inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 15 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 2 ml
...Irinoteean hameln rds (patrz punkt 4.3 i Nic s? dost?pne dane dotycz?ce pacjentów produktem z zaburzeniami Irinotecan hameln czyrmo?ci rds w?troby leczonych w terapii skojarzonej. Pacjenci z zaburzeniami czynno?ci nerek Nie zaleca si? stosowania produktu Irinotecan czynno?ci hameln rds nerek, poniewa? u pacjentów nie z zaburzeniami przeprowadzono 4.4 i 5.2). bada? w tej grupie pacjentów (patrz punkt Dzieci lrinotecan hameln rds...