O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 15 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 2 ml
...Irinoteean hameln rds (patrz punkt 4.3 i Nic s? dost?pne dane dotycz?ce pacjentów produktem z zaburzeniami Irinotecan hameln czyrmo?ci rds w?troby leczonych w terapii skojarzonej. Pacjenci z zaburzeniami czynno?ci nerek Nie zaleca si? stosowania produktu Irinotecan czynno?ci hameln rds nerek, poniewa? u pacjentów nie z zaburzeniami przeprowadzono 4.4 i 5.2). bada? w tej grupie pacjentów (patrz punkt Dzieci lrinotecan hameln rds...