Ropinirole | ATC: N 04 BC 04
tabl. powl.; 0,25 mg, 12 szt. tabl. powl.; 0,5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 2 mg, 28 szt.
Retapamulin | ATC: D 06 AX 13
ma??; 10 mg/g, 1 tuba 5 g
| ATC: J 07 BC 20
inj. [zaw.]; 0,02 mg/ml, 10 amp.-strzyk. 1 ml
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 50 ml
...nlinfo@gsk.com Deutschland Norge GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG GlaxoSmithKline AS Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 Tlf: + 47 22 70 20 00 produkt.info@gsk.com firmapost@gsk.no Eesti Österreich GlaxoSmithKline Eesti OÜ GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 372 6676 900 Tel: + 43 (0)1 97075 0 estonia@gsk.com at.info@gsk.com ?????? Polska GlaxoSmithKline A.E.B.E. GSK Commercial...
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 2,2 g, 1 but.
prosz. do przyg. zaw. doust.; 457 mg/5 ml, 1 but. 140 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 457 mg/5 ml, 1 but. 35 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 457 mg/5 ml, 1 but. 70 ml
tabl. powl.; 1 g, 14 szt.
tabl. powl.; 625 mg, 14 szt.
tabl. powl.; 375 mg, 21 szt.
prosz. do przyg. zaw. doust.; 642,9 mg/5 ml, 1 but. 100 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 642,9 mg/5 ml, 1 but. 50 ml
tabl. o przed?. uwalnianiu; 1,0625 g, 28 szt.
Belimumab | ATC: L 04 AA 26
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 120 mg, 1 fiol. inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 400 mg, 1 fiol.
...nlinfo@gsk.com Deutschland Norge GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG GlaxoSmithKline AS Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 Tlf: + 47 22 70 20 00 produkt.info@gsk.com firmapost@gsk.no Eesti Österreich GlaxoSmithKline Eesti OÜ GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 372 6676 900 Tel: + 43 (0)1 97075 0 estonia@gsk.com at.info@gsk.com ?????? Polska GlaxoSmithKline A.E.B.E. GSK Commercial...
ma??; (1,22 mg+ 30 mg)/g, 1 tuba 15 g
krem; (1,22 mg+ 30 mg)/g, 1 tuba 15 g
ma??; (1,22 mg+ 5 mg)/g, 1 tuba 15 g
krem; (1,22 mg+ 5 mg)/g, 1 tuba 15 g
inj. [zaw.]; 0,5 ml, 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
inj. [zaw.]; 0,5 ml, 1 amp.-strzyk. 0,5 ml inj. [zaw.]; 0,5 ml, 1 fiol. 0,5 ml
Maraviroc | ATC: J 05 AX 09
tabl. powl.; 150 mg, 30 szt. tabl. powl.; 300 mg, 30 szt.
...0038-10 Tlf: + 47 22 70 20 00 viiv.med.info@viivhealthcare.com firmapost@gsk.no Eesti Österreich GlaxoSmithKline Eesti OÜ GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 372 6676 900 Tel: + 43 (0)1 97075 0 estonia@gsk.com at.info@gsk.com ?????? Polska GlaxoSmithKline A.E.B.E. GSK Commercial Sp. z o.o. ???: + 30 210 68 82 100 Tel.: + 48 (0)22...
Clotrimazole | ATC: D 01 AC 01, G 01 AF 02
krem; 10 mg/g, 1 tuba
tabl. powl.; 150 mg+ 300 mg, 60 szt.
...0038-10 Tlf: + 47 22 70 20 00 viiv.med.info@viivhealthcare.com firmapost@gsk.no Eesti Österreich GlaxoSmithKline Eesti OÜ GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 372 6676 900 Tel: + 43 (0)1 97075 0 estonia@gsk.com at.info@gsk.com ?????? Polska GlaxoSmithKline A.E.B.E. GSK Commercial Sp. z o.o. ???: + 30 210 68 82 100 Tel.: + 48 (0)22...
Fluticasone | ATC: D 07 AC 17
krem; 500 µg/g, 1 tuba 15 g
Fluticasone | ATC: D 07 AC 17
ma??; 50 µg/g, 1 tuba 15 g
krem; 0,5 mg/g, 1 tuba 25 g
ma??; 0,5 mg/g, 1 tuba 25 g
roztw. na skór?; 0,5 mg/ml, 1 but. 25 ml roztw. na skór?; 0,5 mg/ml, 1 but. 50 ml
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
inj. dom. [zaw.]; 1,5 µg, 1 strzyk. 0,5 ml
inj. dom. [zaw.]; 0,75 µg, 1 strzyk. 0,25 ml
EpivirRx-z
Lamivudine | ATC: J 05 AF 05
tabl. powl.; 150 mg, 60 szt. tabl. powl.; 300 mg, 30 szt.
...0038-10 Tlf: + 47 22 70 20 00 viiv.med.info@viivhealthcare.com firmapost@gsk.no Eesti Österreich GlaxoSmithKline Eesti OÜ GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 372 6676 900 Tel: + 43 (0)1 97075 0 estonia@gsk.com at.info@gsk.com ?????? Polska GlaxoSmithKline A.E.B.E. GSK Commercial Sp. z o.o. ???: + 30 210 68 82 100 Tel.: + 48 (0)22...