Donepezil hydrochloride | ATC: N 06 DA 02
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Hikma Fannacêutica (Portugal), S.A. Estrada do Rio da Mó n.° 8, 8A e SB Fervença - 2705-906 Terrugem SNT Portugalia tel.: +351 960 84 10 faks: +351 2l 961 51 02 e-mail: geral@hikma.pt 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 5 mg: <[D0...
prosz. do przyg. zaw. doust.; 457 mg/5 ml, 1 but. 6,75 g
...si? 70 ml zawiesiny Odstawi? na 5 min w celu uzyskania jednorodnej zawiesiny. Sporz?dzon? zawiesin? przechowywa? w lodówce. Wstrz?sn?? dok?adnie przed ka?dym u?yciem. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Hikma Farmac_utica (Portugal) S.A., Estrada do Rio da Mó, n_ 8, 8 A e 8 B, Fervença 2705-906 Terrugem SNT, Portugalia Telefon: 00351/ 21 96 08 410 Telefax: 00351...