?dzielnia Pracy FILOFARM ul. Pu?askiego 39 85-619 Bydgoszcz 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/2108 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...
dra?.; 0,5 mg+ 25 mg, 12 szt.
...dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaceutyczna Spó?dzielnia Pracy FILOFARM ul. Pu?askiego 39 85-619 Bydgoszcz 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/2110 6 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
dra?.; 1 mg+ 100 mg, 12 szt.
...dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaceutyczna Spó?dzielnia Pracy FILOFARM ul. Pu?askiego 39 85-619 Bydgoszcz 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3201 6 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
dra?.; 1 mg, 20 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO ERGOTAMINUM FILOFARM, 1 mg, tabletki dra?owane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 tabletka dra?owana zawiera 1 mg ergotaminy winianu (Ergotamini tartras). oraz substancje pomocnicze, w tym: 55,25 mg sacharozy i 45 mg laktozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki dra?owane. Bia?e tabletki dra?owane, obustronnie wypuk?e. 4. SZCZEGÓ?OWE...
tabl.; 40 mg+ 5 mg, 50 szt.
...jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaceutyczna Spó?dzielnia Pracy FILOFARM ® ul. Pu?askiego 39 85-619 Bydgoszcz 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4601 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10 listopad 1999 4...
tabl.; 40 mg, 50 szt.
MAGNESIUM ASPARTICUM FILOFARM - ChPL CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO MAGNESIUM ASPARTICUM FILOFARM 40mg jonów magnezu tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 tabletka zawiera: wodoroasparaginianu magnezu (Magnesii hydroaspartas) 600 mg co odpowiada 40 mg magnezu; Substancje pomocnicze, patrz: pkt 6. 1 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki Bia?e, obustronnie wypuk?e. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Niedobór magnezu...
Nicergoline | ATC: C 04 AE 02
tabl.; 10 mg, 30 szt.
...produktu leczniczego Brak szczegó?owych wymaga?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaceutyczna Spó?dzielnia Pracy FILOFARM ul. Pu?askiego 39 85-619 Bydgoszcz 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7858 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na...
tabl.; 500 mg, 20 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO PARACETAMOL FILOFARM 500 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Jedna tabletka zawiera: paracetamol (Paracetamolum) 500,0 mg. Substancje pomocnicze, patrz: pkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Bóle o ró?nej etiologii: g?owy, mi??ni, z?bów, stawów, nerwobóle, bóle miesi?czkowe. Gor?czka, np. w przebiegu przezi?bienia lub...
Silymarin | ATC: A 05 BA 03
kaps. twarde; 70 mg, 30 szt.
...jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaceutyczna Spó?dzielnia Pracy FILOFARM ul. Pu?askiego 39, 85-619 Bydgoszcz tel. + 48 52 342 67 88 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8990 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA...