kaps. twarde; , 1 szt.
inj. [roztw.]; 0,5-15 GBq/ml, 1 fiol.
...przez uprawniony i przeszkolony personel medyczny zgodnie z obowi?zuj?cymi wymaganiami dotycz?cymi produktów radiofarmaceutycznych. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ POLATOM 05-400 Otwock-?wierk, Polska Tel: 0-22-7180700 Fax: 0-22-7180350 e-mail: sekretariat@polatom.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/ 1791 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZOWLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...