inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 5 fiol. 10 ml
...leku do stosowania Produkt Ropivacaine IWA nie zawiera ?rodków konserwuj?cych i jest przeznaczony wy??cznie do jednorazowego u?ytku. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Nie wolno poddawa? ponownemu wyja?owieniu nienaruszonych opakowa?. Je?eli konieczne jest zachowanie ja?owo?ci, nale?y wykorzysta? opakowanie blistrowe. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU IWA Consulting Aps. _lby Center 7,1...
inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 5 fiol. 10 ml
...leku do stosowania Produkt Ropivacaine IWA nie zawiera ?rodków konserwuj?cych i jest przeznaczony wy??cznie do jednorazowego u?ytku. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Nie wolno poddawa? ponownemu wyja?owieniu nienaruszonych opakowa?. Je?eli konieczne jest zachowanie ja?owo?ci, nale?y wykorzysta? opakowanie blistrowe. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU IWA Consulting Aps. _lby Center 7,1...
inj. [roztw.]; 7,5 mg/ml, 5 fiol. 10 ml
...leku do stosowania Produkt Ropivacaine IWA nie zawiera ?rodków konserwuj?cych i jest przeznaczony wy??cznie do jednorazowego u?ytku. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Nie wolno poddawa? ponownemu wyja?owieniu nienaruszonych opakowa?. Je?eli konieczne jest zachowanie ja?owo?ci, nale?y wykorzysta? opakowanie blistrowe. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU IWA Consulting Aps. _lby Center 7,1...