szampon leczniczy; 0,5 mg/g, 1 but. 60 ml
...szamponu odpowiada 1 mililitrowi szamponu. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? mog? by? dost?pne na rynku. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce utylizacji Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Galderma Polska Sp. z o.o. ul. ??czyny 4 02-820 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12795 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPSZCZENIE DO OBRTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Adapalene | ATC: D 10 AD 03
krem; 1 mg/g, 1 tuba 15 g
...tuba 15 g 1 tuba 30 g 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Galderma Polska Sp. z o.o. ul. ??czyny 4 02-820 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/8425 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Adapalene | ATC: D 10 AD 03
?el; 1 mg/g, 1 tuba 15 g
...tuba 15 g 1 tuba 30 g 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Galderma Polska Sp. z o.o. ul. ??czyny 4 02-820 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/8424 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
?el; (1 mg+ 25 mg)/g, 1 tuba 15 g ?el; (1 mg+ 25 mg)/g, 1 tuba 30 g
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego i odpadki powinny by? utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami. 8 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Galderma Polska Sp. z o.o. ul. ??czyny 4 02-820 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14534 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?UENIA POZWOLENIA...
lakier do paznokci leczniczy; 50 mg/ml, 2,5 ml+ 30 gazików+ 10 szpatu?ek+ 30 pilniczków
...do paznokci. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce przygotowania produktu leczniczego do stosowania Butelka z lakierem musi by? szczelnie zamykana po ka?dym u?yciu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Galderma Polska Sp. z o.o. ul. ??czyny 4 02-820 Warszawa, Polska 4 Tel.: +48 22 331 21 80 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3647 9...
Metronidazole | ATC: D 06 BX 01
emulsja; 7,5 mg/g, 1 tuba 30 g
...30 g emulsji na skór?, umieszczona w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostrono?ci dotycz?ce przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Galderma Polska Sp. z o.o. ul. ??czyny 4 02-820 Warszawa Polska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12343 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?UENIA...
Metronidazole | ATC: D 06 BX 01
krem; 7,5 mg/g, 1 tuba 30 g
...g lub 30 g kremu, umieszczone w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostrono?ci dotycz?ce przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Galderma Polska Sp. z o.o. ul. ??czyny 4 02-820 Warszawa, Polska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9194 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?UENIA...
Ivermectin | ATC: D 11 AX 22
krem; 10 mg/g, tuba 15 g
...zanieczyszczenia lub aby zmniejszy? zanieczyszczenie ?rodowiska, w szczególno?ci wodnego. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Galderma Polska Sp. z o.o. ul. ??czyny 4 02-820 Warszawa 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 22591 9 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Lymecycline | ATC: J 01 AA 04
kaps.; 300 mg, 16 szt.
...kapsu?ki) lub 28 kapsu?ek (7 blistrów po 4 kapsu?ki) 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Galderma Polska Sp. z o.o. ul. ??czyny 4 02-820 Warszawa, Polska tel. (48 22) 331 21 80 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 12736 9. DATA WYDANIA...
Lymecycline | ATC: J 01 AA 04
kaps.; 150 mg, 16 szt.
...Wielko?? opakowania: 16 kapsu?ek (4 blistry po 4 kapsu?ki) 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Galderma Polska Sp. z o.o. ul. ??czyny 4 02-820 Warszawa, Polska tel. (48 22) 331 21 80 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9640 9. DATA WYDANIA...