O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1750 j.m., 1 fiol.
...wytwórca Podmiot odpowiedzialny Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, NL-1411 DD, Naarden, Holandia. Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii MedImmune B.V., Lagelandseweg 78, NL-6545 CG Nijmegen, Holandia. Data zatwierdzenia ulotki: ?data? Ten lek zosta? dopuszczony do obrotu w ?wyj?tkowych okoliczno?ciach?. Oznacza to, ?e ze wzgl?du na rzadkie wyst?powanie choroby nie by?o mo?liwe uzyskanie pe?nej informacji dotycz?cej tego leku. Europejska Agencja ds. Produktów...
Laronidase | ATC: A 16 AB 05
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 100 j.m./ml, 1 fiol. 5 ml
...Belgique/Belgien/ Italia/Malta Luxemburg/Luxembourg Genzyme Srl (Italia/Italja), Genzyme Belgium N.V. Tel: +39 059 349 811 Tel/Tél: +32 2 714 17 11 ???????? Magyarorszįg ???????? ???? Genzyme Europe B.V. Képviselet, ???: +359 2 971 1001 Tel: +36 1 310 7440 ?eskį republika/Slovenskį republika/Slovenija Nederland Genzyme Czech, s.r.o. Genzyme Europe B.V., Tel: +420 221 722...
Teriflunomide | ATC: L 04 AA 31
tabl. powl.; 14 mg, 28 szt.
...Belgien) ???????? Magyarorszįg Genzyme Europe B.V. sanofi-aventis zrt., Magyarorszįg ???: +359 2 9705300 Tel: +36 1 505 0050 ?eskį republika Malta sanofi-aventis, s.r.o. Sanofi-Aventis Malta Ltd. Tel: +420 233 086 111 Tel: +356 21493022 Danmark Nederland sanofi-aventis Denmark A/S Genzyme Europe B.V. Tlf: +0800-0436996 Tel: +31 35 699 1200 Deutschland Norge Genzyme GmbH sanofi...
Imiglucerase | ATC: A 16 AB 02
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 400 j.m., 1 fiol.
...wytwórca Podmiot odpowiedzialny Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, NL1411 DD Naarden, Holandia Wytwórca Genzyme Ltd., 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU, Wielka Brytania Genzyme Ireland Ltd., IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Irlandia 34 W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego. Belgiė/Belgique/Belgien/ Magyarorszįg Luxemburg/Luxembourg Genzyme Europe B.V. Képviselet Genzyme Belgium N...
Clofarabine | ATC: L 01 BB 06
inj. [konc. do przyg. roztw.]; 1 mg/ml, 1 fiol. 20 ml
...lub 20 fiolek, lecz nie wszystkie rodzaje opakowa? mog? znajdowa? si? w obrocie. 31 Podmiot odpowiedzialny: Genzyme Europe B.V. Gooimeer 10 1411DD Naarden Holandia tel: +31 (0)35 699 12 00 fax: +31 (0) 35 694 32 14 Wytwórca: Pharmachemie B.V. (PCH) Swensweg 5 Haarlem Holandia Genzyme Ltd. 37 Hollands Road Haverhill, Suffolk CB9 8PU Wielka Brytania W celu uzyskania bardziej szczegó?owych...
inf. [prosz. do przyg. konc.]; 5 mg, 1 fiol.
...Belgiė/Belgique/Belgien/ Italia/Malta Luxemburg/Luxembourg Genzyme Srl (Italia/Italja), Genzyme N.V., Tel: +39 059 349811 Tél/Tel: + 32 2 714 17 11 ???????? Magyarorszįg ?? ????????? ???? ?? ??? Genzyme Europe B.V. Képviselet ???. +359 2 971 1001 Tel: +36 1 310 7440 ?eskį Republika/Slovenskį Republika/ Nederland Slovenija Genzyme Europe B.V., Genzyme Czech s.r.o. Tel: +31...
tabl. powl.; 10 mg, 20 szt.
...instrukcj? dotycz?c? leków cytotoksycznych. Niewykorzystany materia? nale?y spali?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Genzyme Europe B.V. Gooimeer 10 1411 DD Naarden Holandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11833 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 30.04.2004...
