O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Chamomile | ATC: A 01 AB, D 11 AX, G 01 AX
p?yn na skór? i b?ony ?luzowe; , 1 but. 90 g p?yn na skór? i b?ony ?luzowe; , 1 but. 90 g
...5. W?A?CIWO?CI FARMAKOLOGICZNE 5.1. W?a?ciwo?ci farmakodynamiczne Nie prowadzono bada? farmakologicznych dla preparatu AZULAN Herbapol Warszawa. 5.2. W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne Nie prowadzono kompleksowych bada? farmakokinetyki zwi?zków wchodz?cych w sk?ad substancji czynnej produktu leczniczego AZULAN Herbapol Warszawa. 5.3. Przedkliniczne dane o bezpiecze?stwie Brak danych przedklinicznych dla preparatu AZULAN Herbapol Warszawa. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Wykaz substancji pomocniczych Brak. 6.2. Niezgodno?ci farmaceutyczne Nie...
Chamomile | ATC: A 01 AB, D 11 AX, G 01 AX
p?yn na skór? i b?ony ?luzowe; , 1 but. 40 g p?yn na skór? i b?ony ?luzowe; , 1 but. 40 g
tabl. powl.; 0,3 mg+ 0,1 mg+ 20 mg, 30 szt.
...68 tel.: +48 71 335 72 25 fax: +48 71 372 47 40 e-mail: herbapol@herbapol.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3364 9. DATA WYDANIA...Produktów Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, nr tel.: (22) 49-21-301, nr faksu: (22) 49-21-309, e-mail: ndl...
pasta do przyg. zaw. doustnej; 654,5 mg/g, 1 tuba 100 g
...g ± 4 g produktu. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 3 Herbapol Warszawa Sp. z o.o. ul. O?ówkowa 54 05-800 Pruszków 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/0092 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
pasta do stos. w j. ustnej; , 1 tuba 100 g
...aluminiowa z zakr?tk? z polietylenu lub polipropylenu w pude?ku tekturowym. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania jego pozosta?o?ci Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Herbapol Warszawa Sp. z o.o. ul. O?ówkowa 54 05-800 Pruszków 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 14174 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4 I...
pasta; , 1 op. 100 g
...w pude?ku kartonowym. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ca usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Nie jest wymagana specjalna instrukcja. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Polska Herbapol Warszawa Sp. z o.o. 05-800 Pruszków, ul. O?ówkowa 54 tel.: (22) 738 13 00 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: RR/1215/05 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
zio?a do zaparzania; , 1 op. 100 g
zio?a do zaparzania; , 1 op. 20 g
zio?a do zaparzania; , 25 sasz. 2 g
konc. do sporz. roztw. doust.; , 1 but. 40 g
...z polietylenu. Opakowanie jednostkowe zawiera 40 g lub 90 g leku Pectosol. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Herbapol Warszawa Sp. z o.o. ul. O?ówkowa 54 05-800 Pruszków tel. (48 22) 738 13 00 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/0460 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
czopki doodbytnicze; 10 mg, 6 szt.
...68 tel. +48 71 33 57 225 fax: +48 71 37 24 740 e-mail: herbapol@herbapol.pl 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3363 9...Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, nr tel.: +48 22 49-21-301, nr faksu: +48 22 49-21-309, e...
dra?.; 10 mg, 10 szt. dra?.; 10 mg, 30 szt.
...68 tel. +48 71 33 57 225 fax. +48 71 37 24 740 e-mail: herbapol@herbapol.pl 3 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3617 9. DATA...Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, nr tel.: +48 22 49-21-301, nr faksu: +48 22 49-21-309, e...
tabl. powl.; 10 mg+ 250 mg, 10 szt.
...68 tel.: +48 71 335 72 25 fax: +48 71 372 47 40 e-mail: herbapol@herbapol.pl 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3080 9. DATA...Produktów Leczniczych Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, nr tel.: (22) 49-21-301, nr faksu: (22) 49-21-309, e-mail: ndl...
granulat; , 1 op. 80 g