O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
kaps. twarde; , 1 szt.
inj. [roztw.]; 0,5-15 GBq/ml, 1 fiol.
...przez uprawniony i przeszkolony personel medyczny zgodnie z obowi?zuj?cymi wymaganiami dotycz?cymi produktów radiofarmaceutycznych. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ POLATOM 05-400 Otwock-?wierk, Polska Tel: 0-22-7180700 Fax: 0-22-7180350 e-mail: sekretariat@polatom.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/ 1791 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZOWLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...