Factor IX | ATC: B 02 BD 04
inf. [prosz.+ rozp.]; 1200 j.m., 1 zest. inf. [prosz.+ rozp.]; 600 j.m., 1 zest.
tabl. powl.; 150 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
Dacarbazine | ATC: L 01 AX 04
inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 100 mg, 10 fiol. 100 mg inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 200 mg, 10 fiol. 200 mg
Dacarbazine | ATC: L 01 AX 04
inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol. 1000 mg inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol. 500 mg
inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 50 ml inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
inf./inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 250 j.m.+ 550 j.m., 1 fiol. prosz.+ fiol. z rozp.+ ig?a dwust.+ ig?a z filt. inf./inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 500 j.m.+ 1200 j.m., 1 fiol. prosz.+ fiol. z rozp.+ ig?a dwust.+ ig?a z filt.
inf./inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1000 j.m.+ 2400 j.m., 1 fiol. prosz.+ fiol. z rozp.+ ig?a dwust.+ ig?a z filt.
inf. [roztw.]; 200 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf. [roztw.]; 200 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf. [roztw.]; 200 mg/ml, 1 fiol. 50 ml inf. [roztw.]; 200 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...69 30584437 Tlf: +46 8 544 966 70 Eesti Österreich CSL Behring AB CSL Behring GmbH Tel: +46 8 544 966 70 Tel: +43 1 80101 2463 ?????? Polska CSL Behring ???? Imed Poland Sp. z o.o. ???: +30 210 7255 660 Tel.: +48 22 663 43 10 Espańa Portugal CSL Behring S.A. CSL Behring Lda Tel: +34 933 67 1870 Tel...
Factor IX | ATC: B 02 BD
inf./inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 100 j.m., 1 fiol. prosz.+ 1 fiol. rozp. inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 100 j.m., 1 fiol. prosz.+ 1 fiol. rozp.
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 40 mg, 1 fiol.
inj. podsk. [prosz.+ rozp.]; , 1 zest. 4 fiol. z prosz.+ 4 fiol. z rozp. inj. podsk. [prosz.+ rozp.]; , 4 fiol. (+ rozp.)
inf. do?. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf. do?. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 200 ml inf. do?. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inf. do?. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 50 ml
...69 30584437 Tlf: +46 8 544 966 70 Eesti Österreich CSL Behring AB CSL Behring GmbH Tel: +46 8 544 966 70 Tel: +43 1 80101 2463 ?????? Polska CSL Behring ???? Imed Poland sp. z.o.o. ???: +30 210 7255 660 Tel.: +48 22 663 43 10 Espańa Portugal CSL Behring S.A. CSL Behring Lda Tel: +34 933 67 1870 Tel...
inf. do?. [liof. do przyg. roztw.]; 6 g, 1 fiol.
...ig?y wstrzykn?? rozpuszczalnik do filoki z proszkiem. Energicznie zamiesza?, nie wstrz?saj?c by nie wytworzy? piany. Proszek powinien ulec odtworzeniu w ci?gu 20 minut. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Imed Poland Sp.z o.o. ul. Pu?awska 314 02-819 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 6171/R/3543 Pozwolenie nr 6170/R/3544 9. DATA...
inj. do?./dot?tn./inf. [liof. do przyg. roztw.]; 1,5 mln j.m., 1 fiol. 2 ml+ rozp. 6 ml inj. do?./dot?tn./inf. [liof. do przyg. roztw.]; 250 000 j.m., 1 fiol. 2 ml+ rozp. 6 ml
Acarbose | ATC: A 10 BF 01
tabl.; 100 mg, 30 szt. tabl.; 50 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 100 mg, 10 szt.
tabl. powl.; 200 mg, 10 szt.
tabl. powl.; 25 mg, 10 szt.
tabl. powl.; 50 mg, 10 szt.
tabl.; 35 mg, 60 szt.
inj. [roztw.]; 160 mg/ml, 1 fiol. 10 ml
inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 250 j.m.+ 600 j.m., 1 fiol. (+ 1 fiol. rozp.)
...966 70 Tlf: +46 8 544 966 70 ?????? Österreich CSL Behring ???? CSL Behring GmbH ???: +30 210 7255 660 Tel: +43 1 80101 2463 Espańa Polska CSL Behring S.A. Imed Poland Sp.z o.o. Tel: +34 933 67 1870 Tel: +48 22 663 43 10 87 France Portugal CSL Behring S.A. CSL Behring Lda Tél: + 33 ?(0)-1...
Trabectedin | ATC: L 01 CX 01
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 0,25 mg, 1 fiol.
Trabectedin | ATC: L 01 CX 01
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 mg, 1 fiol.