O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Phenobarbital | ATC: N 03 AA 02
tabl.; 100 mg, 10 szt.
...personelu fachowego apteki. Niewykorzystanego leku nie wolno wyrzuca? do ?mieci. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaceutyczno-Chemiczna Spó?dzielnia Pracy "GALENUS" 03-791 Warszawa ul. Hutnicza 8 Tel.: 022 6782519, 022 6782601 Faks: 022 6782601 e-mail: wojtekg@galenus.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2606 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
syrop [smak truskawkowy]; , 1 but. 150 ml
...leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaceutyczno-Chemiczna Spó?dzielnia Pracy "GALENUS" 03-791 Warszawa ul. Hutnicza 8 Tel.: 022 6782519, 022 6782601 Faks: 022 6782601 e-mail: wojtekg@galenus.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9115 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZED?U?ENIA...
p?yn doodbytniczy; , 1 but. 150 ml
...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaceutyczno-Chemiczna Spó?dzielnia Pracy ?GALENUS", ul. Hutnicza 8, 03-791 Warszawa Tel.: 022 6782601, 022 6782519 Faks: 022 6782601 e-mail: wojtekg@galenus.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9550 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu...
krople do nosa; , 1 but. 20 ml
...przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Farmaceutyczno-Chemiczna Spó?dzielnia Pracy ?GALENUS" Ul. Hutnicza 8; 03-791 Warszawa Tel.: 022 6782519, 022 6782601 Faks: 022 6782601 e-mail: wojtekg@galenus.pl 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3321 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na...