inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1750 j.m., 1 fiol.