tabl.; 15 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg , 30 szt.
...Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel.: (22) 755 50 81 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Acidum Folicum Richter, 5 mg, tabletki: pozwolenie nr R/1092 Acidum Folicum Richter, 15 mg, tabletki: pozwolenie nr R/1093 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
Allopurinol | ATC: M 04 AA 01
tabl.; 100 mg, 50 szt. tabl.; 300 mg, 30 szt.
...Rodzaj i zawarto?? opakowania Blistry Aluminium/PVC w tekturowym pude?ku. 30 tabletek 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl.; 200 mg+ 200 mg, 30 szt.
...PVC tekturowym w pude?ku. 30 tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z 0.0. ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 O5 825 Grodzisk Mazowiecki - 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1914 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
tabl. powl.; 10/10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10/5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20/10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20/5 mg, 30 szt.
...w tekturowe pude?ko. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gedeon Richter Plc. Gyömr?i út 19-21 1103 Budapeszt W?gry 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10 mg + 5 mg ? 18573 10 mg + 10 mg ? 18574 20 mg + 5 mg...
inj. [liof.+ rozp.]; 4 mg, 25 fiol.+ 25 amp. rozp.
...0,9% roztwór chlorku sodu) . 7 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gedeon Richter Plc. Gyömr?i út 19-21 Budapeszt W?gry 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1167 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
AvonexRx-z
Interferon beta-1a | ATC: L 03 AB 07
inj. [roztw.]; 30 µg /0,5ml, 4 amp.-strzyk. inj. [roztw.]; 30 µg /0,5ml, 4 wstrz.
...207 401 200 ?????? Sverige Genesis Pharma Cyprus Ltd BiogenIdec Sweden AB +3572 2 769946 +46 8 594 113 60 Latvija United Kingdom Gedeon Richter Plc. Biogen Idec Limited +371 6 784 5338 +44 (0) 1628 50 1000 Lietuva Gedeon Richter Plc. +370 5 268 5392 Data zatwierdzenia ulotki Szczegó?owa informacja o tym produkcie jest dost?pna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMA) http...
Desogestrel | ATC: G 03 AC 09
tabl. powl.; 75 µg, 28 szt.
...obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gedeon Richter Plc. Gyömr?i út 19-21 1103 Budapeszt, W?gry 10 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14339 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 0,03 mg+ 2 mg, 21 szt.
...obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 21993 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Aceclofenac | ATC: M 01 AB 16
tabl. powl.; 100 mg, 20 szt. tabl. powl.; 100 mg, 60 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18405 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Aceclofenac | ATC: M 01 AB 16
prosz. do przyg. zaw. doust.; 100 mg, 20 sasz.
...Papier/Aluminium/LDPE w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18406 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Vinpocetine | ATC: N 06 BX 18
inj. [roztw.]; 10 mg/2 ml, 10 amp. 2 ml
...Ampu?ki z oran?owego szk?a w tekturowym pude?ku 10 ampu?ek po 2 ml. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gedeon Richter Plc. Gyömr?i út 19-21 1103 Budapeszt, W?gry 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 6 Pozwolenie nr R/2967 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
tabl.; 5 mg, 50 szt.
...zawarto?? opakowania Blistry z folii Aluminium/PVC w tekturowym pude?ku. 50 szt. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gedeon Richter Plc. Gyömr?i út 19-21 1103 Budapeszt, W?gry 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1169 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 10 mg, 90 szt.
...Blistry z folii Aluminum/PVC w tekturowym pude?ku. 30 szt. 90 szt. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gedeon Richter Plc. Gyömr?i út 19-21 1103 Budapeszt, W?gry 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 10289 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.
...Aluminiurn/PVC. Tekturowe opakowanie zewn?trzne zawiera 10 tabletek ulotk? dla oraz pacjenta. 6.6. szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z 0.0. 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. ks. J. Poniatowskiego 5 tel.: (22) 755 50 81 s. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU CIPROPOL 500 mg, tabletki powlekane...
