O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Retinol | ATC: D 03 AA
ma??; 400 j.m./g, 1 tuba 30 g
...jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Przedsi?biorstwo Produkcji Farmaceutycznej ?GEMI? Grzegorz Nowakowski ul. Mickiewicza 36 05-480 Karczew e-mail: gemi@gemi.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2852 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie...
Retinol | ATC: D 03 AA
ma??; 1000 j.m./g, 1 tuba 10 g
...7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Przedsi?biorstwo Produkcji Farmaceutycznej ?GEMI? Grzegorz Nowakowski ul. Mickiewicza 36 05-480 Karczew tel. +48 22 780 83 05 w. 70 e-mail:gemi@gemi.pl 4 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 11600 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie...
Ascorbic acid | ATC: A 11 GA
krople doustne [roztw.]; 100 mg/ml, 1 but. 20 ml
...stosowania i usuwanie jego pnzostalo?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU Grzegorz Nowakowski Przedsi?biorstwo Produkcji Farmaceutycznej ?GEMI" u1. Mickiewicza 36 05-480 Karczew e-mail:gen1i@,gemi.pl 8. NUMERU) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8793 5'! FK" V V ' ` LL/:x ww _uv , Wammu: ?z ? _ t ul 'Hlfxdhwl «n 3 4 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
Balsam of peru | ATC: D 11 AX
ma??; 100 mg/g, 1 tuba 30 g
...7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Przedsi?biorstwo Produkcji Farmaceutycznej ?GEMI? Grzegorz Nowakowski ul. Mickiewicza 36 05-480 Karczew tel. +48 22 780 83 05 w. 70 e-mail:gemi@gemi.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie R/3633 nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia dopuszczenie do...
syrop; (608 mg+ 122 mg)/5 ml , 1 but. 125 g
...7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Przedsi?biorstwo Produkcji Farmaceutycznej ?GEMI" Grzegorz Nowakowski ul. Mickiewicza 36 05-480 Karczew tel. +48 22 780 83 05 w. ?O e-mail:gemi@gemi.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 8337 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do...
Hydrogen peroxide | ATC: D 08 AX 01
?el; 30 mg/g, 1 op. 15 g
...lokalnymi z przepisami 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?C Y POZWOLENIE NA DOPU SZCZEN IE DO OBROTU Lr- 4 Przedsi?biorstwo Produkcji Farmaceutycznej ?GEMI" Grzegorz Nowakowski ul. Mickiewicza 36 05-480 Karczew e-mail:gemi@gemi.p| 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9803 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?UZENIA POZWOLENIA Data wydania piemszego pozwolenia na dopuszczenie do...
zaw. na skór?; (10 mg+ 200 mg+ 10 mg)/g, 1 op. 100 g
ma??; (150 mg+ 100 mg)/g, 1 tuba 30 g
Althaea root extract | ATC: R 05 CA 05
syrop; 1,73 g/5 ml, 1 but. 125 ml
syrop; 6,5 mg/5 ml, 1 but. 125 ml
...si? doustnie. Sposób u?ycia w punkcie 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Grzegorz Nowakowski Przedsi?biorstwo Produkcji Farmaceutycznej ?GEMI" ul. Mickiewicza 36 05-480 Karczew e-mail: gemi@gemi.pl 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/6669 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 07.05.1996 11.09.2001 01.06...
?el; (500 j.m.+ 10 mg+ 50 mg)/g, 1 tuba 30 g ?el; (500 j.m.+ 10 mg+ 50 mg)/g, 1 tuba 50 g
...jego odpady nalezy usun?? zgodnie lokalnymi przepisami. z 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Przedsi?biorstwo Produkcji Farmaceutycznej ?GEMI? Grzegorz Nowakowski ul. Mickiewicza 36 05-480 Karczew a-mail: gemi@gemi.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 8158 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I ' DATA PRZEDLUZENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia dopuszczenie do obrotu...
syrop; 2,36 g/5ml , 1 but. 125 g
p?yn na skór?; 10 mg/g, 1 but. 20 g
p?yn na skór?; 20 mg/g, 1 but. 20 g
...lub jego odpady nale?y usun?? Zgodnie lokalnymi z przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Przedsi?biorstwo Produkcji Farmaceutycznej ?GEMI" Grzegorz Nowakowski ui. Mickiewicza 36 05-480 Karczew e-mail: gemiüląrcmi?gl tel. +48 22 780 83 0S w. 70 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie M3170 nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?UZENIA POZWOLENIA...