Infliximab | ATC: L 04 AB 02
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 100 mg, 1 fiol.
...France Portugal Hospira France Hospira Portugal Lda Tél: + 33 (0) 140 83 82 00 Tel: + 351 214857434 Hrvatska Romānia Hospira UK Limited Alvogen Romania SRL Tel.: +44 (0) 1926 820 820 Tel: + 40 21 351 0286 Ireland Slovenija Hospira Ireland Sales Limited Hospira UK Limited Tel: + 353 (0) 1 2946494 Tel: + 44 (0) 1926 820820 Ķsland Slovenskį republika Hospira Nordic AB Hospira UK Limited...
Filgrastim | ATC: L 03 AA 02
inf./inj. [roztw.]; 30 mln j.m./0,5 ml, 5 amp.-strzyk. 0,5 ml
...Hospira Benelux BVBA Hospira Benelux BVBA Tél/Tel: + 32 2 332 03 15 Tél/Tel: + 32 2 332 03 15 ???????? Magyarorszįg Hospira UK Limited Hospira UK Limited Te?.: + 44 (0) 1926 820820 Tel: + 44 (0) 1926 820820 76 ?eskį republika Malta Hospira UK Limited Hospira UK Limited Tel: + 44 (0) 1926 820820 Tel: + 44 (0) 1926 820820 Danmark Nederland Hospira Nordic AB Hospira...
Filgrastim | ATC: L 03 AA 02
inf./inj. [roztw.]; 12 mln j./0,2 ml, 5 amp.-strzyk. 0,2 ml inf./inj. [roztw.]; 48 mln j.m./0,5 ml, 5 amp.-strzyk. 0,5 ml
...Luxemburg Hospira Benelux BVBA Hospira Benelux BVBA Tél/Tel: + 32 3 231 90 09 Tél/Tel: + 32 3 231 90 09 ???????? Magyarorszįg Alvogen Pharma Bulgaria Ltd Alvogen CEE Kft Te?.: + 359 2 441 7136 Tel: + 361 476 0784 ?eskį republika Malta Hospira UK Limited Hospira UK Limited Tel: + 44 (0) 1926 820820 Tel: + 44 (0) 1926 820820 Danmark Nederland Hospira Nordic AB Hospira...
Pamidronic acid | ATC: M 05 BA 03
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 3 mg/ml, 1 fiol. 10 ml
...250 ml. Nale?y stosowa? tylko czyste roztwory wolne od zanieczyszcze?. Tylko do jednorazowego stosowania. Ka?dy nieu?yty roztwór nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Hospira UK Ltd, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire CV31 3RW, Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pamisol, 3 mg/ml - Pozwolenie Nr: 11690 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
Pamidronic acid | ATC: M 05 BA 03
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 6 mg/ml, 1 fiol. 10 ml
...250 ml. Nale?y stosowa? tylko czyste roztwory wolne od zanieczyszcze?. Tylko do jednorazowego stosowania. Ka?dy nieu?yty roztwór nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Hospira UK Ltd, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire CV31 3RW, Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pamisol, 6 mg/ml ? Pozwolenie Nr: 11691 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...