O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 5 fiol. 10 ml
...leku do stosowania Produkt Ropivacaine IWA nie zawiera ?rodków konserwuj?cych i jest przeznaczony wy??cznie do jednorazowego u?ytku. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Nie wolno poddawa? ponownemu wyja?owieniu nienaruszonych opakowa?. Je?eli konieczne jest zachowanie ja?owo?ci, nale?y wykorzysta? opakowanie blistrowe. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU IWA Consulting Aps. _lby Center 7,1...
inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 5 fiol. 10 ml
...leku do stosowania Produkt Ropivacaine IWA nie zawiera ?rodków konserwuj?cych i jest przeznaczony wy??cznie do jednorazowego u?ytku. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Nie wolno poddawa? ponownemu wyja?owieniu nienaruszonych opakowa?. Je?eli konieczne jest zachowanie ja?owo?ci, nale?y wykorzysta? opakowanie blistrowe. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU IWA Consulting Aps. _lby Center 7,1...
inj. [roztw.]; 7,5 mg/ml, 5 fiol. 10 ml
...leku do stosowania Produkt Ropivacaine IWA nie zawiera ?rodków konserwuj?cych i jest przeznaczony wy??cznie do jednorazowego u?ytku. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Nie wolno poddawa? ponownemu wyja?owieniu nienaruszonych opakowa?. Je?eli konieczne jest zachowanie ja?owo?ci, nale?y wykorzysta? opakowanie blistrowe. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU IWA Consulting Aps. _lby Center 7,1...