O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inj. podsk. zaw. [mieszanki alergoidów drzewa]; 0,5 mg/ml, 1 fiol. 3 ml (+8 strzyk. z ig??) inj. podsk. zaw. [mieszanki alergoidów trawy]; 0,5 mg/ml, 1 fiol. 3 ml (+8 strzyk. z ig??) inj. podsk. zaw. [mieszanki alergoidów trawy, brzoza]; 0,5 mg/ml, 1 fiol. 3 ml (+8 strzyk. z ig??) inj. podsk. zaw. [mieszanki alergoidów trawy, drzewa]; 0,5 mg/ml, 1 fiol. 3 ml (+8 strzyk. z ig??) inj. podsk. zaw. [pojedyncze alergoidy brzozy]; 0,5 mg/ml, 1 fiol. 3 ml (+8 strzyk. z ig??)
...zobowi?zany jest wype?ni? wolne rubryki, wpisuj?c odpowiednie informacje. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Hal Allergy B.V. J.H. Oortweg 15, 2333 CH Leiden P.O. Box 1204, 2302 BE Leiden, Holandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 9754 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
inj. podsk. zaw. [roztocza 50/50%]; , 1 fiol. 5 ml