O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
roztw. do hemofiltracji i hemodializy; , 2 wor. 5000 ml
...ci?gu 24 godzin, w??czaj?c czas leczenia. Gotowy do u?ycia roztwór przeznaczony jest do jednorazowego u?ytku. Nale?y wyrzuci? niezu?yty roztwór natychmiast po zastosowaniu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gambro Lundia AB Box 10101 SE-ZZO 10 Lund SZWECJA 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTUDATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDLU?ENIA POZWOLENIA 9. DATA ZATWIERDZENIA LUB...
p?yn do hemofiltracji; 2 mmol/l, 2 wor. 5l
...roztwór nie nadaje si? do powtórnego u?ycia. Nie u?ywa?, je?li opakowanie jest uszkodzone lub roztwór nie jest przezroczysty. Wyrzuci? wszelkie niezu?yte porcje. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gambro Lundia AB Magistratsvägen 16 SE-220 10 Lund SZWECJA 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16147 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
p?yn do hemofiltracji; 4 mmol/l, 2 wor. 5l
...roztwór nie nadaje si? do powtórnego u?ycia. Nie u?ywa?, je?li opakowanie jest uszkodzone lub roztwór nie jest przezroczysty. Wyrzuci? wszelkie niezu?yte porcje. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gambro Lundia AB Magistratsvägen 16 SE-220 10 Lund SZWECJA 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16148 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...