Phenobarbital | ATC: N 03 AA 02
tabl.; 100 mg, 10 szt.
...personelu fachowego apteki. Niewykorzystanego leku nie wolno wyrzuca? do ?mieci. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaceutyczno-Chemiczna Spó?dzielnia Pracy "GALENUS" 03-791 Warszawa ul. Hutnicza 8 Tel.: 022 6782519, 022 6782601 Faks: 022 6782601 e-mail: wojtekg@galenus.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2606 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
syrop [smak truskawkowy]; , 1 but. 150 ml
...leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaceutyczno-Chemiczna Spó?dzielnia Pracy "GALENUS" 03-791 Warszawa ul. Hutnicza 8 Tel.: 022 6782519, 022 6782601 Faks: 022 6782601 e-mail: wojtekg@galenus.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9115 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZED?U?ENIA...
p?yn doodbytniczy; , 1 but. 150 ml
...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaceutyczno-Chemiczna Spó?dzielnia Pracy ?GALENUS", ul. Hutnicza 8, 03-791 Warszawa Tel.: 022 6782601, 022 6782519 Faks: 022 6782601 e-mail: wojtekg@galenus.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9550 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu...
krople do nosa; , 1 but. 20 ml
...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaceutyczno-Chemiczna Spó?dzielnia Pracy ?GALENUS" Ul. Hutnicza 8; 03-791 Warszawa Tel.: 022 6782519, 022 6782601 Faks: 022 6782601 e-mail: wojtekg@galenus.pl 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3321 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na...