tabl.; 15 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg , 30 szt.
...Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel.: (22) 755 50 81 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Acidum Folicum Richter, 5 mg, tabletki: pozwolenie nr R/1092 Acidum Folicum Richter, 15 mg, tabletki: pozwolenie nr R/1093 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
Allopurinol | ATC: M 04 AA 01
tabl.; 100 mg, 50 szt. tabl.; 300 mg, 30 szt.
...Rodzaj i zawarto?? opakowania Blistry Aluminium/PVC w tekturowym pude?ku. 30 tabletek 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl.; 200 mg+ 200 mg, 30 szt.
...PVC tekturowym w pude?ku. 30 tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z 0.0. ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 O5 825 Grodzisk Mazowiecki - 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1914 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
tabl. powl.; 10/10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10/5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20/10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20/5 mg, 30 szt.
...w tekturowe pude?ko. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gedeon Richter Plc. Gyömr?i út 19-21 1103 Budapeszt W?gry 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10 mg + 5 mg ? 18573 10 mg + 10 mg ? 18574 20 mg + 5 mg...
inj. [liof.+ rozp.]; 4 mg, 25 fiol.+ 25 amp. rozp.
...0,9% roztwór chlorku sodu) . 7 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gedeon Richter Plc. Gyömr?i út 19-21 Budapeszt W?gry 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1167 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
AvonexRx-z
Interferon beta-1a | ATC: L 03 AB 07
inj. [roztw.]; 30 µg /0,5ml, 4 amp.-strzyk. inj. [roztw.]; 30 µg /0,5ml, 4 wstrz.
...207 401 200 ?????? Sverige Genesis Pharma Cyprus Ltd BiogenIdec Sweden AB +3572 2 769946 +46 8 594 113 60 Latvija United Kingdom Gedeon Richter Plc. Biogen Idec Limited +371 6 784 5338 +44 (0) 1628 50 1000 Lietuva Gedeon Richter Plc. +370 5 268 5392 Data zatwierdzenia ulotki Szczegó?owa informacja o tym produkcie jest dost?pna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMA) http...
Desogestrel | ATC: G 03 AC 09
tabl. powl.; 75 µg, 28 szt.
...obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gedeon Richter Plc. Gyömr?i út 19-21 1103 Budapeszt, W?gry 10 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14339 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 21 szt.
...obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 21993 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Aceclofenac | ATC: M 01 AB 16
tabl. powl.; 100 mg, 20 szt. tabl. powl.; 100 mg, 60 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18405 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Aceclofenac | ATC: M 01 AB 16
prosz. do przyg. zaw. doust.; 100 mg, 20 sasz.
...Papier/Aluminium/LDPE w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18406 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Vinpocetine | ATC: N 06 BX 18
inj. [roztw.]; 10 mg/2 ml, 10 amp. 2 ml
...Ampu?ki z oran?owego szk?a w tekturowym pude?ku. 10 ampu?ek po 2 ml. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gedeon Richter Plc. Gyömr?i út 19-21 1103 Budapeszt, W?gry 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2967 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 10 mg, 90 szt.
...Blistry z folii Aluminum/PVC w tekturowym pude?ku. 30 szt. 90 szt. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gedeon Richter Plc. Gyömr?i út 19-21 1103 Budapeszt, W?gry 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 10289 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
tabl.; 5 mg, 50 szt.
...lub 100 szt. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gedeon Richter Plc. Gyömr?i út 19-21 1103 Budapeszt, W?gry 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1169 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.
...zawieraj?cy 10 tabletek, umieszczony w tekturowym pude?ku wraz z ulotk? dla pacjenta. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. ks. J. Poniatowskiego 5 tel.: 22 755 50 81 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU CIPROPOL, 250 mg, tabletki powlekane...
tabl. powl.; 160/12,5 mg, 28 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16601   19 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
tabl. powl.; 160/25 mg, 28 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16602 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
tabl. powl.; 80/12,5 mg, 28 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16600 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 28 szt.
...produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gedeon Richter Plc. 1103 Budapeszt Gyömr?i út 19-21 W?gry 21 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18266 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
tabl.; 10/5 mg, 30 szt. tabl.; 20/10 mg, 30 szt. tabl.; 20/5 mg, 30 szt.
...dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 23 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15436 16394 20093 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
tabl.; 1500 µg, 1 szt.
...folii PVC/Aluminium i pude?ku tekturowym. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gedeon Richter Plc. 1103 Budapeszt Gyömr?i út 19-21 W?gry 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 12048 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl.; 5 mg, 28 szt.
...DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14 A. WYTWÓRCA(CY) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii Cenexi 17, Rue de Pontoise FR-95520 Osny Francja Gedeon Richter Plc, 1103 Budapest Gyömr?i út 19-21 W?gry Drukowana ulotka do??czona do opakowania produktu leczniczego musi okre?la? nazw? i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie danej serii B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE...
Fampridine | ATC: N 07 XX 07
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 56 szt.
...Sverige Genesis Pharma Cyprus Ltd Biogen Idec Sweden AB ???: +3572 2 769946 Tel: +46 8 594 113 60 Latvija United Kingdom Gedeon Richter Plc. Biogen Idec Limited Tel: +37 16 784 5338 Tel: +44 (0) 1628 50 1000 Lietuva Gedeon Richter Plc. Tel: +37 05 268 5392 Data zatwierdzenia ulotki: {MM/RRRR} Produkt leczniczy zosta? dopuszczony do obrotu zgodnie z procedur? dopuszczenia warunkowego...
Folic acid | ATC: B 03 BB
tabl.; 0,4 mg, 30 szt. tabl.; 0,4 mg, 60 szt. tabl.; 0,4 mg, 90 szt.
...30, 60 lub 90 tabletek w blistrze, wraz z ulotk? dla pacjenta. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o. o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 4002 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Temoporfin | ATC: L 01 XD 05
inj. [roztw.]; 4 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...biolitec pharma ltd.; Tel. + 353 1 463 7415 biolitec pharma ltd.; Tel. + 353 1 463 7415 ???????? Magyarország ?????? ?????? ??; ???. + 359 2 812 9062 Gedeon Richter Plc.; Tel. + 36 1 431 4040 ?eská republika Malta Gedeon Richter Marketing ?R, s.r.o.; biolitec pharma ltd.; Tel. + 353 1 463 7415 Tel. + 420 26 114 1200 Danmark Nederland biolitec pharma ltd.; Tel. + 353...
tabl. powl.; 160 mg, 30 szt.
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 22320 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl. powl.; 215 mg, 30 szt.
...folii Aluminium/PVC/PE/PVDC zawieraj?ce 30 tabletek powlekanych w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 22321 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
kaps.; 100 mg, 50 szt.
...opakowania Blistry z bezbarwnej folii Al/PVC w tekturowym pude?ku 50 kapsu?ek 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga? 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o. o. 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 Polska tel.: (22) 755 50 81 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1098...
kaps.; 200 mg, 30 szt.
...opakowania Blistry z folii oran? Al/PVC w tekturowym pude?ku 30 kapsu?ek 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga? 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o. o. 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 Polska tel.: (22) 755 50 81 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 4921 9...
tabl.; 500 mg, 20 szt. tabl.; 500 mg, 50 szt.
...tabletek 60 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? W obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z 0.0. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Certyfikat rejestracyjny nr 2603 Swiadectwo rejestracji nr 5351 Pozwolenie nr...
syrop; 50 mg/ml, 1 but. 150 ml
...pacjenta. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 6 ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 22368 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...