krople doustne [roztw.]; , but. 30 ml
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 76532 Baden-Baden, Niemcy - 3 - tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210 e-mail: info@heel.de 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU IL-2930/LN-H 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
krople doustne [roztw.]; , 10 poj. 1 ml
czopki; , 6 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 76532 Baden-Baden, Niemcy tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210 e-mail: info@heel.de 8. NUMER(y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU IL-2491/LN-H 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
czopki doodbytnicze; 2 g, 12 szt.