sh: +Cia=status!!warn!!level!: nie znaleziono polecenia