kaps. o przed?. uwalnianiu; 265 mg, 30 szt.
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 250 mg, 6 szt. tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
...3 szt. (1 blister po 3 szt.)) 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Genexo Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj?czka 26 01-510 Warszawa, Polska 8. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Azitrin 250 mg: pozwolenie nr 14413 Azitrin 500 mg: pozwolenie nr 14414...
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 1 mg, 30 szt.
...pude?ku, opakowanie zawiera 30 sztuk tabletek z 6.6. Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?, 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Genexo Sp. z 0.0. ul. Gen. Zaj?czka 26 01-510 Warszawa, Polska 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11890 tabl. 1 mg, - 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 2 mg, 30 szt.
...pude?ku, opakowanie zawiera sztuk tabletek z 30 6.6. Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Genexo Sp. 2 0.0. ul. Gen. Zaj?czka 26 01-510 Warszawa, Polska s. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU 11892 -tabl. 2 mg, 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 3 mg, 30 szt.
...pude?ku, opakowanie zawiera 30 sztuk tabletek z 6.6. Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostalo?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Genexo Sp. z 0.0. ul. Gen. Zaj?czka 26 01-510 Warszawa, Polska 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11891 -tabl. 3 mg, 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 4 mg, 30 szt.
...opakowanie zawiera sztuk tabletek z W 30 6.6. Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wynnaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Genexo Sp. z 0.0. ul. Gen. Zaj?czka 26 01-510 Warszawa, Polska 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11893 -tabl. 4 mg, 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Itraconazole | ATC: J 02 AC 02
kaps. twarde; 100 mg, 28 szt. kaps. twarde; 100 mg, 4 szt.
...kapsu?ek (7 blistrów po 4 kapsu?ki). 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 13 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Genexo Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj?czka 26 01-510 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17942 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl.; 50 mg, 20 szt.
...i przygotowania leku do stosowania. Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Genexo Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj?czka 26, 01-510 Warszawa, Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie numer: 15582 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...