Alemtuzumab | ATC: L 01 XC 04
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 12 mg, 1 fiol. 1,2 ml
...sanofi-aventis, s.r.o. Sanofi-Aventis Malta Ltd Tel: +420 233086 111 Tel: +356 21493022 Danmark Nederland sanofi-aventis Denmark A/S Genzyme Europe B.V. Tlf: +45 45 16 70 00 Tel: +31 35 699 1200 Deutschland Norge Genzyme Therapeutics Ltd. sanofi-aventis Norge AS Tel: +49 (0) 6102 3674 451 Tlf: + 47 67 10 71 00 Eesti Österreich sanofi-aventis Estonia...
Plerixafor | ATC: L 03 AX 16
inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 1,2 ml
...Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, NL-1411 DD Naarden, Holandia. Wytwórca Genzyme Ltd., 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU, Wielka Brytania 25 W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji, nale?y zwróci? si? do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego. Belgiė/Belgique/Belgien/ Magyarorszįg Luxemburg/Luxembourg sanofi-aventis Zrt sanofi-aventis Belgium Tel: +36 1 505 0050 Tél/Tel: + 32 2 710 54 00 ???????? Malta Genzyme...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 50 mg/fiol., 1 fiol. 20 ml
...Belgique/Belgien/ Italia/Malta Luxemburg/Luxembourg Genzyme Srl (Italia/Italja), Genzyme Belgium N.V. Tel: +39 059 349811 Tel/Tél: +32 2 714 17 11 ???????? Magyarorszįg ?? ????????? ???? ?? ??? Genzyme Europe B.V. Képviselet, ???. +359 2 971 1001 Tel: +36 1 310 7440 ?eskį republika/Slovenskį republika/ Nederland Slovenija Genzyme Europe B.V., Genzyme Czech, s.r.o. Tel: +31...
Sevelamer | ATC: V 03 AE 02
tabl. powl.; 400 mg, 360 szt. tabl. powl.; 800 mg, 180 szt.
...Belgique/Belgien/ Italia/ Malta Luxembourg/Luxemburg Genzyme Srl (Italia/Italja), Genzyme Belgium N.V., Tel: +39 059 349 811 Tél/Tel: + 32 2 714 17 11 ???????? Magyarorszįg ?? ????????? ???? ?? ??? Genzyme Europe B.V. Képviselet, ???. +359 2 971 1001 Tel: +36 1 310 7440 ?eskį republika/Slovenskį republika/ Nederland Slovenija Genzyme Europe B.V., Genzyme Czech s.r.o. Tel...
Sevelamer | ATC: V 03 AE 02
tabl. powl.; 800 mg, 180 szt.
...w butelce 180 tabletek (6 butelek po 30 tabletek) Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny: Genzyme Europe B.V. Gooimeer 10 1411 DD Naarden Holandia 54 Wytwórca: Genzyme Ltd. 37 Hollands Road Haverhill, Suffolk CB9 8PB Wielka Brytania Genzyme Ireland Ltd. IDA Industrial Park Old Kilmeaden Road Waterford Irlandia W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do...
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 25 mg, 1 fiol.
...wp?ywa na istotn? utrat? bia?ek lub ich aktywno??. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Genzyme Europe B.V. Gooimeer 10 1411 DD Naarden Holandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/0312 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 05.11...
Thyrotropin | ATC: H 01 AB
inj. dom. [roztw.]; 0,9 mg, 2 fiol.
...Belgien/ Italia/Malta Luxemburg/Luxembourg Genzyme Srl (Italia/Italja), Genzyme Belgium N.V. Tel: +39 059 349 811 Tel/Tél: +32 2 714 17 11 ???????? Magyarorszįg ?? ????????? ???? ?? ??? Genzyme Europe B.V. Képviselet, ???. +359 2 971 1001 Tel: +36 1 310 7440 ?eskį republika/Slovenskį republika/Slovenija Nederland Genzyme Czech, s.r.o. Genzyme Europe B.V., Tel: +420...