O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...pojedyncze zawieraj?ce: 30x1 tabletka Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Generics [UK] Ltd Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20847 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
Alendronic acid | ATC: M 05 BA 04
tabl.; 70 mg, 4 szt.
...tabletek. Nie wszystkie opakowania znajduj? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych ?rodków ostro?no?ci dotycz?cych przechowywania produktu leczniczego. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Generics [UK] Ltd Station Close Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12476 - 70 mg 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA...
Alprazolam | ATC: N 05 BA 12
tabl.; 0,25 mg, 30 szt. tabl.; 0,5 mg, 30 szt. tabl.; 1 mg, 30 szt.
...w tekturowym pude?ku zawieraj?cym 30 lub 60 tabletek 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Generics (UK) Limited 10 Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Alpragen, 0,25 mg: 9137 Alpragen 0,5 mg: 9138...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 30 szt.
...6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Generics [UK] Limited Station Close Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12712 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 5 mg, 30 szt.
...Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania produktu leczniczego Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Generics [UK] Limited Station Close Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17856 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt.
...Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania produktu leczniczego Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Generics [UK] Limited Station Close Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17857 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Amisulpride | ATC: N 05 AL 05
tabl.; 200 mg, 30 szt.
...200mg) 150 tabletek (200mg) Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Generics [UK] Ltd Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIANA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Amsulgen, 100 mg, tabletki: 22283 Amsulgen, 200 mg, tabletki: 22284 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
Amisulpride | ATC: N 05 AL 05
tabl.; 400 mg, 30 szt.
...60, 90, 100 tabletek Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Generics [UK] Ltd Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIANA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 22285 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 1 g, 14 szt.
...12, 14 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Generics [UK] Limited Station Close, Potters Bar EN6 1TL Hertfordshire Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...wielko?ci opakowa? mog? by? dost?pne na rynku. 6.6. Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Generics [UK] Limited Station Close Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11136 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt.
...wielko?ci opakowa? mog? by? dost?pne na rynku. 6.6. Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Generics [UK] Limited Station Close Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11135 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...wielko?ci opakowa? mog? by? dost?pne na rynku. 6.6. Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Generics [UK] Limited Station Close Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11134 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...wielko?ci opakowa? mog? by? dost?pne na rynku. 6.6. Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Generics [UK] Limited Station Close Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11133 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt.
...212 44206 (Sverige) Deutschland Nederland Mylan dura GmbH Mylan BV Tel: + 49-(0) 6151 9512 0 Tel: + 31 33 299 7080 Eesti Norge Generics [UK] Ltd Mylan AB Tel: +44 1707 853000 Tel: + 46 855 522 750 (Ühendkuningriik) (Sverige) ?????? Österreich Generics Pharma Hellas ??? Arcana Arzneimittel GmbH ???: +30 210 993 6410 Tel: +43 1 416 2418 Espańa Polska Mylan Pharmaceuticals, S.L...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 10 mg, 30 szt.
...dawk? w tekturowym pude?ku. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Generics UK Ltd. Stadion Close, Potters Bar, Herts EN6 1 TL Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 15 mg, 30 szt.
...dawk? w tekturowym pude?ku. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Generics UK Ltd. Stadion Close, Potters Bar, Herts EN6 1 TL Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 20 mg, 30 szt.
...dawk? w tekturowym pude?ku. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Generics UK Ltd. Stadion Close, Potters Bar, Herts EN6 1 TL Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 5 mg, 30 szt.
...dawk? w tekturowym pude?ku. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Generics UK Ltd. Stadion Close, Potters Bar, Herts EN6 1 TL Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
...dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Generics [UK] Ltd Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Atorvagen, 10 mg, tabletki powlekane: 18239 Atorvagen, 20 mg, tabletki powlekane...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 250 mg, 6 szt. tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych zalece?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Generics [UK] Ltd. Station Close Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL Wielka Brytania 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Azigen, 250 mg, tabletki powlekane: pozwolenie nr 18095 Azigen, 500 mg, tabletki powlekane...
Brimonidine tartate | ATC: S 01 EA 05
krople do oczu [roztw.]; 2 mg/ml, 1 but. 5 ml
...wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Generics [UK] Ltd Albany Gate Darkes Lane, Potters Bar Hertfordshire EN6 1AG Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16356 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA...
Gliclazide | ATC: A 10 BB 09
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 30 mg, 60 szt.
...tabletek, w tekturowych pude?kach. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Generics [UK] Limited Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17050 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 10 mg, 28 szt.
...wszystkie wielko?ci opakowa? musz? by? dost?pne w sprzeda?y. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Generics [UK] Ltd. Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17711 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 5 mg, 28 szt.
...wszystkie wielko?ci opakowa? musz? by? dost?pne w sprzeda?y. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Generics [UK] Ltd. Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17710 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA...
Dorzolamide | ATC: S 01 EC 03
krople do oczu [roztw.]; 20 mg/ml, 1 but. 5 ml
...butelek x 5 ml Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Generics [UK] Limited Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17858 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA...
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl. o przed?. uwalnianiu; 4 mg, 30 szt.
...rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 10 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Generics [UK] Limited Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12715 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA...
tabl.; 4 mg, 30 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Generics [UK] Limited Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 20271 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA...
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. powl.; 100 mg, 60 szt. tabl. powl.; 200 mg, 60 szt. tabl. powl.; 25 mg, 30 szt.
...500, 1000 w opakowaniu. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Generics [UK] Limited Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Etiagen, 25 mg ? 17106 Etiagen, 100 mg ? 17107 Etiagen, 200...
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. o przed?. uwalnianiu; 200 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 300 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 400 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 30 szt.
...tabletek powlekanych Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Generics [UK] Ltd Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1 TL Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Etiagen XR, 50 mg, tabletki o przed?u?onym uwalnianiu: 22314 Etiagen XR, 150...
Venlafaxine | ATC: N 06 AX 16
kaps. o przed?. uwalnianiu; 150 mg, 28 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu; 37,5 mg, 28 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu; 75 mg, 28 szt.
...i 250 kapsu?ek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? by? dost?pne w sprzeda?y. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce przygotowania usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Generics [UK] Ltd. Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1 TL Wielka Brytania 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Faxigen XL 37,5 mg: 15756 Faxigen XL 75 mg: 15757...