inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 50 mg, 1 fiol.
...Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 25 Podmiot odpowiedzialny Gilead Sciences International Ltd Granta Park Abington Cambridge CB21 6GT Wielka Brytania Wytwórca Gilead Sciences Ireland UC IDA Business & Technology Park Carrigtohill County Cork Irlandia W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. ul. Post?pu 17A 02-676 Warszawa tel...
tabl. powl.; 200 mg + 10 mg,
tabl. powl.; 400 mg+ 100 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 200 mg+ 25 mg+ 245 mg, 30 szt.
...AB Gilead Sciences GesmbH Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 Tel: + 43 1 260 830 ?????? Polska Gilead Sciences ????? ?.???. Gilead Sciences Poland Sp. z o. o. ???: + 30 210 8930 100 Tel: +48 22 262 8702 Espańa Portugal Gilead Sciences, S.L. Gilead Sciences, Lda. Tel: + 34 91 378 98 30 Tel: + 351 21 7928790 France România Gilead Sciences Gilead Sciences...
tabl.; 10 mg, 30 szt.
...Gilead Sciences GesmbH Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 Tel: + 43 1 260 830 ?????? Polska Gilead Sciences ????? ?.???. Gilead Sciences Poland Sp. z o. o. ???: + 30 210 8930 100 Tel: + 48 22 262 8702 Espańa Portugal Gilead Sciences, S.L. Gilead Sciences, Lda. Tel: + 34 91 378 98 30 Tel: + 351 21 7928790 30 France România Gilead Sciences Gilead Sciences...
tabl. powl.; 150 mg+ 150 mg+ 200 mg+ 245 mg, 30 szt.
...Gilead Sciences GesmbH Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 Tel: + 43 1 260 830 48 ?????? Polska Gilead Sciences ????? ?.???. Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. ???: + 30 210 8930 100 Tel: +48 22 262 8702 Espańa Portugal Gilead Sciences, S.L. Gilead Sciences, Lda. Tel: + 34 91 378 98 30 Tel: + 351 21 7928790 France România Gilead Sciences Gilead Sciences...
tabl. powl.; 150 mg, 30 szt.
...Gilead Sciences GesmbH ???: + 30 210 8930 100 Tel: + 43 1 260 830 Espańa Polska Gilead Sciences, S.L. Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. Tel: + 34 91 378 98 30 Tel: +48 22 262 8702 France Portugal Gilead Sciences Gilead Sciences, Lda. Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00 Tel: + 351 21 7928790 36 Hrvatska România Gilead Sciences International Ltd Gilead...
tabl. powl.; 245 mg, 30 szt.
...AB Gilead Sciences GesmbH Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 Tel: + 43 1 260 830 ?????? Polska Gilead Sciences ????? ?.???. Gilead Sciences Poland Sp. z o. o. ???: + 30 210 8930 100 Tel: + 48 22 262 8702 Espańa Portugal Gilead Sciences, S.L. Gilead Sciences, Lda. Tel: + 34 91 378 98 30 Tel: + 351 21 7928790 France România Gilead Sciences Gilead Sciences...