roztw. do hemofiltracji i hemodializy; , 2 wor. 5000 ml
...ci?gu 24 godzin, w??czaj?c czas leczenia. Gotowy do u?ycia roztwór przeznaczony jest do jednorazowego u?ytku. Nale?y wyrzuci? niezu?yty roztwór natychmiast po zastosowaniu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gambro Lundia AB Box 10101 SE-ZZO 10 Lund SZWECJA 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTUDATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDLU?ENIA POZWOLENIA 9. DATA ZATWIERDZENIA LUB...
p?yn do hemofiltracji; 2 mmol/l, 2 wor. 5l
...roztwór nie nadaje si? do powtórnego u?ycia. Nie u?ywa?, je?li opakowanie jest uszkodzone lub roztwór nie jest przezroczysty. Wyrzuci? wszelkie niezu?yte porcje. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gambro Lundia AB Magistratsvägen 16 SE-220 10 Lund SZWECJA 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16147 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
p?yn do hemofiltracji; 4 mmol/l, 2 wor. 5l
...roztwór nie nadaje si? do powtórnego u?ycia. Nie u?ywa?, je?li opakowanie jest uszkodzone lub roztwór nie jest przezroczysty. Wyrzuci? wszelkie niezu?yte porcje. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gambro Lundia AB Magistratsvägen 16 SE-220 10 Lund SZWECJA 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16148 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...