O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
kaps. mi?kkie; 1 µg, 100 szt.
kaps. mi?kkie; 0,25 µg, 100 szt.
Retapamulin | ATC: D 06 AX 13
ma??; 10 mg/g, 1 tuba 5 g
...420 222 001 111 Tel: + 356 21 238131 gsk.czmail@gsk.com cz.info@gsk.com Danmark Nederland GlaxoSmithKline Pharma A/S...na zwierz?tach nie wykazano ?adnego wp?ywu zastosowanego leczenia na p?odno?? samic i samców (patrz punkt 5.3) 4.7 Wp?yw na zdolno??...podmiotu odpowiedzialnego: België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Tél/Tel: + 32...
| ATC: J 07 BC 20
inj. [zaw.]; 0,02 mg/ml, 10 amp.-strzyk. 1 ml
...Pharmaceuticals s.a./n.v. GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tél/Tel: + 32 10 85 52 00 Tel. +370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com ???????? Luxembourg/Luxemburg ??????????????? ???? GlaxoSmithKline Pharmaceuticals...Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym 0,05 miligrama Al 3+ 3 Uzyskiwany z hodowli komórek dro?d?y (Saccharomyces cerevisiae) z wykorzystaniem technologii rekombinacji DNA 4 Adsorbowany na fosforanie glinu 0,4 miligrama Al...
prosz. do inhal.; 55/22 µg, 30 dawek
...Belgique/Belgien Lietuva GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00 Tel: + 370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com ???????? Luxembourg...Opakowanie inhalatora zawiera saszetk? ze ?rodkiem poch?aniaj?cym wilgo?, aby zmniejszy? wilgotno??. Po otwarciu opakowania saszetk? ze ?rodkiem poch?aniaj?cym wilgo? nale?y wyrzuci? ? nie nale?y jej otwiera?, je?? ani wdycha?. Saszetka ze ?rodkiem...
aerozol do nosa; 27,5 µg, 1 op. 120 dawek
...0)800 221441 gskcyprus@gsk.com customercontactuk@gsk.com Latvija GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 67312687 lv-epasts@gsk.com Lietuva GlaxoSmithKline...podmiotu odpowiedzialnego: België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Tél/Tel: + 32...mo?e zaszkodzi? innej osobie, nawet je?li objawy jej choroby s? takie same. - Je?li u pacjenta wyst?pi? jakiekolwiek objawy niepo??dane, w tym wszelkie...
kaps. elastyczne; 0,5 mg, 30 szt.
ma??; 20 mg/g, 1 tuba 15 g
ma?? do nosa; 20 mg/g, 1 tuba 3 g
krem; 20 mg/g, 1 tuba 15 g
Belimumab | ATC: L 04 AA 26
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 120 mg, 1 fiol. inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 400 mg, 1 fiol.
...90 I-43056 San Polo di Torille Parma W?ochy W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a...21 238131 gsk.czmail@gsk.com Danmark Nederland GlaxoSmithKline Pharma A/S GlaxoSmithKline BV Tlf: + 45 36 35 91 00 Tel: + 31 (0)30 6938100 dk-info@gsk.com nlinfo@gsk.com...
ma??; 1,22 mg/g, 1 tuba 15 g
krem; 1,22 mg/g, 1 tuba 15 g
inj. [zaw.]; 0,5 ml, 1 amp.-strzyk.
...NadA, fHbp): Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl Austria Nazwa i adres wytwórców biologicznej substancji czynnej (OMV): GSK Vaccines S.r.l Bellaria-Rosia IT-53018 Sovicille- Siena, W?ochy GSK Vaccines...Pharmaceuticals s.a./n.v. GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tél/Tel: + 32 10 85 52 00 Tel: +370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com ???????? Luxembourg/Luxemburg ??????????????? ???? GlaxoSmithKline Pharmaceuticals...
tabl.; 20 mg, 10 szt. tabl.; 20 mg, 30 szt.