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt.
tabl. powl.; 160/12,5 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 160/25 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 80/12,5 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 0,02 mg+ 3 mg, 28 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania 17 Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gedeon Richter Plc. 1103 Budapeszt Gyömr?i út 19-21 W?gry 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18266 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 03.06...
tabl.; 10/5 mg, 30 szt. tabl.; 20/10 mg, 30 szt. tabl.; 20/5 mg, 30 szt.
...dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 23 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15436 16394 20093 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
tabl.; 1500 µg, 1 szt.
...folii PVC/Aluminium i pude?ku tekturowym. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gedeon Richter Plc. 1103 Budapeszt Gyömr?i út 19-21 W?gry 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 12048 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl.; 5 mg, 28 szt.
...DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14 A. WYTWÓRCA(CY) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii Cenexi 17, Rue de Pontoise FR-95520 Osny Francja Gedeon Richter Plc, 1103 Budapest Gyömr?i út 19-21 W?gry Drukowana ulotka do??czona do opakowania produktu leczniczego musi okre?la? nazw? i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie danej serii B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE...
Fampridine | ATC: N 07 XX 07
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 56 szt.
...Sverige Genesis Pharma Cyprus Ltd Biogen Idec Sweden AB ???: +3572 2 769946 Tel: +46 8 594 113 60 Latvija United Kingdom Gedeon Richter Plc. Biogen Idec Limited Tel: +37 16 784 5338 Tel: +44 (0) 1628 50 1000 Lietuva Gedeon Richter Plc. Tel: +37 05 268 5392 Data zatwierdzenia ulotki: {MM/RRRR} Produkt leczniczy zosta? dopuszczony do obrotu zgodnie z procedur? dopuszczenia warunkowego...
Folic acid | ATC: B 03 BB
tabl.; 0,4 mg, 30 szt. tabl.; 0,4 mg, 60 szt. tabl.; 0,4 mg, 90 szt.
...30, 60 lub 90 tabletek w blistrze, wraz z ulotk? dla pacjenta. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o. o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 4002 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Temoporfin | ATC: L 01 XD 05
inj. [roztw.]; 4 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...biolitec pharma ltd.; Tel. + 353 1 463 7415 biolitec pharma ltd.; Tel. + 353 1 463 7415 ???????? Magyarország ?????? ?????? ??; ???. + 359 2 812 9062 Gedeon Richter Plc.; Tel. + 36 1 431 4040 ?eská republika Malta Gedeon Richter Marketing ?R, s.r.o.; biolitec pharma ltd.; Tel. + 353 1 463 7415 Tel. + 420 26 114 1200 Danmark Nederland biolitec pharma ltd.; Tel. + 353...
kaps.; 100 mg, 50 szt.
...opakowania Blistry z bezbarwnej folii Al / PVC w tekturowym pude?ku 50 kapsu?ek 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga? 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o. o. 8 Strona 9 z 9 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. ks. J. Poniatowskiego 5 Polska tel.: (22) 755 50 81 8 NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO...
kaps.; 200 mg, 30 szt.
...opakowania Blistry z folii oran? Al / PVC w tekturowym pude?ku 30 kapsu?ek 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga? 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o. o. 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. ks. J. Poniatowskiego 5 Polska tel.: (22) 755 50 81 8 NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 4921 9...
tabl.; 500 mg, 20 szt. tabl.; 500 mg, 50 szt.
...tabletek 60 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? W obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z 0.0. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Certyfikat rejestracyjny nr 2603 Swiadectwo rejestracji nr 5351 Pozwolenie nr...
syrop; 50 mg/ml, 1 but. 150 ml
krem dopochwowy; 20 mg/g, 1 aplik. 5 g
...t?ok. - Po zastosowaniu nale?y wyj?? pochwy - z pusty aplikator. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie lokalnymi z przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Gedeon Richter Plc. Gyömröi ut 19-21 1 103 Budapeszt W?gry 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA (?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr l 1662 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...