O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
tabl.; 5 mg, 10 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...i 100 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hv?zdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 20191 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 300 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml
...w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hv?zdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9 Pozwolenie nr 20075 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 56 szt. tabl. powl.; 5 mg, 84 szt.
...obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania 10 Wszelkie niewykorzystanego resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hv?zdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 16969 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl.; 15 mg, 14 szt. tabl.; 15 mg, 28 szt.
...1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Arypiprazol Glenmark, 5 mg, tabletki Arypiprazol Glenmark, 10 mg, tabletki Arypiprazol Glenmark, 15 mg, tabletki Arypiprazol Glenmark, 30 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 5 mg arypiprazolu. Ka?da tabletka zawiera 10 mg arypiprazolu. Ka?da tabletka zawiera 15 mg arypiprazolu. Ka?da tabletka zawiera 30 mg arypiprazolu. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: Arypiprazol Glenmark, 5 mg, tabletki: 31...
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 25 mg
...wlewie do?ylnym. Nale?y stosowa? techniki aseptyczne. 1. Rekonstytucja Produkt nale?y rekonstytuowa? natychmiast po otwarciu fiolki. Zawarto?? ka?dej fiolki produktu leczniczego Bendamustine Glenmark zawieraj?cej 25 mg bendamustyny chlorowodorku, nale?y zrekonstytuowa? w 10 ml wody do wstrzykiwa? przez wstrz?sanie. Zawarto?? ka?dej fiolki produktu leczniczego Bendamustine Glenmark zawieraj?cej 100 mg bendamustyny chlorowodorku, nale?y zrekonstytuowa? w 40 ml wody do wstrzykiwa? przez wstrz?sanie. Po rekonstytucji koncentrat zawiera 2...
tabl. powl.; 150 mg, 60 szt. tabl. powl.; 500 mg, 120 szt.
...FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Capecitabine Glenmark, 150 mg, tabletki powlekane Jasnobrzoskwiniowe, pod?u?ne, dwustronnie wypuk?e tabletki powlekane, z oznaczeniem ?150? wyt?oczonym po jednej stronie, g?adkie po drugiej stronie. Capecitabine Glenmark, 500 mg, tabletki powlekane Brzoskwiniowe, pod?u?ne, dwustronnie wypuk?e tabletki powlekane, z oznaczeniem ?500? wyt?oczonym po jednej stronie, g?adkie po drugiej stronie. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Produkt Capecitabine Glenmark jest wskazany w...
Citalopram | ATC: N 06 AB 04
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 60 szt.
...w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hv?zdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 8955 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...w pude?ku tekturowym. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 10 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hv?zdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenia nr Cognezil, 5 mg 14797 Cognezil, 10 mg...
| ATC:
?el; , 1 tuba 25 ml
Mometasone furoate | ATC: R 01 AD 09
aerozol do nosa; 50 µg/dawk?, 1 but. 140 dawek
...× 140 dawek) Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania 8 Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hv?zdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 22354 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Mometasone furoate | ATC: D 07 AC 13
krem; 1 mg/g, 1 tuba 15 g krem; 1 mg/g, 1 tuba 30 g
...pude?ko zawiera jedn? tub?. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hv?zdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 21363 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
FaytonRx-z
Zoledronic acid | ATC: M 05 BA 08
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 4 mg/5 ml, 1 fiol. 5 ml
...niewykorzystanych resztek produktu leczniczego Fayton do pojemników na odpadki. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. City Tower, Hvézdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
FaytonRx-z
Zoledronic acid | ATC: M 05 BA 08
inf. [roztw.]; 4 mg/100 ml, 1 fiol. 100 ml
...nie wylewali niewykorzystanych resztek produktu leczniczego Fayton do kanalizacji. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. City Tower, Hv?zdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
roztw. soli fizjologicznej; , 100 amp. 5 ml
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...S.A. Pharmathen S.A. Puh/Tel: +30 210 66 65 067 Tel: +30 210 66 65 067 Danmark Nederland Orifarm Generics A/S Glenmark Generics B.V. Tlf: +45 63 95 27 00 Tel: +31 20 5226030 Deutschland Norge Glenmark Arzneimittel GmbH Orifarm Generics AS Tel: +49 8142 44392 0 Tlf: + 47 21 52 00 30 Eesti (Estonia) Österreich Portfarma ehf. Pharmathen S...