czopki; 10 mg, 5 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bisacodyl GSK, 10 mg, czopki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 czopek zawiera 10 mg...mog? wyst?pi? stolce z domieszk? krwi, zazwyczaj o niewielkim nasileniu i samoistnie ust?puj?ce (patrz punkt 4.8). Zawroty g?owy i omdlenia U...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spó?ka Akcyjna ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Pozna? tel. (61...
aerozol do nosa; 50 µg/dawk?, 10 ml (200 dawek)
ma??; 50 mg/g, 1 tuba 30 g
czopki doodbytnicze; 250 mg, 5 szt.
inj. [zaw.]; 0,5 ml, 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
...Pharmaceuticals s.a./n.v. GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tél/Tel: + 32 10 85 52 00 Tel: +370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com ???????? Luxembourg/Luxemburg ??????????????? ???? GlaxoSmithKline Pharmaceuticals...by? podane podczas tej samej wizyty, jednak w ró?ne miejsca cia?a (np. w przeciwleg?e ramiona). Szczepionka Cervarix mo?e nie wywo?a? optymalnej ochrony, je?li zostanie zostosowana w tym samym czasie co leki zmniejszaj?ce...
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
Clotrimazole | ATC: D 01 AC 01, G 01 AF 02
krem; 10 mg/g, 1 tuba
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Clotrimazolum GSK, 10 mg/g, krem 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 gram kremu zawiera...?rodki antykoncepcyjne wykonane z lateksu (prezerwatywy i kr??ki domaciczne), a tym samym os?abia? ich skuteczno??. Dlatego nale?y pacjentom doradzi?, aby w czasie...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spó?ka Akcyjna ul. Grunwaldzka 189 60-322 Pozna? telefon (61...
tabl. dopochwowe; 100 mg, 6 szt. tabl. dopochwowe; 500 mg, 1 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Clotrimazolum GSK, 100 mg, tabletki dopochwowe Clotrimazolum GSK, 500 mg, tabletki dopochwowe 2. SK?AD JAKO?CIOWY...?rodki antykoncepcyjne wykonane z lateksu (prezerwatywy i kr??ki domaciczne), a tym samym os?abia? ich skuteczno??. Dlatego nale?y pacjentce doradzi?, aby w czasie...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spó?ka Akcyjna ul. Grunwaldzka 189 60?322 Pozna? telefon (61) 8601...
czopki doodbytnicze; 250 mg, 10 szt.
tabl. powl.; 150 mg+ 300 mg, 60 szt.
...Tel: + 351 21 094 08 01 viiv.fi.pt@viivhealthcare.com France România ViiV Healthcare SAS GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L. Tél.: + 33 (0)1 39 17 6969 Tel: + 4021 3028 208...Limited, (dzia?aj?cy jako Glaxo Wellcome Operations), Priory Street, Ware, Hertfordshire, SG12 0DJ, Wielka Brytania lub GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. ul. Grunwaldzka 189 60-322 Pozna? Polska Wydrukowana ulotka dla pacjenta produktu leczniczego...
tabl.; 25 mg, 30 szt.
czopki doodbytnicze; 100 mg, 10 szt. czopki doodbytnicze; 50 mg, 10 szt.
...DO OBROTU GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spó?ka Akcyjna ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Pozna? telefon (61) 8601-200 fax (61) 8675-717 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12 Diclofenac GSK, 50 mg...zapalenie opon mózgowych, zaburzenia smaku, udar naczyniowy mózgu Cz?sto?? nieznana: stan spl?tania, omamy, zaburzenia czucia, z?e samopoczucie Zaburzenia oka Bardzo rzadko: Zaburzenia widzenia, niewyra?ne widzenie, podwójne widzenie Cz?sto?? nieznana: zapalenie nerwu wzrokowego...
kaps. twarde; 0,5 mg+ 0,4 mg, 30 szt.
inj. [zaw.]; 10 µg, 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
inj. [zaw.]; 20 µg, 1 amp.-strzyk. 1 ml