O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Donepezil hydrochloride | ATC: N 06 DA 02
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Hikma Fannacêutica (Portugal), S.A. Estrada do Rio da Mó n.° 8, 8A e SB Fervença - 2705-906 Terrugem SNT Portugalia tel.: +351 960 84 10 faks: +351 2l 961 51 02 e-mail: geral@hikma.pt 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 5 mg: <[D0...
prosz. do przyg. zaw. doust.; 457 mg/5 ml, 1 but. 6,75 g
...si? 70 ml zawiesiny Odstawi? na 5 min w celu uzyskania jednorodnej zawiesiny. Sporz?dzon? zawiesin? przechowywa? w lodówce. Wstrz?sn?? dok?adnie przed ka?dym u?yciem. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Hikma Farmac_utica (Portugal) S.A., Estrada do Rio da Mó, n_ 8, 8 A e 8 B, Fervença 2705-906 Terrugem SNT, Portugalia Telefon: 00351/ 21 96 08 410 Telefax: 00351...