Lamotrigine | ATC: N 03 AX 09
tabl.; 100 mg, 30 szt. tabl.; 100 mg, 90 szt. tabl.; 25 mg, 30 szt. tabl.; 50 mg, 30 szt.
...w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hv?zdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Lamotrix, 25 mg: pozwolenie nr 10064 Lamotrix, 50 mg: pozwolenie nr...
spray hipertoniczny; , 30 ml
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 10 mg, 56 szt. tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
...PRODUKTU LECZNICZEGO Memantine Glenmark, 10 mg, tabletki powlekane Memantine Glenmark, 20 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 10 mg memantyny chlorowodorku, co odpowiada 8,31 mg memantyny. Ka?da tabletka powlekana zawiera 20 mg memantyny chlorowodorku, co odpowiada 16,62 mg memantyny. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Memantine Glenmark, 10 mg...
Moclobemide | ATC: N 06 AG 02
tabl. powl.; 150 mg, 30 szt.
...10 szt.) 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hv?zdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9537 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Nebivolol | ATC: C 07 AB 12
tabl.; 5 mg, 28 szt.
...6 Specjale ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hv?zdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 15752 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Nicergoline | ATC: C 04 AE 02
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10 mg, 50 szt.
...30 szt. 50 szt. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hv?zdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska 5 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9929 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 5 mg, 28 szt.
...Olazax 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg i 20 mg dost?pne s? w pude?kach tekturowych zawieraj?cych 28, 56 tabletek. Podmiot odpowiedzialny Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hv?zdova 1716/2B 140 78 Praga 4 Republika Czeska Wytwórca Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hv?zdova 1716/2B 140 78 Praga 4 Republika Czeska Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2017 r. Szczegó?owe informacje o tym...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 10 mg, 28 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 15 mg, 28 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 20 mg, 28 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 5 mg, 28 szt.
...Disperzi 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg i 20 mg dost?pne s? w pude?kach tekturowych zawieraj?cych 28, 56 tabletek. Podmiot odpowiedzialny Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hv?zdova 1716/2B 140 78 Praga 4 Republika Czeska Wytwórca Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hv?zdova 1716/2B 140 78 Praga 4 Republika Czeska Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2017 r. Szczegó?owe informacje o tym...
tabl. powl.; 37,5/325 mg, 10 szt. tabl. powl.; 37,5/325 mg, 30 szt. tabl. powl.; 37,5/325 mg, 60 szt. tabl. powl.; 37,5/325 mg, 6 szt.
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hv?zdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 20329 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Pemetrexed | ATC: L 01 BA 04
inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.]; 100 mg, 1 fiol. prosz. inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.]; 500 mg, 1 fiol. prosz.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pemetrexed Glenmark, 100 mg, proszek do sporz?dzania koncentratu roztworu do infuzji Pemetrexed Glenmark, 500 mg, proszek do sporz?dzania koncentratu roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Pemetrexed Glenmark, 100 mg Ka?da fiolka zawiera 100 mg pemetreksedu (Pemetrexedum) w postaci pemetreksedu disodowego dwu i pó?wodnego. Po odtworzeniu, roztwór zawiera 25 mg/ml pemetreksedu. Przed podaniem konieczne jest...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 35 mg, 30 szt.
...6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hvézdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska 7 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 18423 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
Irbesartan | ATC: C 09 CA 04
tabl. powl.; 150 mg, 28 szt. tabl. powl.; 300 mg, 28 szt. tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...Tel.: +30 210 66 65 067 ?eská republika Malta Pharmathen S.A. Pharmathen S.A. Tel: +30 210 66 65 067 Tel: +30 210 66 65 067 Danmark Nederland Pharmathen S.A. Glenmark Generics B.V. Tlf: +30 210 66 65 067 Tel: 0031 20 5226030 Deutschland Norge Pharmathen S.A. Pharmathen S.A. Tel: +30 210 66 65 067 Tlf: +30 210 66...
Escitalopram | ATC: N 06 AB 10
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
Escitalopram | ATC: N 06 AB 10
tabl. powl.; 15 mg, 28 szt.
...si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hv?zdova 1716/2b, 140 78 Praga 4, Republika Czeska 15 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 17427 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
Escitalopram | ATC: N 06 AB 10
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
...si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hv?zdova 1716/2b, 140 78 Praga 4, Republika Czeska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15 Pozwolenie nr 17428 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...