kaps. twarde; 300 mg+ 0,5 mg, 1 szt.
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 17 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd Damastown Mulhuddart Dublin 15 Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/15/1001/001 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Palonosetron | ATC: A 04 AA 05
inj. [roztw.]; 250 µg/5 ml, 1 fiol.
...u?ytku jednorazowego ? niewykorzystany roztwór nale?y usun??. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd. Damastown Mulhuddart Dublin 15 Irlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/04/306/001 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Palonosetron | ATC: A 04 AA 05
kaps. mi?kkie; 500 µg, 1 szt.