plaster leczniczy; , 2 szt.
...w plastrach mo?e powodowa? zanieczyszczenie ?rodowiska wodnego. Nie nale?y wrzuca? zu?ytych plastrów do toalety. Zu?yte plastry nale?y usuwa? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. via Martiri di Cefalonia 2 26900 Lodi W?ochy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie numer 11803 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 75 j.m., 1 fiol.+ 1 amp.
...odpadki nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami (po zako?czeniu wstrzykni?cia, ig?y i puste ampu?ki lub ampu?ko-strzykawki nale?y usun?? do odpowiedniego pojemnika). 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. VIA MARTIRI DI CEFALONIA 2 26900 LODI W?ochy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie numer 10832 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 150 j.m., 1 fiol. prosz. (+1amp-strz. z rozp.) inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 75 j.m., 1 fiol. prosz. (+1amp-strz. z rozp.)
...wszystkie odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami (po zako?czeniu wstrzykni?cia wszystkie ig?y i puste strzykawki nale?y wyrzuci? do odpowiedniego pojemnika). 9 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU IBSA Farmaceutici Italia srl Via Martiri di Cefalonia, 2 26900 Lodi W?ochy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 22406, 22407 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
inj. [roztw.]; 25 mg/ml, 7 fiol. 1,119ml
...poda? roztworu, je?li zawiera on cz?stki lub odbarwienia. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU IBSA Farmaceutici Italia Srl Via Martiri di Cefalonia 2 26900 Lodi W?ochy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 21412 7 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...