Botulinum A toxin | ATC: M 03 AX 01
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 10 j.m./0,05 ml, 1 fiol. 125 jednostek Speywood
szampon leczniczy; 0,5 mg/g, 1 but. 60 ml
...Woda oczyszczona 6,2 Niezgodno?ci farmaceutyczne Nie dotyczy. 6.3 Okres trwa?o?ci 3 lata Trwa?o?? po pierwszym u?yciu: 4 tygodnie. 6.4 Specjalne ?rodki 0 stro?no?ci przy przechowywaniu Przechowywa? w oryginalnym opakowaniu? Galderma Polska Sp. z 0.0. ul. ??czyny 4 02-820 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO OBRTU POZWOLENIA / DATA PRZ ED?U?ENIA NA DOPSZCZENIE POZWOLENIA DO
Adapalene | ATC: D 10 AD 03
krem; 1 mg/g, 1 tuba 15 g
...tuba 15 g 1 tuba 30 g 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Galderma Polska Sp. z o.o. ul. ??czyny 4 02-820 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/8425 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Adapalene | ATC: D 10 AD 03
?el; 1 mg/g, 1 tuba 15 g
...tuba 15 g 1 tuba 30 g 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Galderma Polska Sp. z o.o. ul. ??czyny 4 02-820 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/8424 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
?el; (1 mg+ 25 mg)/g, 1 tuba 15 g ?el; (1 mg+ 25 mg)/g, 1 tuba 30 g
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego i odpadki powinny by? utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami. 8 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Galderma Polska Sp. z o.o. ul. ??czyny 4 02-820 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14534 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?UENIA POZWOLENIA...
lakier do paznokci leczniczy; 50 mg/ml, 2,5 ml+ 30 gazików+ 10 szpatu?ek+ 30 pilniczków
...do paznokci. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce przygotowania produktu leczniczego do stosowania Butelka z lakierem musi by? szczelnie zamykana po ka?dym u?yciu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Galderma Polska Sp. z o.o. ul. ??czyny 4 02-820 Warszawa, Polska 4 Tel.: +48 22 331 21 80 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3647 9...
Metronidazole | ATC: D 06 BX 01
emulsja; 7,5 mg/g, 1 tuba 30 g
...30 g emulsji na skór?, umieszczona w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostrono?ci dotycz?ce przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Galderma Polska Sp. z o.o. ul. ??czyny 4 02-820 Warszawa Polska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12343 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?UENIA...
Metronidazole | ATC: D 06 BX 01
krem; 7,5 mg/g, 1 tuba 30 g
...g lub 30 g kremu, umieszczone w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostrono?ci dotycz?ce przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Galderma Polska Sp. z o.o. ul. ??czyny 4 02-820 Warszawa, Polska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9194 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?UENIA...
Lymecycline | ATC: J 01 AA 04
kaps.; 300 mg, 16 szt.
...kapsu?ki) lub 28 kapsu?ek (7 blistrów po 4 kapsu?ki) 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Galderma Polska Sp. z o.o. ul. ??czyny 4 02-820 Warszawa, Polska tel. (48 22) 331 21 80 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 12736 9. DATA WYDANIA...
Lymecycline | ATC: J 01 AA 04
kaps.; 150 mg, 16 szt.
...Wielko?? opakowania: 16 kapsu?ek (4 blistry po 4 kapsu?ki) 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Galderma Polska Sp. z o.o. ul. ??czyny 4 02-820 Warszawa, Polska tel. (48 22) 331 21 80 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9640 9. DATA WYDANIA...